a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Manylion staff y GIG wedi eu dwyn
  2. Cyhoeddi deddf i atal Hawl i Brynu
  3. Trafod 'Cyfraith April' yn y Senedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory. 

Pryder am ferch 14 oed

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud eu bod yn bryderus am ferch 14 oed o ardal y Trallwng, Powys. 

Fe gafodd Jasmin Dunnett ei gweld am y tro olaf ar ddydd Gwener am 13:30. 

Mae ganddi gysylltiadau hefyd â Llundain (Croydon yn benodol) a Manceinion. 

Jasmin
Heddlu Dyfed-Powys

Gwerthu hawliau pysgota

BBC Cymru Fyw

Bydd yr hawliau pysgota ar gyfer rhan o'r Afon Hafren ger Casnewydd sy'n dyddio nôl i'r chweched ganrif yn mynd ar werth mewn arwerthiant yn ddiweddarach yr wythnos.

Mae'r hawliau dan sylw, sy'n dyddio nôl i diroedd brenhinoedd Morgannwg a Gwent, yn mynd o gyrion yr aber ger Casnewydd i Portshead ger Bryste.

Does dim amcan bris wedi ei osod ar gyfer yr hawliau.

Hafren
BBC

Pigion i ddysgwyr

BBC Radio Cymru

Mae blog  Pigion i ddysgwyr , sef rhestr o eiriau defnyddiol o rai o raglenni BBC Radio Cymru dros yr wythnos ddiwetha', wedi ei gyhoeddi ar y wefan. 

Aled Hughes
BBC

Diwrnod llwyd ar ei ffordd 'fory

Tywydd, BBC Cymru

Bydd 'na chydig o awyr las mewn mannau weddill y dydd ac fe fydd hi'n dal yn fwyn, ond yn cymylu dros rhan helaeth y wlad.

Bydd 'na rywfaint o niwl môr, ac er y bydd hi'n troi'n gliriach heno, fydd na ffrynt gwan yn lledu o'r gogledd orllewin dros nos. 

Bydd hi'n ddiwrnod eitha' llwyd yr olwg 'fory 'efo cymylau isel a niwl, a mymryn o law mân ar y bryniau.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Bwrdd BBC: Enw gwrthodedig

BBC Cymru Fyw

Dr Carol Bell oedd yr ymgeisydd wnaeth Llywodraeth Cymru roi feto arni ar gyfer lle ar fwrdd newydd y BBC.

Dr Bell, cyn aelod o awdurdod S4C ac arbenigwraig yn y diwydiant olew, oedd prif ddewis yr Ysgrifennydd Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer cynrcyhioli Cymru ar y bwrdd newydd.

Ar y pryd dywedodd Llywodraeth Cymru mai'r brif flaenoriaeth oedd sicrhau fod bwrdd y BBC yn "adlewyrchu anghenion pobl Cymru'n gywir". 

Bydd y swydd yn cael ei ail hysbysebu. 

BBC
BBC

Diwrnod dathlu Dylan 2017

Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi trydydd Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

Yn ôl y wefan, nod y diwrnod, sef 14 Mai, yw "dathlu a chodi proffil gwaith Thomas yng Nghymru a thramor drwy amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys digwyddiadau, adnoddau addysgol a gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol." 

View more on twitter

Cymru yn rhif chwech

BBC Sport Wales

Mae Cymru wedi symud i safle rhif chwech o ran rhestr detholion rygbi'r byd ar ôl eu buddugoliaeth yn erbyn Iwerddon nos Wener.

Pe bai Cymru wedi colli roedd pryder y byddant mewn peryg o syrthio allan o'r wyth safle uchel ac felly cael grŵp anffafriol yng Nghwpan y Byd yn Japan yn 2019

Cymru
Getty Images

Yr Egin: 'Yn barod erbyn diwedd gwanwyn 2018'

BBC Cymru Fyw

Mae Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod yn rhoi tystiolaeth i un o bwyllgorau Tŷ’r Cyffredin ar brosiect yr Egin, sef cartref pencadlys newydd S4C yng Nghaerfryddin.

