Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

 1. Dyn yn euog o achosi marwolaeth llysfab
 2. 'Diffyg Cymraeg' ar sianel deledu newydd
 3. Mike Phillips i ymddeol o rygbi
 4. Cau ffatri awyrennau Marshall yn peryglu 126 swydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am eich cwmni

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl bore fory am 08:00 gyda mwy o'r diweddara' o bob cwr o Gymru.

Diolch am eich cwmni.

Apêl wedi i ferched syrthio oddi ar geffylau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi i ddwy ferch syrthio oddi ar eu ceffylau ger Bae Colwyn.

Cafodd un o'r merched ei chludo i'r ysbyty gydag anafiadau tebygol i'w chefn ar ôl y digwyddiad ychydig wedi 13:30 ddoe ar y B5381 uwchben Llanelian. Mae hi'n dal yno.

Mae'n debygol bod beic modur wedi nesáu at y ceffylau, gan achosi iddyn nhw ruthro.

Dywedodd Lowri Roberts o Heddlu'r Gogledd bod gyrrwr y beic wedi helpu staff yr ambiwlans ond ei fod wedi gadael y safle heb rannu ei fanylion.

Apêl wedi i adar gael eu saethu

RSPCA Cymru

Mae RSPCA Cymru yn apelio wedi i adar gael eu saethu yn ardal Merthyr Tudful.

Bu cigfran a boncath farw ar ôl cael eu saethu â pheledi ym Mhen-y-cae.

Dywedodd ymchwilydd yr elusen, Gemma Cooper: "Mae lladd neu anafu adar gwyllt yn erbyn y gyfraith (heblaw â thrwydded) a gallai unigolion dderbyn dirwy o £5,000 a chael hyd at chwe mis o garchar am bob aderyn gafodd ei ladd."

Boncath
RSPCA Cymru
Cafodd y boncath hwn ei saethu, yn ôl lluniau pelydr X

Cyfleuster triniaeth llygad yn torri rhestr aros

BBC Wales News

Mae cyfleuster symudol ar gyfer llawdriniaethau cataract yn Sir Benfro wedi torri'r rhestr aros bron i 25%.

Hyd yn hyn, mae bron i 850 wedi cael triniaeth yn yr uned sydd wedi'i lleoli dros dro yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae wedi bod yn "llwyddiant anhygoel".

uned cataract
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Fe fydd yr uned yn aros yn Hwlffordd tan ddiwedd Ebrill er mwyn cwblhau 175 llawdriniaeth ychwanegol

Cyfnodau heulog i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r tywydd i ni'r p'nawn 'ma.

"Bydd hi’n sych efo cyfnodau heulog i’r rhan fwyaf am weddill y p'nawn, ac er y bydd ‘na dipyn o awyr glir wedi iddi nosi, bydd hi’n cymylu o’r gogledd yn ystod yr oriau mân.

"Mae glaw yn bosib mewn mannau erbyn iddi wawrio. Y tymheredd rhwng 6C a 9C ar ei isaf heno."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Enwebiad BAFTA i ffilm am Aberfan

Golwg 360

Mae ffilm am drychineb Aberfan wedi cael ei henwebu am wobr BAFTA, yn ôl erthygl ar Golwg360.

"Ffilm ar ffurf cerdd" yw Aberfan: The Green Hollow, sydd wedi ei henwi yng nghategori'r Ddrama Unigol Orau.

Fe fydd yr enillwyr yn cael eu henwi ar 14 Mai.

Brawd Joe Allen i gynrychioli Prydain

Droitwich Spa Advertiser

Fe fydd brawd Joe Allen yn cynrychioli tîm pêl-droed dynion Prydain Fawr yng Ngemau Olympaidd y Byddar yn yr haf, yn ôl y Droitwich Spa Advertiser.

Bydd Harry Allen, 28, yn ymuno â'r garfan ar gyfer y digwyddiad yn Nhwrci ym mis Mehefin.

Mae Allen, sy'n byw ac yn gweithio yn Droitwch, eisoes yn chwaraewr rhyngwladol profiadol yn y gamp.

Pedwar o'r Scarlets ar daith y Llewod?

BBC Camp Lawn

Mae criw chwaraeon BBC Cymru yn dweud fod hyfforddwr y Scarlets, Wayne Pivac o'r farn y gallai pedwar o'i dîm fynd ar daith y Llewod i Seland Newydd yn ddiweddarach eleni.

