Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Llinos Medi

Arweinydd Cyngor Ynys Môn, Llinos Medi, yn rhybuddio bod rhagolygon ariannol yr awdurdod yn "parhau'n llwm".

Darllen mwy
Ysgol David Hughes

Rhieni ardal Llanfairpwll yn gwrthwynebu penderfyniad Cyngor Môn i gynyddu'r gost o gludo'u plant i Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy.

Darllen mwy
Tractor

Nia Thomas

BBC Radio Cymru

Rhybudd y bydd gwerthu ffermydd cyngor yn "dod yn broblem" yn y dyfodol, wrth i ymchwil ddangos cwymp 10% mewn ffermydd.

Darllen mwy
ifor ap glyn, gwyneth glyn, lleucu roberts, myrddin ap dafydd

Beirdd a llenorion yn arwyddo llythyr agored yn mynegi "pryder difrifol" am effaith cynllun tai Gwynedd a Môn ar yr iaith.

Darllen mwy
Cyngor

Mae disgwyl y bydd Plaid Cymru yn arwain Cyngor Ynys Môn, wedi i'r cyfnod o enwebu arweinydd i'r cyngor ddod i ben nos Iau.

Darllen mwy

Blychau ailgylchu i 20,000 ar Ynys Môn

BBC Wales News

Bydd 20,000 o flychau ailgylchu yn cael eu rhoi i bobl Ynys Môn wrth i'r cyngor geisio osgoi dirwyon am fethu targedau ailgylchu.

Ar hyn o bryd mae'r awdurdod yn ailgylchu 59.9% o wastraff, ond mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 64% erbyn 2020.

Bydd 9,000 o gartrefi yn cael y blychau i ddechrau, ac yna 20,000 ychwanegol ym mis Mai a Mehefin.

Ynys Môn: Aled Morris Jones yn cadw ei sedd

Twitter

Canlyniadau o Fôn: Ward Aethwy

Cyngor Ynys Môn

Meirion Jones, Alun Mummery and Robin WIlliams o Blaid Cymru yn fuddugol yn nhair sedd ward Aethwy.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.