Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Ymgyrch i ddenu mwy o nyrsys i Gymru
  2. Pryder am ddiffyg cynghorwyr benywaidd
  3. Protest hysbyseb ar flaen papurau lleol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

'Oedi ambiwlans wedi achosi niwed'

BBC Cymru Fyw

Roedd aros mewn ambiwlans am bum awr y tu allan i ysbyty wedi achosi niwed difrifol i ddynes fu farw'n ddiweddarach, mae cwest wedi clywed.

Roedd Lily Baxandall, 95 o Abergele, yn effro pan gafodd ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ar 1 Medi 2014, ond gwaethygodd ei chyflwr wrth iddi aros i fynd i mewn.

Er iddi gyrraedd am tua 16:50 gydag anaf i'w phen, ni chafodd fynediad i'r ysbyty tan 21:40.

Dywedodd y crwner bod Ms Baxandall wedi marw o waedu ar ei hymennydd a niwmonia, ond dywedodd na all "fod yn arferol" bod ambiwlansys yn aros y tu allan i ysbytai.

Apêl Heddlu yn dilyn achos dwyn hwyaid

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth ar ol i 25 hwyaden cael eu dwyn yn ardal Rhaeadr, Powys.

Fe gafodd 25 math o hwyaid Khaki Campbells ac Aylesbury eu dwyn o leoliad yn Nantmel rhwng 8am ddydd Sul ac 9am ddydd Llun. 

Mae gwerth yr hwyaid yn £400 ac mae'r Heddlu yn gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar 101.

Hwyaden Aylesbury
BBC

Ymosodwr yn gadael Abertawe

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae CPD Abertawe wedi cadarnhau bod yr ymosodwr ifanc Alex Samuel wedi arwyddo i Stevenage ar gytundeb dwy flynedd.

Mae Stevens sy'n 21 oed wedi bod ar fenthyg gyda Chasnewydd ers mis Ionawr ac roedd yn allweddol wrth i'r tîm lwyddo i aros yn yr ail adran ar gyfer y tymor nesaf.

Chwilio am ysgolhaig fferm

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod Cymdeithas y Ffermwyr Ifanc ac Ymddiriedolaeth Cenedlaethol Eryri yn chwilio am ysgolhaig i reoli fferm ar lethrau Eryri.

Mae fferm Llyndy Isaf yn Nant Gwynant yn fferm 614 acer.

Bydd un aelod lwcus o'r Ffermwyr Ifanc yn cael byw a rheoli'r fferm am flwyddyn fel rhan o'r cynllun.

Llyndy Isaf
PA

A470 wedi cau yn Abercynon

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod ffordd yr A470 wedi cau i gyfeiriad y de yn Abercynon yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach. 

Mae'r Heddlu yn cynghori gyrwyr i osgoi'r ardal.

Thomas yn gorffen heddiw'n drydydd

Seiclo, BBC Cymru

Mae'r Cymro Geraint Thomas wedi gorffen yn y trydydd safle yn Giro D'Italia heddiw. 

Mae Thomas nawr yn yr ail safle yn y ras gyfan ar ôl pedwar cymal.

Geraint Thomas
Getty Images

Ymateb i garfan Cymru

Undeb Rygbi Cymru

Cerdd fach i ddathlu

BBC Radio Cymru

Pob tocyn gêm Serbia wedi'i gwerthu

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Pêl-Droed Cymru wedi cadarnhau bod tocynnau ar gyfer gêm ragbrofol Cwpan y Byd 2018 Cymru oddi cartref yn Serbia ar 11 Mehefin bellach wedi gwerthu allan.  

View more on twitter

Brexit yn ffactor i Lucie?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd Lucie Jones yn cynrychioli y DU yng nghystadleuaeth yr Eurovision nos Sadwrn. 

Er bod y Gymraes o Bentyrch wedi creu argraff yn arwain at y rowndiau terfynol yn Kiev, mae 'na ddyfalu y gallai'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd golli pledleisiau iddi hi ymhlith rhai o wledydd y cyfandir.

Gallwch ddarllen rhagor am gysylltiadau Cymreig yr Eurovision mewn erthygl ar ein gwefan Cylchgrawn. 

