Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Mwy yn dewis bod yn feddygon teulu
  2. Rhieni i gael trafferth cael gofal am ddim
  3. 'Angen ymchwilio' i gamdrin pêl-droed

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore Mercher am 08:00.

Ken Owens: 200 o gemau dros y Scarlets

Twitter

'Troi'n ddigon rhynllyd'

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Rhian Haf heno: "Dan awyr glir heno fydd hi'n troi'n ddigon rhynllyd - bosib bydd mymryn o rew am gyfnod, cyn cymylu yn yr oriau mân."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

West Brom yn cynnig cytundeb newydd i Robson-Kanu

Daily Mirror

Mae gwefan y Daily Mirror yn dweud fod clwb West Brom wedi cynnig cytundeb newydd i ymosodwr Cymru Hal Robson -Kanu.

Fe arwyddodd Robson-Kanu gytundeb dwy flynedd gyda'r clwb ar ddechrau'r tymor yn dilyn pencampwriaeth Ewro 2016 llwyddianus gyda Chymru.

Hal Robson-Kanu
BBC

Cyhoeddi cyfrol cyntaf Iestyn Tyne

Y Cymro

Mae'r Cymro yn adrodd bod y bardd ifanc o Ben Llŷn, Iestyn Tyne wedi cyhoeddi ei gyfrol cyntaf o farddoniaeth

Mae’r casgliad yn cynnwys 30 o gerddi gafodd eu hysgrifennu rhwng 2015 a 2017, gan drafod Cymreictod a chariad ac weithiau’r ddau, gwleidyddiaeth, iechyd meddwl a byd natur ymysg pethau eraill.

iestyn
BBC

Oedi ar yr A55 ger LLanddulas wedi dod i ben

North Wales Pioneer

Mae'r North Wales Pioneer yn dweud bod y gwaith ffordd ar yr A55 ger Llanddulas wedi dod i ben.

Yn ystod yr wythnos roedd rhai gyrrwyr wedi wynebu tagfeydd o 13 milltir tra oedd gwaith yn cael ei wneud ar lwybr troed rhwng Llanddulas a Bae Colwyn.

Asesu llygredd difrifol yn afon Mynwy

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymateb i lygredd difrifol yn afon Mynwy fydd yn cael effaith ar rai afonydd yn ne ddwyrain Cymru. 

Fe ddigwyddodd y llygredd yn dilyn diffyg mewn lagŵn oedd yn cynnwys 450,000 litr o fiswail sydd wedi arwain at lif sylweddol fewn i afon Mynwy. 

Mae arbenigwyr wedi ymweld â'r safle ac yn asesu'r llygredd yn ofalus yn ac o bosib fe allai'r llygredd lifo i afon Gwy.

Afon Mynwy
Cyfoeth Naturiol Cymru

Apelio am fachgen ar goll o Gaernarfon

Twitter

James Harris i adael Middlesex

Criced, BBC Cymru

Mae'r cricedwr o Gymru, James Harris, wedi gadael Caint ac arwyddo ar fenthyg gyda Middlesex ar gyfer dechrau'r tymor newydd.

Mae Harris yn wreiddiol o Dreforys, ac fe adawodd Morgannwg am Middlesex bum mlynedd yn ôl.

harris
BBC

Gwaith atgyweirio yn achosi oedi

Teithio BBC Cymru

Oherwydd gwaith atgyweirio mae 'na oedi yn Aberarth, Ceredigion ar yr A487.

Mae hefyd oedi ar ffordd Llangrallo, Penybont ac ar ffordd Arberth, Dinbych y Pysgod.

Teyrngedau i'r cerddor ac actor Dafydd Dafis

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r cerddor a'r actor Dafydd Dafis a gafodd ei ganfod yn farw fore Mawrth.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn "hynod o dalentog" gan y gantores Caryl Parry Jones, oedd wedi gweithio gydag ef yn y gorffennol.

"Doeddech chi ddim yn clywed lleisiau fel 'na yn aml, roedd ganddo ffordd o drosglwyddo cân oedd mor ddiymdrech a naturiol," meddai.

Dafydd Dafis
BBC

Colli swyddi fel mynd 'nôl i'r 80au

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud bod toriadau gan ddwy brifysgol yng Nghymru ar raddfa sydd heb ei weld ers y 1980au.

Mae Prifysgol De Cymru eisoes wedi cyhoeddi eu bwriad i dorri 139 o swyddi ac mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant hefyd wedi cadarnhau eu bod angen gwneud toriadau.

Dywedodd Mr Jones nad oedd hi'n "glir" sut fath o swyddi fydd yn cael eu colli.

Fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ymateb drwy ddweud ei bod hi'n cael "negeseuon cymysg" petai swyddi rheoli neu rhai cyflog is sydd dan fygythiad.

Prifysgol De Cymru
BBC

'Llorente yn golled enfawr i Abertawe'

Clwb Pêl-droed Abertawe

Yn ystod cynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth dywedodd rheolwr Abertawe, Paul Clement bod chwarae heb yr ymosodwr Fernando Llorente yn golled enfawr i'r clwb wrth iddyn nhw baratoi i wynebu Tottenham nos Fercher yn Uwchgynghrair Lloegr. 

Mae Abertawe un safle a phwynt yn unig uwch ben y safleoedd cwymp yn y gynghrair.

Paul Clement
BBC

Adnodd newydd i gystadleuwyr y 'Steddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi adnodd newydd fydd o gymorth i gystadleuwyr yn y Brifwyl eleni.

Am y tro cyntaf bydd modd lawrlwytho neu wrando ar gyfeiliant piano ar gyfer pob un o'r darnau prawf ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn.

Dywedodd y cerddor Annette Bryn Parri: "Byddaf yn derbyn galwadau ffôn ac e-byst niferus bob blwyddyn gan gystadleuwyr sy'n chwilio am gyfle i ymarfer gyda chyfeilydd.

"Felly dyma feddwl am ffordd o gynnig cymorth a chefnogaeth i gystadleuwyr eleni drwy recordio'r darnau prawf llais i gyd er mwyn i'r Eisteddfod eu cynnwys ar eu gwefan..."

Morgannwg yn arwyddo Marchant de Lange

Twitter

Dyn yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ymddangos mewn llys ar gyhuddiad o lofruddio Nicholas Churton yn ei gartref yn Wrecsam fis diwethaf.

Mae Jordan Davidson, 27 oed o Wrecsam, hefyd yn wynebu cyhuddiadau o ladrata, ymosod ar blismon ac o geisio achosi niwed corfforol difrifol i blismon.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos eto ym mis Mehefin.

Nicholas Churton
BBC

Cau lonydd M4 wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae dwy lon wedi eu cau ar yr M4 rhwng C36 Pen-y-bont a C37 Porthcawl. Mae traffig yn araf i gyfeiriad y gorllewin yn dilyn gwrthdrawiad.

Oedi ar yr A55 wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Marwolaeth Llanbedrog: Ymestyn mechnïaeth pedwar

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod Heddlu'r Gogledd wedi ymestyn mechnïaeth pedwar person gafodd eu harestio yn dilyn marwolaeth dyn 18 oed ym Mhen Llŷn.

Bu farw Peter Robert Colwell ar ôl iddo gael ei saethu ym mis Chwefror mewn maes parcio tafarn yn Llanbedrog.

Peter Robert Colwell
Facebook

'Braf i'r mwyafrif'

Tywydd, BBC Cymru

Mae hi'n argoeli i fod yn brynhawn braf i'r mwyafrif yn ôl Llŷr Griffiths-Davies: "Bydd hi'n codi'n braf i'r mwyafrif yn ystod y prynhawn, gyda'r awel ysgafn yn parhau.

"Y tymheredd ucha'n rhyw 16C yn y de-ddwyrain."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

Gyrfa ddisglair Jess Fishlock

The Guardian

Wrth baratoi i ennill 100 o gapiau rhyngwladol, mae'r pêl-droediwr benywaidd cyntaf o Gymru i gyrraedd y garreg filltir, Jess Fishlock yn edrych yn ôl ar ei gyrfa yn y Guardian.

Jess Fishlock
Huw Evans Picture Agency

Archifo cofnodion y Cynulliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Comisiwn y Cynulliad a'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cyhoeddi byddent yn gweithio ar y cyd er mwyn diogelu cofnodion hanesyddol y Cynulliad. 

Mae'r bartneriaeth yn golygu bydd cofnodion pwysig sy'n cynnwys adroddiadau yn cael eu symud i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth a'u harchifo. 

Bydd hyn yn galluogi i'r cyhoedd gael mynediad at gopiau caled a rhai electroneg o ddogfennau yn y dyfodol.

LLyfrgell genedlaethol
BBC

Ymchwilio i eilyddio Ffrainc yn y Chwe Gwlad

BBC Sport Wales

Bydd ymchwiliad pellach i benderfyniad tîm rygbi Ffrainc i eilyddio'r prop Uini Atonio am Rabah Slimani ar ddiwedd y gêm yn erbyn Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad .

Roedd Slimani wedi ei dynnu o'r cae yn gynharach, ond cafodd ei adael yn ôl i'r cae gan y dyfarnwr ar ôl i feddyg Ffrainc ddweud bod angen asesiad anaf pen ar Atonio.

