Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore Iau. 

Carchar ar ôl ymosodiad hiliol

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn o Lannau Dyfrdwy wedi eu carcharu am ymosodiad milain ar ddyn oherwydd ei fod yn dod o wlad Pwyl.

Cafodd Chad James Stagg, 20 oed o Gei Connah, ddedfryd o bedair blynedd a hanner mewn canolfan ieuenctid, a Daniel Butler, 19, o'r Fflint bedair blynedd, y ddau am anafu gyda bwriad. 

Cafodd tad Stagg, Anthony Stagg 52 oed, 27 mis o garchar ar gyhuddiad o anafu Przemyslaw Zylinski.

Roedd mwrthwl a machete wedi eu defnyddio yn ystod yr ymosodiad.

Llys Y Goron
BBC

Pigion i ddysgwyr

BBC Radio Cymru

Ar wefan BBC Radio Cymru mae rhestr o eirfa pigion i ddysgwyr o raglenni'r orsaf yr wythnos ddiwetha', gan gynnwys rhaglen Merched y Wawr yn trafod Codi Arian,  Rhys Mwyn a Blondie, eitem am Neuadd Albert ar raglen Bore Cothi a Rhaglen Aled Hughes yn trafod Colomennod.  

Rhys Mwyn
BBC
Mae Rhys Mwyn yn cyflwyno Recordiau Rhys Mwyn ar BBC Radio Cymru ar nos Lun am 19:00

Oeri dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd y tymheredd yn gostwng yn eitha' cyflym dan awyr glir heno, ac mae disgwyl barrug mewn mannau gwledig. Fei fydd hi'n dechrau'n rhynllyd fory, ond yn sych eto, ac yn codi'n eitha braf. Mae disgwyl mymryn o law yn ystod y dydd. 

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Penn yn gwrthod cytundeb newydd

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Mae chwaraewr canol cae Wrecsam Russell Pen wedi gwrthod cynnig o gytundeb newydd gan y Dreigiau.

Ond mae'r golwr Chris Dunn wedi cytuno i delerau ac yn aros gyda'r clwb. 

russell penn
Rex Features

Diffoddwyr yn ceisio rheoli tân gwair

Twitter

Rhybudd i bobl gau eu ffenestri a'u drysau rhag effeithiau mwg yn ardal Pontygwaith, Rhondda

View more on twitter

Gwobr Ryngwladol Rossini i fyfyriwr

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae Shanul Sharma, sy'n fyfyriwr Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd, wedi ennill Gwobr Ryngwladol Rossini 2017, yn yr Eidal. 

Mae'r tenor yn astudio ar gyfer MA Astudiaethau Lleisiol Uwch yn yr Academi sy'n rhan o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant ac o dan adain Dennis O'Neill.

"Yn ogystal â chael ei osod yn gyntaf yn yr adran leisiol, wedyn yn y cylch ar gyfer pob offerynnydd, gosodwyd ef yn gyntaf unwaith eto," meddai Dennis O'Neill. 

"I bob pwrpas, cipiodd prix d'honneur yr ŵyl."

Shanul Sharma
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Euog o achosi marwoaleth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae merch 23 oed yn wynebu carchar ar ôl i reithgor ei chael yn euog o achosi marwolaeth merch arall trwy yrru'n beryglus.

Roedd Melissa Pesticcio  wedi achosi Sophie Taylor i daro yn erbyn wal frics  ar ôl ffrae rhwng y ddwy ynglŷn â chyn gariad.

Bydd Pesticcio o Gaerdydd yn cael ei dedfrydu ddydd Gwener.

Melissa Pesticcio
Wales News Service
Melissa Pesticcio

Pensiynwr 72 oed yn euog o ymosod

Western Telegraph

Clywodd ynadon yn Sir Benfro fod pensiynwr meddw 72 oed o Gimla, Castell-nedd, wedi ymosod ar warchodwr trên a bygwth ffrwydro trên yn Aberdaugleddau, meddai'r Western Telegraph.

Plediodd Michael John Thomas yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn a chafodd ryddhad amodol o 12 mis a gorchymyn i dalu costau o £130. 

Tren
BBC

Dyn sydd ar goll efallai yn dod o Ffrainc

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu yn dal i geisio dod o hyd i ddyn aeth ar goll ar ôl cael ei weld ger clogwyni yn Nhraeth Mawr, gogledd Sir Benfro brynhawn Sadwrn.

Dywed yr heddlu eu bod yn ymchwilio i wybodaeth mai Ffrancwr yw'r dyn a'i fod yn arfer cysgu ar y stryd yn yr ardal ryw 15-20 mlynedd yn ôl.

Mae'n cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn Ewropeaidd yn ei 60au, yn denau gydag wyneb hir a gwallt byr. 

Carchar am gael perthynas gyda merch 14 oed

BBC Cymru Fyw

Mae dyn busnes 25 oed o'r Rhondda wedi cael ei garcharu am bum mlynedd ar ôl cael perthynas gyda merch ysgol 14 oed.

Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Merthyr Tudful fod Craig Evans yn euog o ddau gyhuddiad o gael rhyw gyda merch dan 16 oed.

Cafodd orchymyn i beidio â chysylltu gyda merched o dan 16 oed unwaith iddo gael ei ryddhau o'r carchar.  

Llys y Goron
BBC

Alex yn Moscow yn cofio'r Ail Ryfel Byd

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Bu Alex Humphreys, aelod o Fand Pres Symffonig Cymru, yn siarad ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru y bore 'ma o Foscow.  

Mae Alex, sy'n gyflwynwraig ar raglen Ffeil, S4C, yno gyda'r band sy'n perfformio mewn gorymdaith i gofio am yr Ail Ryfel Byd

Alex Humphreys yn son am berfformio gyda band pres symffonic Cymru yn Moscow

Oedi ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn Sir Ddinbych mae Bwlch yr Oernant, Llandegla ar gau ar ôl damwain beic modur, ger caffi'r Ponderosa, sy'n golygu fod na dipyn o oedi yno. 

Yn Sir Fynwy mae problemau o hyd ar ôl i lori droi drosodd ar yr A40, sy'n golygu fod y ffordd wedi ei chau tua'r de rhwng Ffordd Treffynnon a chylchfan Hardwick - ma'r traffig yn cael ei anfon yn ôl drwy'r Fenni, i ail-ymuno â'r A465 yn Llanfoist.  

Mae 'na dagfeydd hir yn yr ardal, ac mae'r heddlu'n arwain y traffig. 

Sylwebaeth Gymraeg o ffeinal Cynghrair y Pencampwyr

BBC Cymru Fyw

Mae Radio Cymru wedi cael hawl i sylwebu yn fyw o Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd ymhen ychydig wythnosau. 

Bydd y ffeinal rhwng Juventus ac unai Real neu Athletico Madrid ar 3 Mehefin. 

Hwn fydd y tro cyntaf erioed i sylwebaeth Gymraeg ddod yn fyw o'r stadiwm ar gyfer y ffeinal.  

Stadiwm
BBC

Awyr las yn Eryri

Twitter

Traeth o Gymru ar y sgrin fawr

Wales Online

Mae'n bosib y bydd traeth yng ngorllewin Cymru yn cael ei ddefnyddio i ffilmio golygfeydd Jurassic World 2. 

Y gred yw y bydd traeth Penbryn yng Ngheredigion ymhlith y llefydd fydd y criw yn defnyddio yn ogystal â Bannau Brycheiniog. 

Mae'r traeth wedi ymddangos mewn ffilmiau eraill fel ffilm James Bond Die Another Day yn 2002. 

Teyrnged i ddyn 67 oed

Heddlu Dyfed Powys

Mae teyrnged wedi ei rhoi i ddyn 67 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yn Aberhosan ger Machynlleth ddydd Llun. 

Roedd Malcolm Willis yn dod o ardal Telford.

Dywedodd ei deulu mai beiciau modur oedd ei angerdd. 

"Fe fyddwn yn gweld ei eisiau yn ofnadwy a fyddwn ni byth yn ei anghofio."

Malcolm
Heddlu Dyfed Powys

Matt Johnson: Iselder a Fi

Sky News

A hithau'n Wythnos Iechyd Meddwl, mae rhaglen ddogfen ar S4C heno am 21:30, Matt Johnson: Iselder a Fi, lle mae'r cyflwynydd Matt Johnson yn mynd ar daith bersonol i ddysgu mwy am iechyd meddwl ac iselder, yn enwedig ymysg dynion ifanc. 

Mae'r Cymro o Gaerffili wedi dioddef o iselder ei hun ac roedd yn siarad am y mater ar raglen Sunrise ar Sky News y bore 'ma. 

View more on twitter

Tocynnau pêl droed am ddim yn cael eu gwerthu ar y we

BBC Cymru Fyw

Mae clwb pêl droed Abertawe yn "ofnadwy o siomedig" bod rhai tocynnau am ddim gafodd eu rhoi i gefnogwyr nawr yn cael eu gwerthu am fwy na £60. 

Mae'r clwb yn wynebu Sunderland y penwythnos yma wrth iddynt frwydro i aros yn yr Uwch Gynghrair.  

Y chwaraewyr wnaeth y penderfyniad i dalu am  3,000 o docynnau i'r cefnogwyr er mwyn cael cymaint o gefnogaeth a phosib yn Sunderland ddydd Sadwrn. 

Ond mae nifer o'r tocynnau wedi eu gwerthu ar y we.  

Gwaith yn dechrau ar ganolfan cynadleddau

South Wales Argus

Mae'r gwaith wedi dechrau i godi canolfan cynadleddau gwerth £100m ar safle Gwesty'r Celtic Manor, meddai'r South Wales Argus.

Y disgwyl yw bydd yr adeilad 26,000 metr sgwâr yn cael ei gwblhau erbyn Mehefin 2019.  