Lucie Jones
BBC

Pryder am swyddi Prifysgol

BBC Cymru Fyw

Mae diswyddiadau yn "debygol iawn" o gael eu cyflwyno ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ôl is-ganghellor y sefydliad.

Llai na mis ar ôl dechrau ar ei swydd newydd, mae is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth, Elizabeth Treasure, wedi ysgrifennu llythyr at staff yn gofyn iddyn nhw ystyried diswyddiadau gwirfoddol.

Yn y llythyr, sydd wedi dod i law BBC Cymru Fyw, mae'r canghellor yn dweud bod angen i'r brifysgol wneud arbedion o fwy na £11m dros y ddwy flynedd nesaf.

Fe ddywedodd undeb UNSAIN bod pryder am ddyfodol "150 o swyddi".

Prifysgol Aberystwyth
BBC

Cofio ffarwelio ag Iwan

Twitter

Mae tipyn o sylw ar Twitter heddiw wrth i glwb Norwich City gofio mai ar y diwrnod yma yn 2004 oedd gêm olaf y Cymro Iwan Roberts i'r clwb.

Cafodd Iwan nifer o ddymuniadau da gan y cefnogwyr - pob hwyl gan Cymru Fyw hefyd Iwan. Fe fydd o'n sylwebu ar gêm fawr Abertawe yn Sunderland dros y penwythnos i ddod.

View more on twitter

Y diweddara o'r Giro D'Italia

Ysgol yng Nghaerdydd yn rhagori

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod ysgol uwchradd mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd wedi derbyn safon 'ragorol ddwbwl' gan arolygwyr Estyn.

Mae Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi derbyn y safon uchaf posib wrth i arolygwyr Estyn ganmol "gweledigaeth" yr ysgol, a'i darpariaeth nhw ar gyfer disgyblion gyda galluoedd gwahanol.

Mae'r ysgol yn gwasanaethu ardal amrywiol o Gaerdydd gyda disgyblion yn byw yn Treganna, Tremorfa, Glan-yr-afon a Thre-biwt.

Cwmni'n creu 50 o swyddi yn Sir Fynwy

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni sy'n gwerthu deunyddiau adfer tai yn Sir Fynwy wedi cyhoeddi eu bod yn creu 50 o swyddi newydd.

Mae SD Sealants yn darparu offer cosmetig ar gyfer adeiladwyr a pherchnogion tai.

Mae'r cwmni yn dweud eu bod wedi gweld "twf cyflym" yn y diwydiant dros y misoedd diwethaf, ac felly yn creu'r swyddi newydd.

Mae gan y cwmni, sydd â'i bencadlys yng Nghil y Coed, gynlluniau i ehangu dros y misoedd nesaf.

Heddlu'n dal 854 o yrwyr heb wregys

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau ei bod wedi dal 854 o yrrwyr yn cyflawni troseddau gwregysau diogelwch o fewn pythefnos, yn ystod Ymgyrch Gwregysau Diogelwch Cymru Gyfan.  

Gwregys diogelwch
BBC

Mae'n edrych yn boeth!

Seiclo, BBC Cymru

Mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Dafydd Pritchard, yn dilyn hynt a helynt y seiclwr Geraint Thomas sy'n arwain Team Sky yn ras y Giro D'Italia. Bydd yn dod â'r diweddara' i ni am y pedwerydd cymal heddiw.

View more on twitter

Woosnam eisiau ennill ym Mhorthcawl

BBC Sport Wales

Mae'r Cymro Ian Woosnam yn benderfynol o geisio ennill Pencampwriaeth Golff Agored Prydain i chwaraewyr hŷn ym Mhorthcawl, medd BBC Sport Wales.

Mae Woosnam sy'n 59 oed yn gyn bencampwr y Meistri yn targedu ei bencampwriaeth hŷn cyntaf.

Bydd tri Chymro arall yn cymryd rhan yn y bencampwriaeth - ar gwrs brenhinol Porthcawl rhwng 27-30 Gorffennaf - sef Phillip Price, Stephen Dodd a Mark Mouland.