Dywedodd Medwin Hughes ei fod yn gobeithio y bydd yr adeilad yn barod erbyn diwedd gwanwyn 2018. 

Clywodd y pwyllgor nad oedd unrhyw gwmnïau, ar wahân i S4C, wedi arwyddo cytundebau les, ar gyfer yr adeilad newydd. 

Dywedodd yr Is Ganghellor ei fod o'n gobeithio y byddai 60% o'r adeilad wedi ei rhoi ar les o fewn y ddau fis nesa, ond o bosib y byddai angen mwy na hynny er mwyn i'r prosiect dalu ffordd.

Llun
PCDDS

Enillydd Oscar ym Mhrifysgol Aberystwyth

Y Cymro

Yn ôl gwefan Y Cymro , fe fydd Walter Murch, golygydd ffilm a sain sydd wedi ennill tair Oscar am ei waith, yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 23 Mawrth.

Bydd dangosiad arbennig o’r ffilm Apocalypse Now yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth gyda'r sesiwn holi ac ateb yn dilyn. 

.

Lori wedi troi drosodd ar yr A40 yn Nhrefynwy

Teithio BBC Cymru

Yn Nhrefynwy mae'r A40 wedi ei chau ar ôl i lori droi drosodd ger cylchfan Dixton.

Mae'r tagfeydd hyd at Llanfihangel Troddi, felly dylai teithwyr o dde Cymru sy'n mynd i gyferiad canolbarth Lloegr ddefnyddio'r M4 tua'r dwyrain a wedyn yr M5.

Mirain Haf yn Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Y gantores a'r actor Mirain Haf sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

Mirain Haf
BBC

Gwasanaeth fferi i ailddechrau?

Carmarthen Journal

Mae'n  bosib y gallai gwasanaeth fferi ailddechrau rhwng dau bentre’ naill ochr i aber afon Tywi ger Caerfyrddin, meddai'r Carmarthen Journal.

Fe wnaeth y gwasanaeth gwreiddiol rhwng Glan-y-fferi a Llansteffan ddod i ben yn y 1950au.

Tywi
Jaggery/Geograph

Canfod corff dynes yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae corff dynes wedi cael ei ddarganfod yng Nghaerdydd tua wyth wythnos ar ôl i gymdogion ddweud bod arogl drwg yn dod o'r fflat, meddai WalesOnline.

Cafodd y corff ei ddarganfod mewn fflat yn Adamsdown.

'Gall Wylfa ddiogelu gwasanaeth awyr'

BBC Cymru Fyw

Gallai'r gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn gael ei ddiogelu wrth i'r galw gynyddu yn sgil cynlluniau fel Wylfa Newydd, yn ôl gweinidog Llywodraeth Cymru.

Mae Eastern Airways wedi cymryd rheolaeth gan Citywing, sydd wedi mynd i'r wal wedi 14 mis yn cynnal teithiau rhwng y gogledd a'r de.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, y byddai adolygiad o'r cymhorthdal blynyddol o £1.2m yn fuan, ond y gallai buddsoddiad yn y gogledd fod yn rheswm i gefnogi'r gwasanaeth.

Dywedodd: "Yn enwedig ar ôl Brexit mae angen i ni fod a gwell cysylltiadau gyda dinasoedd eraill a chanolfannau o weithgaredd economaidd."

Citywing
BBC

Yr Alban: Ymateb Carwyn Jones

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i gadarnhad Nicola Sturgeon ei bod yn ceisio am ail refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban, dywedodd llefarydd ar ran Prif Weinidog Cymru bod "dyfodol cyfansoddiadol Yr Alban yn fater i bobl Yr Alban".

Ychwanegodd y llefarydd: "Ond mae'r prif weinidog yn glir bod pedair gwlad y DU yn gryfach gyda'n gilydd nac ar wahan."

