Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Theresa May yn galw etholiad cynnar
  2. Angen 'cofrestr i amddiffyn anifeiliaid'
  3. Pryder am 'sgandal' insiwleiddio tai

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan dîm y llif byw am ddiwrnod arall.

Fe fyddwn ni nôl a'r diweddaraf bore fory am 8.

Tan hynny, diolch am eich cwmni, a da bo chi.

Alun Cairns yn anelu am lwyddiant arall ym Marathon Llundain

BBC Cymru Fyw

Ar ddiwrnod prysur iawn yn San Steffan heddiw, mae gan rai ASau ras arall i'w hennill cyn yr etholiad cyffredinol.

Gyda Marathon Llundain yn digwydd ddydd Sul, mae Aelod Seneddol Bro Morgannwg, Alun Cairns yn gobeithio rhedeg yn gynt na'r un aelod arall.

Mr Cairns sydd wedi gorffen gyflyma' o'r ASau yn y ddau farathon diwethaf. 

Bydd Ysgrifennydd Cymru yn un o 16 aelod fydd yn rhedeg drwy strydoedd Llundain, gyda Chris Evans, aelod Islwyn, yr unig aelod arall o Gymru i fentro'r 26 milltir a 385 llath.

Alun Cairns
BBC

Ann Clwyd yn addo sefyll unwaith eto

Twitter

Gêm bwysig i'r Barri heno

BBC Camp Lawn

Canwr ifanc o Gymru ar raglen Ellen

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod bachgen 12 oed o Gymru wedi ymddangos ar un o'r rhaglenni teledu mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau.

Roedd Reuben de Maid o Gaerdydd yn canu yn fyw ar raglen Ellen, ac fe wnaeth dipyn o argraff ar y cyflwynydd, Ellen DeGeneres, a ddywedodd: “I absolutely love this kid from Wales - his voice, his character, his uniqueness, all of it.

Reuben
YouTube/Ellen DeGeneres

'Oeri'n sydyn' heno

Tywydd, BBC Cymru

Mae noson eitha oer o'n blaenau ni yn ôl Llyr Griffiths-Davies:

"Heno'n oeri'n sydyn wedi iddi nosi. Yn parhau'n gymylog i'r mwyafrif, gydag awel ysgafn. Mewn ambell fan gwledig ma disgwl iddi rewi. Y tymheredd ar y cyfan rhwng 4 a 7C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Michael Bogdanov yn "ddyn eithriadol"

BBC Cymru Fyw

Parhau mae'r teyrngedau i'r cyfarwyddwr drama, Michael Bogdanov 78 oed o Gastell-nedd, wedi iddo farw o drawiad ar y galon tra ar ei wyliau ar ynys Paros yng ngwlad Groeg.

Roedd yn "ddyn eithriadol" medd Kully Thiarai, cyfarwyddwr artistig National Theatre Wales, tra bo cyfarwyddwr artistig Theatr Clwyd, Tamara Harvey'n dweud mai iddo fe mae'r diolch am achub y theatr yn ystod cyfnod ansicr yn y 1990au.

Michael Bogdanov
BBC

Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn penodi prif weithredwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi mai Len Richards fydd eu prif weithredwr newydd. 

Mae e ar hyn o bryd yn ddirprwy brif wetihredwr i sefydliad iechyd yn Awstralia. 

Bydd yn dechrau ar ei swydd newydd ar 19 Mehefin 2017.

Len Richards
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dau yn y llys am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn wedi bod o flaen llys y Goron Caerdydd wedi eu cyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, wedi i'r car roedden nhw'n teithio ynddo daro'n erbyn car arall wrth iddo adael gorsaf danwydd yn y Barri. 

Bu farw mam i ddau o blant ifanc, Jenna Miller, 30 oed, yn y digwyddiad ar 27 Medi 2016. 