Ian Woosnam
Getty Images

Twym a chlir

Twitter

Lladd cath: Cyhuddo dau

Daily Post

Mae dau gyn-aelod o staff gwesty ym Metws-y-Coed wedi cael eu cyhuddo o achosi dioddefaint i gath yn dilyn digwyddiad ym mis Rhagfyr y llynedd, yn ôl y Daily Post.

Roedd Dylan Marcus Edwards a Lyndon Harvey Marshall yn gweithio yng nghegin y Royal Oak pan gafodd cath ei lladd yno - fe gafodd y ddau eu diswyddo'n ddiweddarach. 

Mae'r RSPCA nawr wedi dwyn achos yn eu herbyn, ac fe fyddan nhw'n ymddangos yn llys ynadon Llandudno ar 23 Mai.

royal oak
Google

Gyrrwr bws yn caei ei geryddu

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr bws ysgol wedi cael ei geryddu am fynd a phlant i fecws yn Sir Pen-y-bont.

Fe aeth y gyrrwr â'r disgyblion, oedd rhwng 11 a 15 oed o Ysgol Gyfun Cynffig, Mynydd Cynffig, i fecws Greggs gerllaw'r ysgol.

Fe gawson nhw'u gollwng ger y siop sydd filltir i ffwrdd, cyn gorfod teithio'n ôl i'r dosbarth ar eu pen eu hunain.

Mae'r gyrrwr, sy'n gweithio i gwmni Gwyn Jones a'i Fab, wedi ei geryddu ar ôl i riant gwyno.

Damwain ddifrifol ar yr A470

Teithio BBC Cymru

Mae'r A470 wedi cau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn damwain ddifrifol rhwng yr A4059 (cylchfan Abercynon) a'r A4054 (Cyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd). Mae'r ambiwlans awyr wedi ei alw i'r digwyddiad.

URC'n cymryd yr awenau gan y Gleision

Wales Online

Mae WalesOnline wedi trydar i ddweud y bydd rhanbarth rygbi'r Gleision yn cael eu cymryd drosodd gan Undeb Rygbi Cymru, ac y gallai hynny fod yn drefniant barhaol.

View more on twitter

Gwrthdrawiad A55: Gyrrwr yn yr Ysbyty

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod gyrrwr wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A55 ger Llanddulas.

View more on twitter

Dod o hyd i Gaer Oes Efydd ger Aberystwyth

ITV Cymru

Yn ôl gwefan ITV Wales mae archeolegwyr wedi dod o hyd i gaer sy'n dyddio 'nôl i'r oes Efydd yng Ngheredigion. 

Daeth y cadarnhad ar ben Caer Pen Dinas ger Aberystwyth. Mae archeolegwyr yn credu bod y Caer yn dyddio 'nôl 3,500 o flynyddoedd.

Pen Dinas
BBC

Ymgais arall i lenwi sedd cyngor

BBC Wales Politics

Mae BBC Wales Politics yn adrodd y bydd ymgais arall i lenwi sedd wag ar Gyngor Powys.

Doedd neb wedi ymgeisio i fod yn gynghorydd ar gyfer ward Yscir ger Aberhonddu, ond nawr bydd cyfle arall i enwebu ymgeiswyr, ac etholiad arall os fydd mwy nag un yn gwneud hynny.

Carfan Cymru yn llawn

Undeb Rygbi Cymru

Blaenwyr: Scott Baldwin (Gweilch), Jake Ball (Scarlets), Adam Beard (Gweilch), Kristian Dacey (Gleision), Seb Davies (Gleision), Ryan Elias (Scarlets), Rob Evans (Scarlets), Tomas Francis (Exeter Chiefs), Ollie Griffiths (Dreigiau), Cory Hill (Dreigiau), Ellis Jenkins (Gleision), Wyn Jones (Scarlets), James King (Gweilch), Samson Lee (Scarlets), Josh Navidi (Gleision), Nicky Smith (Gweilch), Rory Thornton (Gweilch), Thomas Young (Wasps).

