Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Heddlu

Degau o bobl yn protestio tu fas i swyddfeydd y cyngor sir yn Noc Penfro wedi "helynt sylweddol" mewn pentre' nos Fawrth.

Darllen mwy
Cyngor Sir Penfro

Tebygrwydd y bydd David Simpson yn cael ei benodi'n arweinydd nesaf Cyngor Sir Penfro, wedi i'r arweinydd blaenorol dynnu ei enw nôl.

Darllen mwy
Jamie Adams

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Bydd hi'n ras rhwng dau gynghorydd i fod yn arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi i'r cyfnod enwebu gau.

Darllen mwy

Cyngor Sir Penfro: Dau yn y ras arweinyddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau bod dau ymgeisydd i fod yn arweinydd yn dilyn yr etholiadau lleol yr wythnos diwethaf.

Y cynghorydd annibynnol, David Simpson, fydd yn herio'r arweinydd ers 2012, Jamie Adams, am yr arweinyddiaeth.

Bydd pleidlais yn cael ei chynnal ar 25 Mai, ac mae cynghorwyr Llafur (7 cynghorydd) a Phlaid Cymru (6) wedi cadarnhau y byddan nhw'n pleidleisio dros Mr Simpson.

Mae'r grŵp Ceidwadol (12 cynghorydd) wedi dweud y byddan nhw'n gwneud penderfyniad ar bwy i'w gefnogi yr wythnos nesaf.

Dewis arweinydd newydd i Gyngor sir Penfro

BBC Cymru Fyw

Bydd yr enwebiadau yn cau ar gyfer dewis arweinydd newydd i Gyngor sir Penfro heddiw yn dilyn yr etholiadau'r wythnos diwethaf.

Mae'r Grŵp Annibynnol wedi bod mewn grym ers sefydlu'r cyngor ym 1996, ond fe fethodd y grwp a sicrhau mwyafrif llwyr ar ôl etholiadau 4 Mai. 

Annibynwyr Plus sy'n parhau fel y grŵp mwyaf ond bydd angen cefnogaeth grwpiau eraill er mwyn sicrhau mwyafrif o 31 o gynghorwyr.

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Sir Benfro

Etholiadau Lleol 2017

Annibynwyr: 34

Ceidwadwyr: 12

Llafur: 7

Plaid Cymru: 6

Dem Rhydd: 1

Penfro: Ceidwadwr yn trafod ei fuddugoliaeth

Cyngor Sir Penfro

Cafodd Sam Kurtz ei ethol fel Cynghorydd Ceidwadol dros Sgleddau yn Sir Benfro - mae wedi bod yn trafod ei ymateb i'w fuddugoliaeth gydag Aled Scourfield.

Sam Kurtz

Cyngor Penfro: Tri aelod o'r un teulu yn cadw eu seddi

Cyngor Sir Penfro

Ymateb Cris Tomos wedi iddo gipio Crymych

Cyngor Sir Penfro

Canlyniad arwyddocaol o'r gorllewin heddiw - roedd Cris Tomos yn brwydro am y sedd yn erbyn dirprwy arweinydd y cyngor, Keith Lewis.

Penfro: Newid dwylo yng Nghrymych

Twitter

Cyngor Penfro: Y Dem Rhydd yn cadw Dinas Cross

Twitter

Cyngor Penfro: David G.B. Lloyd wedi ei ethol yn Nhyddewi

Cyngor Sir Penfro

Ceidwadwyr yn cipio sedd ym Mhenfro

Etholiadau Lleol 2017

Mae sedd gyntaf Cyngor Penfro i gael ei chyfri wedi mynd i'r Ceidwadwyr - Aaron Lee Carey yn hawlio'r sedd o afael Daphne Bush (Annibynnol).

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Pleidleisio 'dros y person' yn lle'r blaid

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyfnod cynadleddau gwleidyddol wedi dechrau, a gyda'r etholiadau i ddewis cynghorwyr ar gyfer awdurdodau lleol Cymru yn nesáu, Cymru Fyw sy'n holi cynghorwyr am wleidyddiaeth leol a chenedlaethol, a'r gwaith o gynrychioli pobl.

Tro carfan o ymgeiswyr sy'n cael llawer llai o sylw - cynghorwyr annibynnol - yw hi y tro yma, a'r cynghorydd John Davies o Gyngor Penfro gafodd ei holi .

John Davies
BBC