Plediodd Jamie Oaten, 23 oed yn euog i'r cyhuddiad, tra bod Joseph Fettah wedi pledio'n ddieuog. Mae disgwyl i Fettah fynd o flaen Llys y Goron Caerdydd eto ar 2 Hydref 2017.

gwrthdrawiad
BBC
Cafodd Jenna Miller ei lladd yn y gwrthdrawiad ar Ffordd Caerdydd yn y Barri

Etholiad buan: Yr ymateb ar y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Nia Thomas fydd yn cyflwyno'r Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

Bydd sylw ac ymateb helaeth i gyhoeddiad annisgwyl Theresa May o etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin, gan wleidyddion a sylwebwyr 

Nia Thomas
BBC

Leanne Wood i ystyried sefyll yn yr etholiad cyffredinol?

Twitter

Wedi iddi gipio'r Rhondda oddi ar Lafur yn etholiad y Cynulliad yn 2016, mae rhai'n gofyn a ydy Leanne Wood yn ystyried sefyll yn yr un etholaeth yn yr etholiad cyffredinol buan ym mis Mehefin.

View more on twitter

Cyhoeddi gwasanaeth newyddion newydd 'yn gynt na'r disgwyl'

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod darlithydd cyfryngau wedi penderfynu mentro’n gynt na’r disgwyl gyda’i gynllun i sefydlu gwasanaeth newyddion ar y we yn yr iaith Saesneg.

Mae'n debyg mai bwriad gwreiddiol Ifan Morgan Jones oedd cyhoeddi ei wasanaeth, Nation.cymru ar ddechrau blwyddyn wleidyddol ac academaidd newydd yn yr hydref eleni.

Ond mae cyhoeddiad Theresa May ei bod yn gobeithio ennyn cefnogaeth Ty’r Cyffredin i gynnal etholiad cyffredinol brys ar Fehefin 8, wedi ei sbarduno i fynd amdani’n syth, meddai.  

Ifan Morgan Jones
BBC

Bachgen yn 'bygwth ei fam â chyllell' yng Nghaernarfon

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud fod yr heddlu'n ymchwilio wedi i fachgen 15 oed fygwth ei fam â chyllell mewn caffi yng Nghaernarfon dros benwythnos Gŵyl y Banc

Mae'n debyg bod y bachgen hefyd wedi tanio larwm tân Caffi Maes, Caernarfon ddydd Sadwrn, a difrodi dodrefn y caffi yn dilyn ffrae gyda'i fam a dau weithwyr cynorthwyol. 

Bu'n rhaid i gogydd y caffi atal y llanc tra bod heddwas nad oedd ar ddyletswydd ar y pryd wedi cymryd y gyllell oddi arno.

Maes Caernarfon
Google

UKIP i gystadlu 'ym mhob sedd'

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton, wedi dweud y bydd ei blaid yn ymgeisio am bob sedd yng Nghymru a Lloegr yn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd nad oedd am siarad dros Yr Alban, "ond yn Lloegr a Chymru byddwn yn brwydro am bob sedd".

Hamilton
BBC

Cynllun am ganolfan llesiant i gleifion arennau

BBC Cymru Fyw

Fe allai canolfan gwerth £4m ar gyfer 10,000 o bobl sy'n byw gyda chlefyd yr arennau yng Nghymru fod y gyntaf o'i bath yma.

Bydd taith gerdded 450 milltir (724 km) yn dechrau ddydd Mawrth, ac fe fydd y daith yn ymweld â phob un o'r 16 o ganolfannau dialysis Cymru i godi ymwybyddiaeth am y cyflwr.

Gyda llawer o ddioddefwyr yn gorfod treulio hyd at chwech awr ar ddialysis dair gwaith yr wythnos, nid yw'n bosib i lawer fynd ar eu gwyliau.

