Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

James Lusted wedi ei ethol yng Nghonwy

Cyngor Sir Conwy

Mae'r actor a'r cyflwynydd James Lusted wedi ei ethol ar ran y Ceidwadwyr yn ward Llandrillo yn Rhos yng Nghonwy. 

Mae wedi cyflwyno nifer o raglenni yn edrych ar bobl sy'n byw gydag anableddau yn y gorffennol.

Fo oedd seren y gyfres deledu 'Byd Mawr y Dyn Bach'.  

Conwy
BBC

Cyngor Conwy: Y cyfri bron ar ben

Cyngor Sir Conwy

Mae'r cyfri bron ar ben yng Nghonwy. Bydd ail-gyfri'n digwydd yn ward Penrhyn am 14:00 cyn y cawn y canlyniad terfynol.

Ar hyn o bryd, dyma'r darlun:

Annibynnol - 18

Ceidwadwyr - 14

Plaid Cymru - 10

Llafur - 8

Dem Rhydd - 4

Y canlyniadau cynnar o Gonwy

Cyngor Sir Conwy

Plaid Cymru'n dal ei gafael ar Bensarn (rhan o Gyffordd Llandudno), a chynghorwyr annibynnol yn dal gafael ar Lansanffraid a dwy sedd yn ward Eirias o Fae Colwyn.

Conwy
bbc
Etholiadau lleol: Y farn yn Llanrwst
Pobl Llanrwst sy'n lleisio'u barn am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw cyn yr etholiadau lleol.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Cyngor Caerdydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau lle mae disgwyl y brwydrau gwleidyddol mwyaf ffyrnig yn yr etholiad llywodraeth leol ym mis Mai.

Darllen mwy
Gofalwraig a chlaf

Dros hanner cynghorau Cymru yn dweud bod cwmnïau gofal wedi rhoi'r gorau i ddarparu eu gwasanaeth yn sgil cyfyngiadau ariannol.

Darllen mwy