View more on twitter

Cadarnhau colli swyddi Marshall Aviation

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Marshall Aviation wedi cadarnhau yn y munudau diwethaf y byddan nhw'n cau eu safle sy'n cyflogi dros 120 o bobl ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Mewn datganiad, dywedodd y cwmni: "Wedi trafodaethau manwl gyda'r undebau llafur dros y pythefnos diwethaf, rydym ni wedi dod i benderfyniad ar y cyd ar ddyfodol y busnes ym Mrychdyn.

"Yn anffodus, rydym wedi methu canfod ffordd gynaliadwy i barhau i fasnachu... O ganlyniad, byddwn yn cychwyn y broses o gau'r busnes."

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn "optimistig" y bydd y gweithlu yn medru dod o hyd i waith newydd, gan ychwanegu y byddan nhw'n darparu cefnogaeth drwy eu rhaglen hyfforddiant ReAct os bydd angen.

Marshall Aviation
BBC

Ychydig o oleuni ar statws Mark Reckless?

BBC Wales Politics

Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, David Deans, wedi tynnu sylw at newid yn nisgrifiad cyfri' Twitter y gwleidydd Mark Reckless AC.

Roedd ychydig o ansicrwydd am union berthynas Mr Reckless a'r Blaid Geidwadol wedi iddo adael UKIP a chroesi'r llawr.

Bellach mae'n disgrifio'i hun fel "Aelod o'r grŵp Ceidwadol" - nid fel "AC Ceidwadol" fel 'roedd ynghynt.

View more on twitter

Flynn: 'Randall yn allweddol'

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus dywed rheolwr dros dro Clwb Pêl-droed Casnewydd, Michael Flynn, bod disgwyl i Mark Randall chwarae rhan bwysig yng ngobeithion y tîm i osgoi disgyn o'r Ail Adran.

Dechreuodd Randall am y tro cyntaf ers 21 Ionawr ddydd Sadwrn pan enillodd Casnewydd 1-0 yng Nghaerwysg.

casnewydd
Huw Evans Picture Agency

'Robollywydd' i herio Siri ac Alexa

Y Cymro

Fe ddywed Y Cymro fod Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr wedi creu llais synthetig sy'n siarad Cymraeg er mwyn rhoi gwybodaeth lafar am y Cynulliad Cenedlaethol.

Ychydig o hwyl oedd yr enw 'Robollywydd', ond Macsen yw enw'r prosiect...

View more on twitter

...a Mike Phillips yn ymddeol!

Twitter

Warburton allan am chwe wythnos

Rygbi, BBC Cymru

Mae prif hyfforddwr y Gleision wedi dweud na fydd Sam Warburton ar gael am oddeutu chwe wythnos ar ôl diodde' anaf i'w ben-glin.

warburton
Huw Evans Picture Agency

Ar y dydd hwn....

Twitter

Cofio marwolaeth bardd, llenor a hynafiaethydd oedd hefyd â synnwyr ffasiwn unigryw...

View more on twitter

Carreg filltir i Nigel Owens

Twitter

Ieuenctid Cymru i herio Brasil

Pêl-droed, BBC Cymru

Ry'n ni eisoes yn gwybod y bydd Cymru yn rhan o Bencampwriaeth Toulon yn Ffrainc yr haf yma - cystadleuaeth i dimau ieuenctid ar draws y byd.

Mae'r gystadleuaeth heddiw wedi cadarnhau pwy fydd y deuddegfed tîm (a'r ola') i fod yn rhan ohoni ... Brasil!

Dyma'r 12:

 • Angola
 • Bahraïn
 • Brasil
 • Cuba
 • Y Weriniaeth Tsiec
 • Lloegr
 • Ffrainc
 • Indonesia
 • Y Traeth Ifori
 • Japan
 • Yr Alban
 • Cymru

A487 wedi ailagor yn dilyn damwain gynharach

Teithio BBC Cymru

Croesawu gweilch y Ddyfi yn ôl

Cambrian News

Fe ddywed y Cambrian News fod staff Cynllun Gweilch y Ddyfi wrth eu boddau wedi i bar o weilch-y-pysgod ddychwelyd am haf arall yng ngogledd Cymru.

Glesni oedd un o'r cyntaf i ddychwelyd, ond mae un arall a gafodd yr enw Blue24 hefyd yn ôl.

gweilch y ddyfi
Cynllun Gweilch y Ddyfi

Awyren brin yn Abertawe

Cyngor Abertawe

Fe fydd awyren brin o gyfnod y Rhyfel Oer yn ymddangos yn Sioe Awyr Cymru yn Abertawe dros yr haf. 

Bydd yr awyren Sea Vixen - yr olaf o'i math yn y byd - yn hedfan dros y ddinas yn ystod y digwyddiad ar 1-2 Gorffennaf. 

Cafodd y cerbyd ei ddylunio gan de Haviland yn y 1940au ac roedd yr un yma ar waith rhwng 1962 a 1972. 

