Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Caerffili: Dadansoddi wedi'r canlyniad

Etholiadau Lleol 2017

Gohebydd y BBC, Paul Heaney sydd yn crynhoi yr hyn ddigwyddodd yng Nghaerffili:

Roedd hi'n agos mewn sawl ward yng Nghaerffili rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru. 

Dywedodd cyn ddirprwy arweinydd y Cyngor, David Poole, y bydd ei blaid yn cyfarfod ddydd Llun i ethol arweinydd newydd i'r cyngor. 

Mae'n bwriadu ymgeisio ei hun am y rôl. 

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru yn y cyngor, Colin Mann wedi dweud ei fod yn "siomedig" na wnaeth y blaid gipio mwy o seddi ond bod yna hefyd arwyddion positif. 

CANLYNIAD LLAWN: Caerffili

Cyngor Caerffili

Llafur yn cadw eu gafael ar y cyngor:

Llafur 50 (-)

Plaid Cymru 18 (-2)

Annibynnol 5 (+2)

Cyfartal mewn ward yng Nghaerffili

Llafur yn hyderus yng Nghaerffili

Cyngor Caerffili

Caerffili: Y cyfrif yn dechrau am 09.30

Mae disgwyl canlyniad amser cinio.

View more on twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Casnewydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau i gadw golwg arnynt ym mis Mai pan fydd yr etholiadau ar gyfer awdurdodau leol yn cael eu cynnal.

Darllen mwy

Arweinydd Cyngor Caerffili wedi marw

Cyngor Caerffili

Mae Cyngor Sir Caerffili wedi cyhoeddi bod Arweinydd y cyngor, Keith Reynolds, wedi marw yn 71 oed .

Dechreuodd ei yrfa wleidyddol yn 1979, gan gynrychioli ardal Aberbargod ac yna arwain y cyngor ers 2014.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd y cyngor, David Poole, bod Mr Reynolds yn "benderfynol o wneud ei orau i'w gymuned leol a'i sir". 

Keith Reynolds
BBC