Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

garfild

Cynghorydd yng Nghonwy yn gadael ei swydd gyda S4C, ond hefyd yn ymddiswyddo chwip Plaid Cymru er mwyn ymuno â chabinet y cyngor.

Darllen mwy
Gareth Jones

Gareth Jones yn cyhoeddi ei fod yn gadael grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Conwy wedi anfodlonrwydd iddo gynnwys Ceidwadwyr yn ei gabinet.

Darllen mwy
Gareth Jones a Simon Thomas

AC blaenllaw o Blaid Cymru yn dweud na ddylai Gareth Jones fod wedi derbyn cynnig i fod yn arweinydd ar Gyngor Conwy.

Darllen mwy
Mae Gareth Jones, y cyn-AC, yn cydweithredu gyda'r Ceidwadwyr yn groes i ddymuniadau ei blaid yn ganolog

Arweinydd Cyngor Conwy, Gareth Jones, yn awgrymu y gallai adael Plaid Cymru yn sgil ffrae am gabinet newydd y sir.

Darllen mwy
Cyngor Conwy

Yr arweinydd Gareth Jones yn penodi cabinet o gynghorwyr Plaid Cymru, Ceidwadol ac annibynnol yng Nghonwy.

Darllen mwy
Conwy

Bydd yn rhaid i gynghorwyr Plaid Cymru Conwy gael sêl bendith pwyllgor gwaith y blaid cyn dod i gytundeb gyda'r Ceidwadwyr.

Darllen mwy

James Lusted wedi ei ethol yng Nghonwy

Cyngor Sir Conwy

Mae'r actor a'r cyflwynydd James Lusted wedi ei ethol ar ran y Ceidwadwyr yn ward Llandrillo yn Rhos yng Nghonwy. 

Mae wedi cyflwyno nifer o raglenni yn edrych ar bobl sy'n byw gydag anableddau yn y gorffennol.

Fo oedd seren y gyfres deledu 'Byd Mawr y Dyn Bach'.  

Conwy
BBC

Cyngor Conwy: Y cyfri bron ar ben

Cyngor Sir Conwy

Mae'r cyfri bron ar ben yng Nghonwy. Bydd ail-gyfri'n digwydd yn ward Penrhyn am 14:00 cyn y cawn y canlyniad terfynol.

Ar hyn o bryd, dyma'r darlun:

Annibynnol - 18

Ceidwadwyr - 14

Plaid Cymru - 10

Llafur - 8

Dem Rhydd - 4

Y canlyniadau cynnar o Gonwy

Cyngor Sir Conwy

Plaid Cymru'n dal ei gafael ar Bensarn (rhan o Gyffordd Llandudno), a chynghorwyr annibynnol yn dal gafael ar Lansanffraid a dwy sedd yn ward Eirias o Fae Colwyn.

Conwy
bbc
Etholiadau lleol: Y farn yn Llanrwst
Pobl Llanrwst sy'n lleisio'u barn am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw cyn yr etholiadau lleol.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Cyngor Caerdydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau lle mae disgwyl y brwydrau gwleidyddol mwyaf ffyrnig yn yr etholiad llywodraeth leol ym mis Mai.

Darllen mwy
Gofalwraig a chlaf

Dros hanner cynghorau Cymru yn dweud bod cwmnïau gofal wedi rhoi'r gorau i ddarparu eu gwasanaeth yn sgil cyfyngiadau ariannol.

Darllen mwy