Sea Vixen
Getty Images

Enwebu Woodburn am wobr bwysig

Liverpool Echo

Yn ôl y Liverpool Echo mae'r Cymro Ben Woodburn wedi cael ei enwebu am wobr European Golden Boy 2017 .

Ymhlith cyn-enillwyr y wobr - sy'n cael ei redeg gan bapur newydd Tuttosport yn Yr Eidal ers 2003 - mae Lionel Messi, Sergio Aguero a Mario Balotelli.

woodburn
Getty Images

Marshall Aviation Services: Mwy o ymateb

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o ymateb wedi dod i law am y diswyddiadau tebygol yng nghwmni Marshall Aviation Services.

Mae'n debyg y bydd 126 o swyddi'n cael eu colli ar eu safle ym Mhrychdyn, Sir y Fflint.

Dywedodd yr AC lleol, Carl Sargeant, bod y newyddion yn "ergyd i ddiwydiant yn yr ardal" ond ychwanegodd bod y staff "mewn lle da i gael gwaith mewn cwmnïau cyfagos".

Fe ddywedodd hefyd bod Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cadarnhau wrtho y byddai Llywodraeth Cymru'n defnyddio rhaglen ReAct i annog cwmnïau i gyflogi'r staff os nad ydyn nhw'n dod o hyd i waith.

Cyhoeddi enw menyw fu farw ar yr A40

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhoeddi enw menyw fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng car a lori ailgylchu ar yr A40 ger Llandeilo ddydd Iau .

Roedd Diane James yn 55 oed ac yn dod o Rydaman.

Mewn teyrnged iddi, dywedodd ei theulu: "Roedd Diane yn wraig, mam a mamgu gariadus, llawn hwyl. Mae colli rhywun mor hyfryd wedi rhwygo’r teulu.”

Cafodd dyn 28 oed ei arestio yn dilyn y digwyddiad.

Diane James
Teulu

'Dim ond un ddefryd bosib'

BBC Cymru Fyw

Wrth gyhoeddi bod y rheithgor wedi cael Dean Collins yn euog o achosi marwolaeth ei lysfab pum mlwydd oed, Joseph Smith, dywedodd y Cofiadur Eleri Rees y bydd e'n derbyn dedfryd o garchar.

"Dim ond un ddefryd bosib sydd", meddai. "Carchar yw honno. Yr unig gwestiwn yw pa mor hir fydd hi."

Dywedodd y Cofiadur hefyd ei bod yn ddiolchgar i'r rheithgor am eu gwaith, gan ddweud y byddai'n dasg "anodd i unrhyw reithgor".

NEWYDD DORRI: Gyrrwr yn euog o achos marwolaeth

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi cael dyn yn euog o achosi marwolaeth bachgen pump oed drwy yrru'n beryglus.

Roedd Dean Collins, 24, yn gyrru ar Rodfa'r Gorllewin yng Nghaerdydd ym mis Medi 2015 pan aeth benben â cherbydau eraill.

Bu farw ei lysfab, Joseph Smith, oedd yn eistedd yng nghefn y car ond heb sedd arbennig.

Yn ogystal, cafodd Llys y Goron Caerdydd Collins yn euog o bedwar cyhuddiad o achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus.

Bydd yn cael ei ddedfrydu yfory.

Joseph Smith
Wales News Service
Bu farw Joseph Smith yn y gwrthdrawiad

Cwmni awyrennau 'yn dod i ben'

Unite

Mae undeb Unite yn dweud y bydd cwmni awyrennau yn Sir y Fflint yn cau cyn hir.

Dywedodd yr undeb bod Marshall Aviation Services wedi methu dod o hyd i brynwr i'w safle ym Mrychdyn.

Fe ddywedodd Dave Griffiths, swyddog yr undeb yn lleol, bod cau'r cwmni yn "ergyd drychinebus i'r gweithlu, i'w teuluoedd ac economi gogledd ddwyrain Cymru".

Sianel yn ymateb i feirniadaeth

Twitter

Mae cwmni Made TV wedi ymateb i feirniaeth y bore 'ma mai yn Lerpwl bydd rhaglenni sianel newydd Made in North Wales yn cael eu cynhyrchu ac mai hanner awr yr wythnos yn unig fydd yn Gymraeg.

View more on twitter

Damwain yng Ngheredigion

Teithio BBC Cymru

Heddlu Dyfed Powys sy'n trydar i ddweud bod rhwystr ar yr A487 yn Llanfarian ger Aberystwyth yn dilyn damwain.

