Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Bodelwyddan Castle

Disgwyl i'r awdurdod lleol yn Sir Ddinbych werthu Castell Bodelwyddan, un o atyniadau twristiaeth amlyca'r ardal.

Darllen mwy
Logo Cyngor Sir Ddinbych

Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych yn pleidleisio'n unfrydol yn erbyn derbyn swyddi yng nghabinet y sir, sy'n cynnwys Ceidwadwyr.

Darllen mwy

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Sir Ddinbych

Etholiadau Lleol 2017

Ceidwadwyr 16

Llafur 13

Plaid Cymru 9

Annibynnol 8

Democratiaid Rhyddfrydol 1

Sir Ddinbych: Buddugoliaeth tad a merch

Cyngor Sir Ddinbych

Mae tad a merch wedi cipio dwy sedd i'r Ceidwadwyr o Lafur yn ward Gogledd Prestatyn.

Aeth y ddwy sedd i Tony a Rachel Flynn, gyda Paul Penlington o Lafur yn cipio'r drydedd sedd.

tm
BBC

Sir Ddinbych: Mwy o ganlyniadau

Cyngor Sir Ddinbych

Tony Thomas yn cipio sedd Dwyrain Rhyl i'r Ceidwadwyr o Lafur.

Cadwodd Barry Mellor ei sedd yn yr un ward i Lafur.

Mae gan y Ceidwadwyr 37% o'r bleidlais a 10 sedd ar hyn o bryd, gyda Llafur a Phlaid Cymru ar 8 sedd yr un. Mae gan gynghorwyr annibynnol 6 sedd - ond dim sedd hyd yn hyn i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Cyngor Sir Ddinbych: Mwy o ganlyniadau

Cyngor Sir Ddinbych

Pat Jones a Pete Prendergast yn cadw eu seddi yn Ne Orllewin Rhyl.

Mae Heather Ellis (Ceidwadwyr) ag Arwel Roberts (Plaid Cymru) wedi cadw eu seddi yn Rhuddlan.

Mae'r Ceidwadwyr Anton Lawrence a Julian Thompson-Hill wedi llwyddo i ddal eu gafael ar eu seddi yn Nwyrain Prestatyn.

17 canlyniad hyd yn hyn.

Canlyniadau cynnar Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae'r canlyniadau wedi eu cyhoeddi yn 13 allan o 47 sedd ar Gyngor Sir Ddinbych hyd yn hyn.

Mae'r Ceidwadwyr wedi cipio tair sedd - Bodelwyddan (o Blaid Cymru), Gorllewin Llanelwy (o Annibynnol) a Thremeirchion (gynt yn Annibynnol). 

Mae Mark Young (Annibynnol) wedi cadw ei sedd yng Ngwaelod Dinbych ac mae Rhys Thomas o Blaid Cymru'n llenwi sedd wag.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Ysgol Rhewl

Ymgyrchwyr yn paratoi ar gyfer brwydr gyfreithiol i geisio cadw Ysgol Rhewl yn Sir Ddinbych ar agor.

Darllen mwy