a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

ymgyrchwyr

Arweinwyr tri chyngor mwyaf Cymru yn dweud y bydden nhw'n cefnogi hawl gweithwyr i streicio os nad ydyn nhw'n cael codiad cyflog.

Darllen mwy

CANLYNIAD LLAWN: Abertawe

Etholiadau Lleol 2017

Mae Llafur wedi cadw rheolaeth o Gyngor Abertawe. Er iddyn nhw golli un sedd fe wnaethon nhw gynyddu eu mwyafrif oherwydd colledion y Democratiaid Rhyddfrydol.

abertawe
BBC

Llafur yn gwella yn Abertawe

Twitter

Newydd dorriCANLYNIAD: Abertawe

Cyngor Abertawe

Mae'n swyddogol ac mae Llafur wedi cadw rheolaeth o Gyngor Abertawe.

Llafur yn cadw rheolaeth yn Abertawe

Twitter

Colled cyntaf Llafur yn Abertawe

Twitter

Llafur yn gryf yn Abertawe hyd yma

Twitter

Siom i Blaid Cymru yn Abertawe

Twitter

...a dwy yn Abertawe

Twitter

Dem.Rhydd. yn dal pum sedd yn Abertawe

Twitter

Llafur yn dal dwy

Twitter

Ceidwadwyr yn dathlu yn Abertawe

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Carwyn Jones a Theresa May yn cyfarfod i arwyddo'r fargen a thrafod Brexit

Theresa May yn ymweld â Chymru i gadarnhau'r fargen ddinesig gwerth £1.3bn ar gyfer ardal Bae Abertawe.

Darllen mwy