Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Ailgylchu

Cabinet newydd Cyngor Powys yn gwyrdroi penderfyniad y cabinet blaenorol i gwtogi oriau agor pum canolfan ailgylchu.

Darllen mwy
Disgyblion

Wrth gyhoeddi adolygiad, cadeirydd un o bwyllgorau Cyngor Powys yn dweud bod y drefn o ariannu ysgolion y sir yn "anghynaliadwy".

Darllen mwy
Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Aelodau cabinet Cyngor Powys wedi cwrdd â rhieni i drafod ddyfodol ffrwd Cymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu, sydd i fod i gau.

Darllen mwy
Rosemarie Harris

Cyngor Powys yn ethol arweinydd y grŵp annibynnol, Rosemarie Harris fel ei arweinydd benywaidd cyntaf.

Darllen mwy

Pleidiau'n sicrhau seddi am y tro cyntaf ym Mhowys

Cyngor Powys

Fe lwyddodd dwy blaid i sicrhau seddi ar Gyngor Powys am y tro cyntaf erioed - y Blaid Werdd yn hawlio sedd gyda chynrychiolaeth gan Emily Durrant, a Phlaid Cymru'n hawlio dwy sedd.

Powys
bbc
Bryn Peryddon Davies ag Elwyn Vaughan - cynghorwyr cyntaf Plaid Cymru ym Mhowys
Gwyrddion
BBC
Cefnogwyr y Blaid Werdd yn dathlu

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN CYNGOR POWYS:

Cyngor Powys

Powys
BBC

Sedd gyntaf erioed i'r Blaid Werdd ym Mhowys

Cyngor Powys

Y Blaid Werdd wedi cael eu sedd gyntaf erioed ar Gyngor Powys - Emily Durrant fydd yn cynrychioli Llangors.

Dim ymgeiswyr i ward Yscir
Gyda'r etholiadau lleol ar y gweill ddydd Iau, bydd cystadlu brwd am seddi mewn sawl lle, ond nid ym mhobman.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Casnewydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau i gadw golwg arnynt ym mis Mai pan fydd yr etholiadau ar gyfer awdurdodau leol yn cael eu cynnal.

Darllen mwy