Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Babi

Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod wedi rhoi gorau i geisio dod o hyd i fam merch fach gafodd ei gadael mewn safle bysiau yn sir Conwy.

Darllen mwy
garfild

Cynghorydd yng Nghonwy yn gadael ei swydd gyda S4C, ond hefyd yn ymddiswyddo chwip Plaid Cymru er mwyn ymuno â chabinet y cyngor.

Darllen mwy
Gareth Jones

Gareth Jones yn cyhoeddi ei fod yn gadael grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Conwy wedi anfodlonrwydd iddo gynnwys Ceidwadwyr yn ei gabinet.

Darllen mwy
Gareth Jones a Simon Thomas

AC blaenllaw o Blaid Cymru yn dweud na ddylai Gareth Jones fod wedi derbyn cynnig i fod yn arweinydd ar Gyngor Conwy.

Darllen mwy
Mae Gareth Jones, y cyn-AC, yn cydweithredu gyda'r Ceidwadwyr yn groes i ddymuniadau ei blaid yn ganolog

Arweinydd Cyngor Conwy, Gareth Jones, yn awgrymu y gallai adael Plaid Cymru yn sgil ffrae am gabinet newydd y sir.

Darllen mwy
Cyngor Conwy

Yr arweinydd Gareth Jones yn penodi cabinet o gynghorwyr Plaid Cymru, Ceidwadol ac annibynnol yng Nghonwy.

Darllen mwy
Conwy

Bydd yn rhaid i gynghorwyr Plaid Cymru Conwy gael sêl bendith pwyllgor gwaith y blaid cyn dod i gytundeb gyda'r Ceidwadwyr.

Darllen mwy

James Lusted wedi ei ethol yng Nghonwy

Cyngor Sir Conwy

Mae'r actor a'r cyflwynydd James Lusted wedi ei ethol ar ran y Ceidwadwyr yn ward Llandrillo yn Rhos yng Nghonwy. 

Mae wedi cyflwyno nifer o raglenni yn edrych ar bobl sy'n byw gydag anableddau yn y gorffennol.

Fo oedd seren y gyfres deledu 'Byd Mawr y Dyn Bach'.  

Conwy
BBC

Cyngor Conwy: Y cyfri bron ar ben

Cyngor Sir Conwy

Mae'r cyfri bron ar ben yng Nghonwy. Bydd ail-gyfri'n digwydd yn ward Penrhyn am 14:00 cyn y cawn y canlyniad terfynol.

Ar hyn o bryd, dyma'r darlun:

Annibynnol - 18

Ceidwadwyr - 14

Plaid Cymru - 10

Llafur - 8

Dem Rhydd - 4

Y canlyniadau cynnar o Gonwy

Cyngor Sir Conwy

Plaid Cymru'n dal ei gafael ar Bensarn (rhan o Gyffordd Llandudno), a chynghorwyr annibynnol yn dal gafael ar Lansanffraid a dwy sedd yn ward Eirias o Fae Colwyn.

Conwy
bbc
Etholiadau lleol: Y farn yn Llanrwst
Pobl Llanrwst sy'n lleisio'u barn am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw cyn yr etholiadau lleol.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Cyngor Caerdydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau lle mae disgwyl y brwydrau gwleidyddol mwyaf ffyrnig yn yr etholiad llywodraeth leol ym mis Mai.

Darllen mwy
Gofalwraig a chlaf

Dros hanner cynghorau Cymru yn dweud bod cwmnïau gofal wedi rhoi'r gorau i ddarparu eu gwasanaeth yn sgil cyfyngiadau ariannol.

Darllen mwy