Digwyddodd hynny ar yr un pryd a nifer o sgrymiau i Ffrainc ar linell gais Cymru. Ffrainc enillodd y gêm wedi 100 munud o chwarae.

Mae grŵp adolygu'r gystadleuaeth wedi penderfynu ymchwilio ymhellach.

Ffrainc yn curo Cymru
Getty Images

Pa rannau o'r brifddinas sydd fwyaf diogel?

Wales Online

Pa rannau o'r brifddinas yw'r mwyaf diogel rhag troseddu?

Mae WalesOnline wedi bod yn astudio ffigyrau'r heddlu ar gyfer mis Ionawr i weld lle gafodd y rhan fwyaf o droseddau eu cyflawni .

Ardal Cathays welodd y nifer fwyaf o droseddau, tra bod y lleiaf, pum achos, yn ardal Llysfaen.

Dynes o Gymru yn bennaeth newydd Gwylwyr y Glannau

Gwylwyr y Glannau

Mae dynes o Aberdaugleddau wedi ei phenodi i swydd uchaf gwasanaethau Gwylwyr y Glannau yn y DU.

Dechreuodd Julie-Anne Wood ei gyrfa gyda Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau yn 1999 cyn dechrau busnes yn hyfforddi a chynghori pysgotwyr Cymru ynglŷn â diogelwch y môr.

Bellach mae Ms Wood wedi sicrhau swydd barhaol fel Pennaeth Gweithrediadau Morwrol Gwylwyr y Glannau, y tro cyntaf i ddynes gael ei phenodi i'r swydd.

Julie-Anne Wood
MARITIME AND COASTGAURD AGENCY

Wythnos fawr i chwaraeon Casnewydd

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn edrych ymlaen at wythnos bwysig i chwaraeon y ddinas , wrth i'r tîm pêl-droed frwydro i aros yn Adran Dau, a'r bocsiwr lleol Robbie Turley baratoi am ornest bwysicaf ei yrfa. 

Mae CPD Casnewydd un safle o waelod yr adran ac yn chwarae yng Nghaerwysg dydd Sadwrn.

Mae Turley yn wynebu Bobby Jenkinson yng Nghasnewydd nos Wener ar gyfer belt uwch-bantam y Gymanwlad.

Cafodd Turley ei wahardd rhag bocsio am ddwy flynedd rhwng Mawrth 2012 a Mawrth 2014 wedi iddo fethu prawf ar yr ymennydd.

Turley
BBC

Ymdrech i symud sgwatwyr ar lan Afon Teifi

Tivy-Side

Tivy-Side

Yn ôl y Tivy-side Advertiser mae perchennog tir yng Ngheredigion eisiau symud sgwatwyr oddi ar lan Afon Teifi.

Mae Colin Evans wedi cadarnhau nad ydy o wedi gwneud cwyn i'r heddlu eto ond fe ddywedodd os na fydd y sgwatwyr yn symud y byddai'n ystyried camau cyfreithiol.

Mae'r sgwatwyr wedi meddiannu rhan o dir coediog Mr Evans ar lan Afon Teifi ers sawl blwyddyn.

Marwolaeth Bangor: Mwy o amser i holi unigolyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cael mwy o amser i holi unigolyn sydd wedi ei arestio mewn cysylltiad â marwolaeth Henry Ayabowei ym Mangor.

Bu farw Mr Ayabowei yn dilyn digwyddiad ger clwb nos Peep ar Stryd y Deon .

Mae swyddogion wedi cael 24 awr ychwanegol i'w holi.

Cyhuddo Prifysgol Aberystwyth o 'wastraffu arian'

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod myfyrwyr sy’n ymgyrchu dros ailagor neuadd breswyl Pantycelyn yn Aberystwyth  wedi mynegi pryder am y costau o adnewyddu’r adeilad .

Mae cais rhyddid gwybodaeth yn dangos i'r brifysgol wario £4,382 wrth i Adran Ystadau’r Brifysgol symud i’r ffreutur am gyfnod o chwe mis.

Canllaw i etholiadau lleol Cymru

BBC Cymru Fyw

Blwyddyn ers Etholiad y Cynulliad a refferendwm yr UE, bydd etholwyr Cymru yn dychwelyd i'r blychau pleidleisio ar gyfer prawf cyntaf y pleidiau ers y bleidlais ar Brexit.

Ar 4 Mai bydd cynghorwyr ar hyd a lled y wlad yn wynebu eu hetholwyr, gyda gornest ym mhob un o'r 1,254 sedd yn 22 awdurdod lleol Cymru.