Beirniadu cofeb rygbi uniaith Saesneg

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae cofeb newydd ar hen gae Parc y Strade yn Llanelli wedi ei beirniadu gan nad yw'n ddwyieithog.

Dywedodd un cefnogwr rygbi bod y garreg, sy'n cofio "cartref ysbrydol" rygbi, yn siomedig gan fod gan y Scarlets, oedd yn arfer chwarae ar Barc y Strade, gysylltiad cryf gyda'r iaith.

Cyn gefnwr Llanelli, Cymru a'r Llewod, Terry Davies, wnaeth gynnig y syniad, a dywedodd ar Taro'r Post bod yr iaith yn bwysig iddo, ond nad oedd lle ar y garreg am fwy o wybodaeth.

Ychwanegodd y byddai plac yn nodi'r hanes yn cael ei osod gerllaw yn fuan, fyddai'n ddwyieithog.

Cofeb
Rosalyn Davies

Cymry ifanc yn cael cyfle yn Sheffield

Twitter

Dechrau taith baton y Gymanwlad

BBC Cymru Fyw

Ar Ddiwrnod y Gymanwlad, mae'r Frenhines wedi lansio taith y baton mewn seremoni ym Mhalas Buckingham .

Bydd y baton yn ymweld â Chymru ym mis Medi fel rhan o'i daith 388 diwrnod drwy'r Gymanwlad.

Mae disgwyl iddi deithio 230,000 cilomedr drwy holl wledydd a thiriogaethau'r Gymanwlad ar ei daith tuag at Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia ym mis Ebrill 2018.

Alex Jones
BBC

Yr Alban: Refferendwm yn creu 'rhaniadau creulon'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i gadarnhad Nicola Sturgeon ei bod yn ceisio am ail refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban, mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi galw ar yr SNP i roi diddordebau'r wlad cyn diddordebau'r blaid.

"Fel eu cyd-genedlaetholwyr Plaid Cymru, dim ond un peth mae'r SNP eisiau: annibyniaeth," meddai Andrew RT Davies.

"Mae popeth maen nhw'n ei wneud er mwyn hynny - er i'r mwyafrif o bobl ddweud dro ar ôl tro nad ydyn nhw am ddychwelyd i'r rhaniadau creulon ddaw gyda refferendwm."

RT Davies
BBC

Pen-blwydd Hapus Meic!

Twitter

Mae'r canwr a'r cyfansoddwr Meic Stevens yn 75 oed heddiw. 

View more on twitter

Yr Alban: Hamilton yn cefnogi refferendwm

BBC Cymru Fyw

Dywed Neil Hamilton, arweinydd UKIP yn y Cynulliad, ei fod yn croesawu'r alwad am ail refferendwm yn Yr Alban.

Dywedodd: "Rwy'n cefnogi cais Nicola Sturgeon i gael ail refferendwm er mwyn rhoi taw ar y mater unwaith ac am byth.

"Rwyf hefyd yn herio Leanne Wood i alw am refferendwm yng Nghymru.

"Byddai hynny yn dangos cyn lleied o gefnogaeth sydd yna i bolisi Plaid Cymru o gael eu rheoli o Frwsel ac nid gan San Steffan a Chaerdydd."

Hamilton
BBC

Yr Alban: Ymateb Downing Street

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i alwad yr SNP am ail refferendwm ar annibyniaeth, dywedodd llefarydd ar ran Downing Street fod pobl yr Alban eisoes "wedi pleidleisio yn glir eu bod am aros yn y DU".

Dywedodd llefarydd: "Mae'r dystiolaeth yn dangos nad yw pobl am ail refferendwm, byddai refferendwm o'r fath yn rhanedig ac yn creu ansicrwydd economaidd ar yr adeg waethaf posib."

Ychwanegodd y dylai llywodraeth Yr Alban ganolbwyntio ar sicrhau gwasanaethau cyhoeddus gwell i drigolion y wlad.