View more on twitter

Swyddog diogelwch yn gafael yng ngwddf llanc

Wales Online

WalesOnline sydd â stori bod swyddog diogelwch mewn canolfan siopa yng Nghaerdydd wedi gafael mewn llanc gerfydd ei wddf wrth ei daflu allan o'r ganolfan.

Mae BBC Cymru nawr ar ddeall bod y swyddog wedi cael ei wahardd o'i waith tan bod ymchwiliad i'r digwyddiad wedi ei gynnal.

View more on twitter

Cyfarwyddwyr newydd i Faes Awyr Caerdydd

Aviation Wales

Yn ôl gwefan Aviation Wales, mae Maes Awyr Caerdydd wedi penodi dau gyfarwyddwr newydd .

Bydd Mark Bailey (Cyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu) a Ceri Mashlan (Cyfarwyddwr Gweithrediadau) yn gyfrifol am gynllunio strategaeth tymor hir ar gyfer y maes awyr.

Mwy o feirniadaeth o sianel leol newydd

Twitter

Canfod 200 planhigyn canabis

Caerphilly Observer

Fe wnaeth Heddlu Gwent ddod o hyd i dros 200 blanhigion canabis mewn wythnos, yn ôl adroddiad yn y Caerphilly Observer .

Fe gynhaliodd y llu gyrchoedd yng Nghaerffili, Trethomas a Senghennydd ar ôl derbyn gwybodaeth gan y cyhoedd.

Cafodd dau o bobl eu harestio mewn cysylltiad â'r cyrchoedd, tra bod dau arall wedi cael rhybudd.

Dedfrydu ffermwr am ddelio â defaid wedi'u dwyn

BBC Cymru Fyw

Mae ffermwr o'r Garnant yn Sir Gâr wedi cael dedfryd o wyth mis o garchar wedi'i gohirio ar ôl cyfadde' iddo ddelio â defaid wedi'u dwyn.

Roedd Andrew Thomas wedi pledio'n euog ar ôl i brofion DNA ddangos mai meheryn ar ei fferm oedd yn gyfrifol am ffrwythloni cyfres o ddefaid oedd wedi'u dwyn. 

Clywodd y llys bod 18 o ddefaid wedi cael eu gwerthu ym mart Llanybydder bythefnos wedi i 50 o ddefaid ddiflannu o dir yn Nerwydd ger Llandybïe.

Andrew Thomas
BBC

Beirniadu sianel deledu leol newydd

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post fod sianel deledu leol newydd - Made In North Wales - wedi cael ei beirniadu'n hallt wedi iddi ddod i'r amlwg y bydd rhaglenni'r sianel yn cael eu paratoi yn Lerpwl.

Mae'r papur yn dweud hefyd mai dim ond wyth awr o raglenni lleol fydd ar y sianel, gyda dim ond hanner awr o'r rheini yn Gymraeg.

Caerffili'n cofio Tommy Cooper

Y Cymro

Y Cymro sydd â'r stori y bydd Caerffili'n cofio Tommy Cooper union 33 mlynedd wedi i'r digrifwr o Gymru farw ar lwyfan yn Llundain yn ystod darllediad teledu byw.

View more on twitter

Atgyfodi tripiau llong o Landudno?

BBC Cymru Fyw

Mae posib y bydd llong bleser rhwng Lerpwl a Llandudno yn dychwelyd, a hynny 30 mlynedd ers i dripiau ddod i ben .

Roedd tripiau undydd yn arfer bod yn ddigwyddiad poblogaidd, ac mae grŵp o bobl wedi dod at ei gilydd i geisio adfywio'r teithiau.

Mae prosiect 'Endeavour' bellach ar y gweill gan berchnogion llong sydd wedi bod yn rhydu yn nociau Lerpwl ers 1994. Yn ôl y perchnogion, byddai posib ei hadfywio a'i chael yn barod ar gyfer tripiau cyson erbyn 2021.

llong
BBC

Braf ar rai!

Twitter

Mae Gareth Bale mewn awyren ar ei ffordd i Munich gyda gweddill carfan Real Madrid cyn eu gêm yng Nghynghrair y Pencampwyr nos yfory.

Go brin y bydd unrhyw un yn ceisio'i lusgo allan o'i sedd fel sy'n digwydd mewn ambell le arall!

View more on twitter

Carchar am fwrgleriaeth

North Wales Chronicle

Mae'r North Wales Chronicle yn dweud bod dyn o Langefni wedi cael ei ddedfrydu i garchar am ddwy flynedd a phum mis wedi iddo ddefnyddio rhaw i geisio torri mewn i dŷ cwpwl oedrannus.

Roedd wedi pledio'n euog i fwrgleriaeth gyda'r bwriad o ddwyn.