Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyngor

Mae disgwyl y bydd Plaid Cymru yn arwain Cyngor Ynys Môn, wedi i'r cyfnod o enwebu arweinydd i'r cyngor ddod i ben nos Iau.

Darllen mwy

Blychau ailgylchu i 20,000 ar Ynys Môn

BBC Wales News

Bydd 20,000 o flychau ailgylchu yn cael eu rhoi i bobl Ynys Môn wrth i'r cyngor geisio osgoi dirwyon am fethu targedau ailgylchu.

Ar hyn o bryd mae'r awdurdod yn ailgylchu 59.9% o wastraff, ond mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 64% erbyn 2020.

Bydd 9,000 o gartrefi yn cael y blychau i ddechrau, ac yna 20,000 ychwanegol ym mis Mai a Mehefin.

Ynys Môn: Aled Morris Jones yn cadw ei sedd

Twitter

Canlyniadau o Fôn: Ward Aethwy

Cyngor Ynys Môn

Meirion Jones, Alun Mummery and Robin WIlliams o Blaid Cymru yn fuddugol yn nhair sedd ward Aethwy.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.