Dialysis
BBC

May wedi gwadu galw etholiad 'bum gwaith'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dywedodd y sylwebydd gwleidyddol, Gareth Hughes wrth raglen Taro'r Post fod cyhoeddiad Theresa May'n mynd yn hollol groes i'r hyn mae hi wedi ei ddweud hyd yma. 

"Mae hi wedi gwadu bum gwaith ei bod am gynnal etholiad cyffredinol, y tro diwethaf ym mis Mawrth.” 

Dywedodd Mr Hughes fod Mrs May yn gobeithio cael "mwyafrif helaeth", ond hefyd “tawelu’r rhai yn y dde eithaf o’i phlaid” am na fydd yn rhaid iddi fod mor ddibynnol arnyn nhw.

Theresa May
BBC

Cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd fod Heddlu'r De wedi cyhoeddi enw'r dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Rhydaman.

Roedd Christopher Sudlow yn 63 oed ac yn dod o Sir Northampton.

Bu farw ddydd Iau 13 Ebrill ar y ffordd rhwng Rhydaman a Chlydach. Doedd dim un car arall yn rhan o'r ddamwain.

damwain
BBC

Diwedd cyfnod i Lafur yng Nghymru?

Twitter

Mae'r Athro Roger Scully yn darogan y gallai'r etholiad fod yn un hanesyddol yng Nghymru.

Mae'n gofyn a fydd Llafur yn cael llai na 20 o'r 40 sydd ar gael yma, ar ôl i Theresa May alw am gynnal etholiad ar 8 Mehefin.

View more on twitter

Pwy fydd y Cymry yng ngharfan y Llewod?

BBC Camp Lawn

Ymateb 'cymysg' y marchnadoedd arian i'r etholiad

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ar raglen Taro'r Post dywedodd yr arbenigwr ariannol, Huw Elfed Jones fod y darlun yn un cymysg o ran ymateb y marchnadoedd i gyhoeddiad Theresa May.

Dywedodd fod y cyfranddaliadau yn wan iawn ond bod y “bunt wedi gwella'n arw”.

Dywedodd hefyd mai’r disgwyl yw y bydd May yn ennill yr etholiad ond nad ydy hi wedi dweud a yw hi o blaid neu yn erbyn Brexit caled.

“Mae’r marchnadoedd yn edrych - ddim cymaint ar yr etholiad - ond beth fydd yn digwydd wedyn.”

Arian
BBC

Penderfynu ar yr etholiad wrth 'gerdded yng Nghymru'

Twitter

Darganfod corff dyn yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod corff dyn yn ei 50 wedi ei ddarganfod yn Wrecsam y bore 'ma. Mae ymchwiliad wedi dechrau.

View more on twitter

Etholiad: Cam gwleidyddol doeth?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ar Taro'r Post, dywedodd yr Athro Deian Hopkin bod penderfyniad Theresa May i alw etholiad yn "gam gwleidyddol doeth iawn o'i safbwynt hi ond sut mae cyfiawnhau hyn o fewn yr addewidion a'r cyfansoddiad?"

Ychwanegodd: "Ond beth yw gwleidyddiaeth ond newid y rheolau?"

Rhybudd undeb yr FUW am amseru'r etholiad

BBC Cymru Fyw

Mae llywydd undeb amaethwyr yr FUW, Glyn Roberts yn rhybuddio na ddylai proses Brexit ddioddef yn sgil y cyhoeddiad am etholiad cyffredinol buan.

"Fydd amseru'r etholiad yma'n gwneud dim i helpu'r broses o sefydlu fframwaith amaeth yn y DU yn dilyn Brexit, ac rydym yn annog Llywodraeth San Steffan i beidio ag anwybyddu'r materion pwysig.

"Fel llais annibynnol i ffermio yng Nghymru, bydd yr FUW yn parhau i atgoffa pob plaid o bwysigrwydd yr economi wledig a pham bod ffermio'n bwysig, a bydd yn cysylltu â'r ymgeiswyr i drafod dyfodol amaethyddiaeth dros yr wythnosau nesaf."