Theresa a Nicola
Getty Images

Prynhawn sych a braf

Tywydd, BBC Cymru

Mae hi wedi cymylu ychydig yn y gorllewin ac ambell gawod ysgafn yn dal i fod o gwmpas rhai ardaleodd o'r gogledd orllewin.

Serch hynny, bydd hi'n sych dros y wlad y prynhawn 'ma, gyda thipyn o gyfnodau braf, er bydd rhywfaint o gymylau uchel o gwmpas. Mae'r tymheredd yn 13C ar ei ucha' heddiw.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC .

Galw heddlu arfog i arestio dyn

BBC Cymru Fyw

Cafodd dyn 41 oed ei arestio ar ôl i heddlu arfog gael ei galw i Lwynhendy, Llanelli.

Mae'r dyn, sydd wedi ei arestio ar amheuaeth o wneud bygythiadau i ladd a bygwth eiddo, yn parhau i gael ei holi.

Heddlu
BBC

Yr Alban: Wood yn galw am drafodaeth am ddyfodol Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Plaid Cymru,  Leanne Wood wedi bod yn ymateb i'r cyhoeddiad fod yr SNP yn ceisio am ail refferendwm ar annibyniaeth yn Yr Alban.

Dywedodd Ms Wood y bod hi nawr yn bryd i "Gymru gael trafodaeth ein hunain am ddyfodol ein gwlad".

Leanne
Plaid Cymru

Ystadegyn pryderus i'r Elyrch?

BBC Sport Wales

Mae BBC Sport yn dweud bod un ystadegyn fydd yn poeni clwb pêl-droed Abertawe wrth i'r Elyrch geisio aros yn yr Uwch Gynghrair.

Yn ôl yr adroddiad, does yr un clwb wedi llwyddo i aros yn y gynghrair ar ôl gadael dros 60 o goliau i mewn erbyn yr amser yma yn y tymor.

Colli oedd hanes Abertawe yn erbyn Hull dros y penwythnos.

Abertawe v HUll
BBC

Cân i Gymru: Golwg y tu ôl i'r camera

BBC Cymru Fyw

Roedd hi'n benwythnos mawr i Cadi Gwyn Edwards, enillydd Cân i Gymru nos Sadwrn. Ond beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni ar ddiwrnod y gystadleuaeth? 

Mae oriel luniau yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw, yn cymryd cipolwg tu ôl i'r camera

Elin Fflur yn cael colur cyn mynd ar y teledu
BBC

Apêl am fachgen 16 oed

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i fachgen 16 oed o Flaenafon sydd wedi bod ar goll ers dydd Iau.

Cafodd Jake Field ei weld y tro diwethaf am 20:40 ar Heol Corporation yng Nghasnewydd.

Jake Field
Heddlu Gwent

Gohirio cwest i farwolaethau Argoed

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwest i farwolaethau Cerys Yemm a Matthew Williams yn Argoed wedi dechrau yng Nghasnewydd .

Clywodd y cwest bod Ms Yemm wedi marw yn y Sirhowy Arms ar 6 Tachwedd, 2014.

Ar ôl cael gwybod am farwolaeth Ms Yemm, fe wnaeth yr heddlu geisio arestio Mr Williams, a defnyddio Taser arno yn y broses o wneud hynny.

Bu farw yn ddiweddarach, ac mae ymchwiliad Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi dechrau.

Cafodd y cwest ei ohirio a bydd yn parhau ddydd Mercher.

Annibyniaeth ar yr agenda eto yn Yr Alban

Twitter

Mae Nicola Sturgeon yn dweud ei bod am roi'r dewis i bobl Yr Alban am sut newid fydd yn digwydd yn y wlad.

View more on twitter
View more on twitter

Cymryd yr awenau

Powys County Times

Mae'r County Times yn cynnwys cyfweliad gyda Grenville Ham o Sir Faesysfed sydd ar fin cymryd yr awenau fel arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru.

Fe fydd yn olynu Alice Hooker-Stroud fydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ddiwedd Mawrth.

