Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Gorsaf

Owain Evans

Newyddion BBC Cymru

Cyngor Caerdydd yn penderfynu bwrw 'mlaen â chynllun dadleuol i godi fflatiau myfyrwyr uwchben gorsaf fysiau newydd y ddinas.

Darllen mwy
cyngor caerdydd

Cynghorwyr Caerdydd yn trafod cwtogi hyd eu cyfarfodydd, gyda'r gobaith o annog mwy o bobl i sefyll fel ymgeiswyr yn y dyfodol.

Darllen mwy
Alderney House

Mesurau'n cael eu cymryd wedi i'r cladin ar chwe bloc o fflatiau ym Mae Caerdydd fethu profion diogelwch tân yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell.

Darllen mwy
Huw Thomas

Arweinydd newydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, yn dweud bod y bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn y brifddinas yn "annerbyniol".

Darllen mwy
Cynghrair y Pencampwyr

Maes Awyr Caerdydd yn dweud eu bod yn barod i ddelio â'r môr o gefnogwyr fydd yn dod i wylio rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Darllen mwy
Arweinydd newydd am weld Caerdydd yn 'ffynnu a thyfu'
Arweinydd newydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, yn dymuno gweld y ddinas yn "ffynnu a thyfu", wrth alw i'r blaid uno yn yr awdurdod.
Huw Thomas

Cynghorwyr Llafur Cyngor Caerdydd yn dewis Huw Thomas fel arweinydd newydd i olynu Phil Bale.

Darllen mwy

Canlyniadau Caerdydd: Llwyddiant i'r Ceidwadwyr yn yr Eglwys Newydd

Cyngor Caerdydd

Mae'r Ceidwadwyr wedi cipio pedair sedd ward Eglwys Newydd gan Lafur.

Gyda dim ond ward Llanisien yn weddill o 29 wardiau'r brifddinas, y canlyniadau hyd yn hyn yw:

Llafur: 39

Ceidwadwyr: 17

Dem Rhydd: 11

Plaid Cymru: 3

Annibynnol: 1

Caerdydd: Phil Bale eisiau parhau yn arweinydd

Etholiadau Lleol 2017

Mae Phil Bale wedi dweud ei fod eisiau parhau fel arweinydd Cyngor Caerdydd. 

Dywedodd y cynghorydd Llafur nad oedd yn gwybod dim am y suon y gallai fod yna fygythiad i'w arweinyddiaeth ond ychwanegodd bod y canlyniad yn un "gwych" i'r brifddinas a bod angen i bawb "symud ymlaen". 

Pwy fydd yn arwain Cyngor Caerdydd?

Etholiadau Lleol 2017

Mae ein gohebydd gwleidyddol James Williams yn dweud y bydd y blaid Lafur nawr yn dechrau ystyried pwy ddylai arwain Cyngor Caerdydd gydag un ffynhonnell yn dweud bod yn rhaid i'r arweinydd presennol, Phil Bale gael ei ddisodli.  

Caerdydd dros y trothwy i Lafur

Twitter

Mae un o'r canlyniadau oedd yn weddill ar Gyngor Dinas Caerdydd yn cadarnhau bod Llafur wedi croesi'r trothwy o 38 cynghorydd ac mai nhw felly fydd yn rheoli'r awdurdod.

View more on twitter

Y diweddaraf o'r brifddinas

Twitter

Newydd dorriCANLYNIAD: Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Mae Llafur wedi cadw rheolaeth o Gyngor Dinas Caerdydd, ac mae hynny'n swyddogol.

Enillion i'r Ceidwadwyr

Twitter

Ceidwadwyr yn ennill dwy gan Dem.Rhydd.

Twitter

Plaid Cymru yn gryf yn Nhyllgoed

Twitter

Y Ceidwadwyr yn dal un sedd a chipio un arall

Twitter

Arweinydd Caerdydd yn 'ddi-glem'

Etholiadau Lleol 2017

Mae ffynhonnell o'r Blaid Lafur yng Nghaerdydd wedi dweud wrth BBC Cymru bod y cyngor angen arweinydd newydd dim ots beth yw canlyniad yr etholiad yno.

Dywedodd y ffynhonnell bod yr arweinydd presennol, Phil Bale, yn "wleidydd di-glem".

Ychwanegodd bod unrhyw enillion i'r Blaid Lafur yn "wyrthiol o ystyried y blerwch" sydd wedi'i achosi gan Mr Bale.

Phil Bale
BBC

Llafur yn dal dwy yn Llandaf

Twitter

Caerdydd: Sedd arall i'r Ceidwadwyr

Twitter

Mae hi'n hwyrhau...

Twitter

Llafur yn cipio sedd Plaid Cymru yng Nghaerdydd

Twitter

Paned... neu ddishgled!

Twitter

Dim newid...

Twitter

Canlyniad o Gaerdydd....

Twitter

Neuadd y ddinas

Cyngor Caerdydd yn gorfod trefnu cyhoeddwyr Cymraeg ar y funud olaf ar gyfer yr etholiadau lleol wedi ffrae am drefn iaith y canlyniadau.

Darllen mwy

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Cyngor Caerdydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau lle mae disgwyl y brwydrau gwleidyddol mwyaf ffyrnig yn yr etholiad llywodraeth leol ym mis Mai.

Darllen mwy