Gyda chefnogaeth Llafur yn isel yn y polau ledled y DU, fydd hyn yn golygu ergyd i nifer eu seddi? Ac a fydd gwleidyddiaeth Brexit yn gwneud niwed neu roi hwb i'r pleidiau ?

Pleidiau
BBC

Bil £44,500: 'Camgymeriad' yr heddlu

Heddlu Gogledd Cymru

Yn gynharach fe wnaethon ni adrodd bod Heddlu Gogledd Cymru wedi talu bil ffon troseddwr oedd yn £44,500 .

Wrth ymateb, dywedodd yr heddlu bod prosesau cyfrifon wedi eu hadolygu yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Tracey Martin, bod ffonau'n cael eu rhoi i rai troseddwyr i'r heddlu allu cadw cysylltiad gyda nhw.

"Mae'r tîm yn gweithio i helpu unigolion i wella eu bywydau er gwell drwy fynediad i wasanaethau cefnogaeth," meddai.

Ychwanegodd: "Yn anffodus yn yr achos yma cafodd ffon ar gytundeb ei roi drwy gamgymeriad, a'i gamddefnyddio."

Carcharu lladron wnaeth annog plentyn i daro beiciwr

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod dau leidr wnaeth ddwyn gan feiciwr yng Nghasnewydd wedi annog plentyn i daro'r beiciwr yn ei wyneb wrth iddyn nhw ddwyn ganddo .

Cafodd Ben Truelove, 33, ac Adam Matthews, 34, eu carcharu am gyfanswm o saith mlynedd am y drosedd.

Clywodd llys bod Truelove wedi dal y beiciwr wrth ei wddf, ac yna annog y plentyn, oedd yn rhan o'r grŵp, i'w daro.

Cymru'n uchelgeisiol ar gyfer gemau Awstralia 2018

BBC Sport Wales

Mae tîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn gobeithio gosod record newydd o fedalau  y flwyddyn nesaf yn ôl pennaeth y tîm, yr Athro Nicola Phillips.

Mae'r gemau yn Gold Coast yn dechrau ar 4 Ebrill 2018, gyda'r tîm o Gymru yn gobeithio cael mwy na'r cyfanswm o 25 medal a gafwyd yn Auckland yn 1990.

coast
BBC

Cytundeb coed £39m dadleuol yn dod i ben

BBC Wales News

Mae cwmni gafodd gytundeb £39m i brynu coed gan Gyfoeth Naturiol Cymru wedi methu a chyrraedd rhan allweddol o'r cytundeb .

Roedd y cwmni, sydd heb ei enwi, wedi cytuno i adeiladu melin lifio newydd fel rhan o'r cytundeb.

Ond dywedodd CNC nad oedd y cwmni wedi gwneud hyn erbyn mis Mawrth.

Bydd y cytundeb 10 mlynedd, gafodd ei feirniadu gan archwilwyr, nawr yn dod i ben.

Coed
BBC

Rob Evans yn ymestyn ei gytundeb â'r Scarlets

Rygbi, BBC Cymru

Mae prop pen rhydd y Scarlets a Chymru, Rob Evans, wedi arwyddo cytundeb newydd gyda rhanbarth y gorllewin.

Mae Evans yn dod o Hwlffordd yn Sir Benfro ac fe chwaraeodd am gyfnod i Cwins Caerfyddin tra'n dechrau ei yrfa gyda'r Scarlets.

Mae Evans, sy'n 24 oed, wedi chwarae dros 80 gwaith i'r rhanbarth ac mae bellach yn ddewis cyntaf dros Gymru.

Dywedodd Evans: "Mae chwarae dros y Scarlets yn anrhydedd enfawr i fi, ac mae ymdeimlad gwych yn y grŵp wrth i ni wthio am dlysau, ac roeddwn i am fod yn rhan o hynny."

rob evans
BBC

Darganfod bron i 900 o blanhigion canabis

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod bron i 900 o blanhigion canabis wedi eu darganfod mewn dau "ffatri" ganabis ym Merthyr Tudful.

Dywedodd yr heddlu bod dyn wedi ei arestio a'i gyhuddo o gynhyrchu canabis.

Planhigion canabis
Heddlu De Cymru

Galw am ymchwiliad camdriniaeth pêl-droed

BBC Cymru Fyw

Mae grŵp sy'n helpu dioddefwyr camdriniaeth yn galw ar Gymdeithas Bêl-Droed Cymru (CBDC) i  ymchwilio i gyhuddiadau o gamdrin plant o fewn y gamp .

Daw'r sylwadau gan grŵp Stepping Stones wedi i nifer o gyn chwaraewyr o Gymru ofyn am gymorth. 

Dywedodd CBDC eu bod yn ymroddedig i sicrhau diogelwch chwaraewyr yn y gamp.

Pel-droed
BBC