Amaeth
BBC

Etholiad buan: Goblygiadau i ail refferendwm Yr Alban?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae'r Athro Richard Wyn Jones wedi dweud y bydd hi'n anodd i Theresa May wrthod cais Nicola Sturgeon i gynnal ail refferendwm ynglŷn ag annibyniaeth Yr Alban bellach.

Fe wnaeth Mrs May wrthod y cais yn ystod trafodaethau Brexit gan ddweud y byddai'n achosi ansefydlogrwydd. Ond dywedodd yr Athro Jones bod ganddi "ddim hygrededd gwrthod y refferendwm" erbyn hyn ar Taro'r Post.

Ychwanegodd y byddai person sinigaidd yn credu bod Mrs May yn teimlo bod ganddi "obaith go iawn" o gael mwyafrif clir am fod y blaid Lafur ar ei hôl hi yn y polau piniwn.

RWJ
BBC

'Daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir...'

Twitter

Neil Hamilton yn croesawu etholiad buan

BBC Cymru Fyw

Dywedodd llefarydd ar ran UKIP yng Nghymru fod arweinydd y blaid yn y Cynulliad, Neil Hamilton, wedi croesawu'r newyddion am etholiad cyffredinol buan. 

"Mae hwn yn gyfle gwych i'r etholwyr gael gwared o'r Aelodau Seneddol yng Nghymru wnaeth bleidleisio dros aros, ac ethol ASau UKIP a fydd yn cynrhychioli eu buddiannau yn y senedd," meddai'r llefarydd 

Neil Hamilton
BBC

Plaid i 'sicrhau llais cryfach nag erioed'

BBC Cymru Fyw

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood fod hwn yn gyfle i Blaid Cymru roi lles Cymru'n gyntaf: "Y mwyaf o ASau fydd gan Blaid Cymru, y cryfaf fydd llais Cymru. 

"Mae'r brif wrthblaid yn rhanedig ac yn methu â chytuno ar eu safbwynt ar y rhan fwyaf o benderfyniadau.

"Bydd Plaid Cymru'n wrthblaid real i'r Torïaid. Bydd Plaid Cymru'n ymgeisio ymhob sedd ym mis Mehefin, ac yn sicrhau fod gan Gymru lais cryfach nag erioed."

Leanne Wood
BBC

Etholiad buan 'yn gyfle i osgoi Brexit caled'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad am etholiad buan, dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams, fod hyn yn gyfle i newid cyfeiriad y wlad. 

"Os ydych chi eisiau osgoi Brexit caled trychinebus. Os ydych chi eisiau cadw Prydain yn y farchnad sengl. Os ydych chi eisiau Prydain sy'n agored, yn oddefgar ac yn unedig, dyma'ch cyfle."

Mark Williams
BBC

Dadansoddi amseru cyhoeddi'r etholiad

BBC Cymru Fyw

Etholiad buan: Yr ymateb ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Aled ap Dafydd fydd yn y gadair rhwng 13:00 a 14:00 ar Taro'r Post ar BBC Radio Cymru i gael yr ymateb llawn i'r cyhoeddiad y bydd Etholiad Cyffredinol yn cael ei gynnal.

Cyhoeddodd Theresa May y bydd y bleidlais yn cael ei chynnal ar 8 Mehefin, a hynny, meddai, er mwyn cael "sicrwydd a sefydlogrwydd".

Aled ap
BBC

Penderfynu ar etholiad yng nghefn gwlad Cymru?

Twitter

Mae 'na awgrym bod Theresa May wedi dod i benderfyniad am yr etholiad tra ar wyliau diweddar yng Nghymru.

View more on twitter

'Gwendid Llafur yn arwain at etholiad' medd UKIP

Twitter

Arweinydd UKIP, Paul Nuttall yn croesawu'r cyhoeddiad am etholiad buan, ond yn disgrifio'r penderfyniad fel un sinigaidd gan y Ceidwadwyr, wedi ei yrru gan wendid Llafur yn hytrach nag er lles Prydain.

