Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

CANLYNIAD LLAWN: Torfaen

Etholiadau Lleol 2017

Mae Llafur wedi cadw rheolaeth o Gyngor Torfaen gyda'r union un nifer o seddi ag y cawson nhw yn 2012, Yr unig newid yw fod Plaid Cymru wedi colli eu dwy sedd nhw i Annibynwyr,

torfaen
BBC

Plaid yn colli ei seddi yn Nhorfaen

Etholiadau Lleol 2017

Mae Plaid Cymru bellach wedi colli ei dwy sedd ar Gyngor Torfaen, yn wardiau Coed Efa a Fairwater.

Newydd dorriCANLYNIAD: Torfaen

Cyngor Torfaen

Er bod dwy ward - a phedwar cynghorydd - eto i'w cyhoeddi yn Nhorfaen, mae'n amhosib bellach i Llafur golli rheolaeth o'r awdurdod.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.