Olwyr: Cory Allen (Gleision), Gareth Anscombe (Gleision), Alex Cuthbert (Gleision), Aled Davies (Scarlets), Gareth Davies (Scarlets), Sam Davies (Gweilch), Steff Evans (Scarlets), Keelan Giles (Gweilch), Tyler Morgan (Dreigiau), Jamie Roberts (capten, Harlequins), Owen Williams (Leicester Tigers), Rhun Williams (Gleision), Scott Williams (Scarlets), Tomos Williams (Gleision).  

Mwy am y garfan...

BBC Camp Lawn

Cyhoeddi carfan Cymru

BBC Camp Lawn

3000 o gefnogwyr yn teithio i Sunderland

Clwb Pêl-droed Abertawe

Bydd 3000 o gefnogwyr Abertawe yn teithio i Sunderland ddydd Sadwrn yn dilyn cyhoeddiad y tîm eu bod nhw am dalu am y tocynnau.

View more on twitter

Ydach chi'n ffan?

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r trydar gan Heddlu'r Gogledd yn dweud y cyfan!

View more on twitter

Alex yn Rwsia

Ffeil

Mae Alex Humphreys wedi gadael cynhesrwydd stiwdio Ffeil yr wythnos hon i gynrychioli band pres o Gymru mewn gorymdaith go arbennig yn Rwsia. 

Yn ogystâl â chwarae eu hofferynnau bydd y cerddorion yn cludo lluniau o anwyliaid gollodd eu bywydau yn yr Ail Ryfel Byd. 

Mae Alex wedi anfon llun ohoni gyda llun o Arthur Rolfe, hen hen ewythr gafodd ei ladd yn y brwydro. Cewch ragor o hanes Alex yn Cylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos nesa'.

Alex
Alex Humphreys

Dau gyhoeddiad rygbi

BBC Sport Wales

Fe fydd dau gyhoeddiad sydd o ddiddordeb i gefnogwyr rygbi yn y dyfodol agos:-

Bore fory bydd Cymru'n cael gwybod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yn rownd y grwpiau yng Nghwpan y Byd y flwyddyn nesaf, ond cyn hynny - ymhen ychydig dros hanner awr - bydd y garfan ar gyfer y daith i Ynysoedd Môr y De yn yr haf yn cael ei chyhoeddi.

View more on twitter

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Sut bydd un gêm bêl-droed yn effeithio ar Gaerdydd?

Wales Online

Mae'r Wales Online yn egluro sut gallai rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr effeithio ar bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. 

Bydd y gêm yn cael ei chynnal yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru ar 3 Mehefin ac mae'r Heddlu eisoes wedi rhybuddio bydd presenoldeb diogelwch mawr ar y diwrnod.

Stadiwm Cenedlaethol Cymru
BBC

'Rock My Cynulliad'!

Golwg 360

Fe ddywed Golwg360 bod nam ar y wefan sy'n darlledu arlein o'r Cynulliad Cenedlaethol, a bod pobl yn cael eu dargyfeirio at wefan arall o'r enw 'Rock My World'.

Mae llefarydd wedi dweud wrth y wefan eu bod yn ymchwilio i'r mater ac yn gobeithio adfer y gwasanaeth erbyn y prynhawn yma.

Damwain ar yr A55: Lon ar gau

Teithio BBC Cymru

'Dim modd o achub pier'

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae contractwyr sydd wedi bod yn dymchwel pier Bae Colwyn yn amheus iawn bod modd ailddefnyddio rhannau o'r pier eto yn y dyfodol.

Bu'r pier ar gau ers blynyddoedd am resymau diogelwch, ond pan gafodd rhannau eu difrodi mewn storm ym mis Chwefror bu'n rhaid dechrau ei ddymchwel.

pier
BBC

Flynn yn cadw'i swydd!

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Dim syndod efallai o ystyried ei fod wedi llwyddo i gadw Casnewydd yn y gynghrair bêl-droed pan oedd hynny'n ymddangos yn amhosib, ond mae Clwb Pêl-droed Casnewydd wedi cadarnhau fod y rheolwr dros dro, Michael Flynn, wedi cael ei benodi i'r swydd yn barhaol.

View more on twitter