View more on twitter

Etholiad yn 'gyfle i newid cyfeiriad y wlad'

Twitter

Wrth ymateb i gyhoeddiad Theresa May, dywedodd arweinydd y Democraitiad Rhyddfrydol, Tim Farron, bod yna gyfle nawr "i newid cyfeiriad".

View more on twitter

Blog Vaughan: 'Co ni off te'

BBC Cymru Fyw

Fe lwyddodd cyhoeddiad Theresa May am etholiad cyffredinol i synnu'r gohebwyr mwyaf craff.

Mae hyd yn oed Vaughan Roderick yn cyfaddef nad oedd wedi rhagweld hyn.

"Bant a ni eto felly ac yn y cyfnod cythryblus hwn pwy sydd i ddweud 'na fydd na sawl tro trwstan rhwng nawr a dydd y farn fawr ym mis Mehefin."

Vaughan Roderick
BBC

Etholiad yn 'gyfle i bleidleisio dros fuddiannau Cymru'

Twitter

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn dweud y bydd gan bobl nawr gyfle i bleidleisio "dros yr hyn sydd orau i Gymru".

View more on twitter

'Tro pedol go sylweddol'

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr, sy'n dadansoddi wedi cyhoeddiad Theresa May:

"Beth oedd yn yr awyr yn Nolgellau dros y Pasg sgwn i?

"Llai na mis yn ôl roedd Downing Street yn gadarn na fyddai etholiad: "Dyw o ddim yn rhywbeth mae hi'n ei gynllunio, nag eisiau ei wneud."

"Ond ar ôl gwyliau cerdded ym Meirionnydd dros ŵyl y banc mae Theresa May wedi dod 'nol i San Steffan yn barod am frwydr.

"Mae'n gyhoeddiad sydd wedi synnu pawb. Does dim dwywaith bod hwn yn dro pedol go sylweddol.

"Ond wrth wneud datganiad y tu allan i Downing Street, dywedodd bod y wlad angen etholiad nawr, a hynny oherwydd Brexit."

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Etholiad cynnar i arwain at 'sicrwydd ac undod'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i gyhoeddiad Theresa May, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies, bod hyn "yn gyfle i bleidleisio dros yr arweinyddiaeth gref a chadarn sydd ei hangen ar Gymru a Phrydain i'n harwain drwy Brexit a thu hwnt". 

"Rydym angen sicrwydd ac undod, nid gemau gwleidyddol, a bydd pob pleidlais i'r Prif Weinidog ar 8 Mehefin yn cryfhau sefyllfa Prydain yn y trafodaethau sydd i ddod.

"Theresa May yn unig sydd â'r cynllun a'r arweinyddiaeth i sicrhau'r cytundeb gorau i Brydain dramor a dêl well i bobl gyffredin."

Andrew RT
BBC

Etholiad Cyffredinol yn sioc i'r gohebwyr

Twitter

Fydd 'na ddim gorffwys am y misoedd nesaf, wedi i Theresa May gyhoeddi y bydd Etholiad Cyffredinol cynnar.

View more on twitter
View more on twitter

40 AS i gynrhychioli Cymru wedi'r etholiad

BBC Cymru Fyw

Mae'r etholiad cynnar yn golygu y bydd gan Gymru 40 Aelod Seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin wedi'r bleidlais ar 8 Mehefin, ac nid y 29 oedd i fod i gynrhychioli'r wlad yn dilyn newid ffiniau etholaethol erbyn etholiad 2020.

Mae yna ddyfalu hefyd a fydd rhai o'r aelodau seneddol sydd wedi cynrhychioli eu hetholaethau hiraf yng Nghymru yn sefyll y tro hwn.

ffiniau etholaethol
BBC