Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cabinet Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg wedi ei gyhuddo o gyrraedd "iselfannau newydd o ran amrywiaeth" gyda chabinet o ddynion yn unig.

Darllen mwy

Y darlun o Fro Morgannwg wedi'r canlyniad olaf:

Etholiadau Lleol 2017

Bro
BBC

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Bro Morgannwg

Etholiadau Lleol 2017

Er iddyn nhw sicrhau y nifer fwya' o seddi, mae'r Ceidwadwyr yn siomedig ym Mro Morgannwg wedi iddyn nhw fethu a chael mwyafrif. 

Roedd ymgeiswyr yn 'hyderus iawn' yma neithiwr. Fe lwyddodd y Ceidwadwyr i gipio 13 sedd i gyd, saith o'r rheiny gan y blaid Lafur. 

Fe lwyddodd Llafur, Plaid Cymru a'r ymgeiswyr annibynnol i gipio un sedd yr un, hefyd. Ond roedd hi'n noson siomedig i Blaid Cymru, er cipio un sedd, fe gollon nhw dair i'r Ceidwadwyr yn Ninas Powys.

Ceidwadwyr: 23

Annibynnol: 6

Llafur: 14

Palid Cymru 4

Newydd dorriCANLYNIAD: Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg

Does yr un blaid wedi sicrhau rheolaeth lwyr o Gyngor Bro Morgannwg - dim newid o 2012 felly.

Un ar ôl ym Mro Morgannwg

Twitter

Yr annibynwyr a'r Ceidwadwyr yn cyfnewid seddi

Twitter

Llafur yn colli sedd i'r Ceidwadwyr

Twitter

Mae'n agos ym Mro Morgannwg

Twitter

Plaid Cymru'n cipio sedd arall ym Mro Morgannwg

Twitter

Ceidwadwyr yn cadw seddi yn y Fro

Twitter

Darlun aneglur ym Mro Morgannwg

Etholiadau Lleol 2017

Elliw Mai yw ein gohebydd ym Mro Morgannwg:

"Wel, 'da ni dros hanner ffordd ym Mro Morgannwg, ac er i'r Ceidwadwyr gipio tair sedd gan Lafur - un o'r rheiny yn ward yr arweinydd presennol, Neil Moore - 'da ni eto i weld y 'cipio sylweddol' roedden nhw'n gobeithio amdano.

"Ma' Llafur hefyd wedi cipio un sedd gan ymgeisydd annibynnol. Ma' 11 ward eto i ddod."

Ceidwadwyr yn cadw un arall

Twitter

Llafur yn cadw dwy arall

Twitter

Y diweddara' o'r Fro....

Twitter

Y Ceidwadwyr yn cipio dwy ym Mro Morgannwg

Twitter

Canlyniad cynta Bro Morgannwg

Twitter

Ysgrifennydd Cymru yn y cyfri

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.