Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Mae pob pleidlais yn cyfrif!

Twitter

Plaid Cymru'n dathlu yng Nghastell-nedd

Twitter

Siom i un o'n cyfrannwyr...

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Cyhoeddi bwriad i godi carchar newydd ym Mhort Talbot

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot fel rhan o ymdrechion i foderneiddio a mynd i'r afael â diffyg lleoedd.

Mae BBC Cymru'n deall y bydd lle i 1,600 o droseddwyr yn y carchar categori C, er nad yw'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cadarnhau hynny.

Y tebygrwydd yw mai yn ardal Baglan fyddai'r carchar yn cael ei godi.

carchar
Thinkstock
carchar

Llywodraeth Prydain yn cyhoeddi cynlluniau i adeiladu carchar ym Mhort Talbot fel rhan o ymdrech i greu lle i 10,000 o garcharorion.

Darllen mwy