Grenville
Y Blaid Werdd

Cyhoeddi carfan i wynebu Cymru

Twitter

Mae rheolwr tîm pêl-droed Gweriniaeth Iwerddon wedi cyhoeddi carfan o 39 fydd yn wynebu Cymru a Gwlad yr Ia.

View more on twitter

Diswyddo athrawes am ffugio dogfennau

BBC Cymru Fyw

Mae athrawes wedi ei diswyddo am ffugio dogfennau er mwyn i blentyn un o'i ffrindiau gael lle mewn ysgol boblogaidd.

Clywodd panel disgyblu bod Bernadette Hendrickson, 50, wedi cynnig dweud celwydd i gael y plentyn i mewn i'r ysgol yng Nghasnewydd.

Daeth yr ysgol i wybod am yr hyn ddigwyddodd yn fuan ar ôl i'r disgybl ddechrau, ac fe gafodd ei dynnu o'r ysgol.

Cwest i farwolaethau mewn hostel

Wales Online

Dywed WalesOnline fod cwest wedi agor heddiw i farwolaethau Cerys Yemm a Matthew Christopher Williams a fu farw mewn lloches ym mis Tachwedd 2014.

Bu farw'r ddau mewn lloches i'r digartref yn Argoed ger y Coed Duon, ac mae disgwyl i'r cwest bara hyd at bedair wythnos.

Cerys Yemm
Wales News Service

Diwedd ar wasanaeth ailgylchu

South Wales Guardian

Mae cwmni sy'n gyfrifol am wasanaeth safle ailgylchu yn Llangadog, Sir Gaerfyrddin wedi dweud eu bod yn rhoi'r gorau i'r gwasanaeth , meddai'r South Wales Guardian.

Fe fethodd AWS a dod i gytundeb gyda'r cyngor sir ynglŷn â mynediad a diogelwch y safle.

Llwyn-y-pia: Gwrthdrawiad difrifol

Teithio BBC Cymru

Yn Llwyn-y-pia, Rhondda Cynon Taf mae Heol Nant y Gwyddon wedi cau i'r ddau gyfeiriad wedi damwain ddifrifol ger y parc diwydiannol. Mae'n debygol o aros ar gau tan amser cinio.  

Ac oherwydd y ddamwain hon mae Heol Ystrad yn y Gelli yn brysurach na'r arfer rhwng Heol Tyisaf a Heol Pen-Rhys.

Henllan: Cau ffordd wedi damwain

Teithio BBC Cymru

Yn Henllan, Dinbych mae'r B5428 ar gau i'r ddau gyfeiriad wedi damwain, gyda thanwydd yn gollwng ar y ffordd rhwng Henllan a Threfnant.

Gweithio i wella gwasanaethau iechyd yn y Gymraeg

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod swyddogion iechyd yn gweithio gyda meddygon, deintyddion, optegwyr a fferyllwyr dros ogledd Cymru i gynnig gwasanaethau gwell yn y Gymraeg .

'Pryder' crwner am farwolaeth claf

BBC Cymru Fyw

Mae crwner yng ngogledd Cymru wedi mynegi pryderon ynglŷn â marwolaeth dynes gafodd ei rhyddhau o Ysbyty Maelor yn Wrecsam.

Cafodd yr Adroddiad Atal Marwolaethau yn y Dyfodol ei gyhoeddi yn dilyn cwest i farwolaeth Carol Harvey, fu farw'n 74 oed ym mis Ebrill llynedd.

Roedd hi wedi bod yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ac wedi cael ei rhyddhau, cyn gorfod dychwelyd ar ôl iddi gael ei chanfod yn gysglyd a chyfoglyd, ac wedi colli llawer o waed.

Cafodd dyfarniad naratif ei gyhoeddi ar ddiwedd y cwest yr wythnos diwethaf, ond mae'r crwner John Gittins wedi gofyn i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am ymateb ar ôl amlygu pryderon.

Maelor
BBC