Celtic Manor
Getty Images

Gwobrau i gynyrchiadau S4C yn Efrog Newydd

S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi bod dau o gynyrchiadau'r sianel wedi ennill Medalau Arian y Byd yng Ngŵyl Ryngwladol Teledu a Gwobrau Ffilm a Theledu Efrog Newydd.

Fe wnaeth y ffilm Yr Ymadawiad a'r rhaglen ddogfen Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam greu argraff ar y rheithgor rhyngwladol o feirniaid.

Yr Ymadawiad
BBC

Cyn chwaraewr rygbi wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol John Collins wedi marw yn 86 oed. 

Bu farw yn ei gartref yn Aberafan ar ôl iddo fod yn sâl gyda chanser.

Cafodd John Collins 10 cap dros Gymru rhwng 1958 ac 1961.

Cwmni olew yn rhoi £40,000 i drigolion Nant-y-caws

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni puro olew Valero wedi rhoi rhodd o £40,000 i bentref yn Sir Caerfyrddin a gafodd ei effeithio wedi i gerosin ollwng o bibell leol. 

Fe wnaeth dros 140,000 litr o olew ollwng i Nant Pibwr ger Nant-y-caws o bibell oedd yn cludo cerosin.  

Dywedodd David Watson, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr, fod y digwyddiad wedi achosi anghyfleustra i drigolion lleol a'u bod yn croesawu’r rhodd sylweddol o arian.

 "Fe fydd y cyngor yn cysylltu gyda thrigolion yn Nant-y-caws ynglŷn â sut i wario'r arian ar gyfer budd yr holl bentref." 

Nant Pibwr
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfle i brynu dillad Mary Hopkin

BBC Cymru Fyw

Bydd nifer o eitemau ffasiwn a dillad o'r 60au sy'n eiddo i'r gantores Mary Hopkin yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant.

Roedd y gantores, sy'n 67 oed, yn un o sêr y byd pop yn y 60au, ac yn adnabyddus am ei sengl 'Those Were The Days'.  

Bydd yr arwerthiant yn cynnwys nifer o'i dillad perfformio ac yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 2 Mehefin.

Mary Hopkins
Wales News Service

Heddlu arfog yn arestio dyn yn Y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 22 oed o'r Rhyl wedi ei arestio ar amheuaeth o droseddau yn ymwneud â drylliau.

Cafodd y dyn ei arestio gan swyddogion yr heddlu, gan gynnwys heddlu arfog, mewn tŷ ar Ffordd Clifton Park.

Dywedodd y prif arolygydd Paul Joyce: "Roedd hwn yn achos ynysig a heb unrhyw gysylltiad o gwbl gyda digwyddiadau eraill diweddar yn yr ardal.

"Rydym am bwysleisio na ddylai'r cyhoedd fod ag unrhyw bryderon." 

Heddlu
BBC

Teyrnged i fenyw wedi gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae teulu menyw 63 oed fu farw tridiau ar ôl bod mewn gwrthdrawiad yn Llanhari fore Sadwrn wedi rhoi teyrnged iddi. 

Mewn datganiad dywedodd ei theulu fod Irene Martin yn "fam anwesol" i'w meibion, "yn gymar cariadus i Don, yn fam-gu anwesol gyda chalon fawr ac fe fydd y rhai oedd yn ei hadnabod yn gweld ei cholli." 

Bu farw ei mab, Mark Golubovic hefyd ar ôl i'r car roedd yn ei yrru fod mewn gwrthdrawiad a lori. 

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i achos y gwrthdrawiad. 

Irene
Heddlu De Cymru

Atal trwydded safle gwastraff

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi atal trwydded ar gyfer cyfleuster prosesu gwastraff yn Noc Penfro ar ôl i'r gweithredwr fethu â phrofi ei fod yn medru cynnal y busnes heb fod yna berygl o lygredd.

Mae Sundorne Products yn dal i allu prosesu gwastraff ond ddim yn medru storio gwastraff. 

Roedd pobl leol wedi cwyno am arogleuon a phryfed.

Dywed CNC y byddant yn parhau i fonito'r safle yn fanwl.  

Parlys yr ymennydd: Apêl rhieni

Dewis arweinydd newydd i Gyngor sir Penfro

BBC Cymru Fyw

Bydd yr enwebiadau yn cau ar gyfer dewis arweinydd newydd i Gyngor sir Penfro heddiw yn dilyn yr etholiadau'r wythnos diwethaf.

Mae'r Grŵp Annibynnol wedi bod mewn grym ers sefydlu'r cyngor ym 1996, ond fe fethodd y grwp a sicrhau mwyafrif llwyr ar ôl etholiadau 4 Mai. 

Annibynwyr Plus sy'n parhau fel y grŵp mwyaf ond bydd angen cefnogaeth grwpiau eraill er mwyn sicrhau mwyafrif o 31 o gynghorwyr.

Cwpan Rygbi'r Byd 2019

Mae Cymru yng ngrŵp D. 

View more on twitter

Diwrnod braf a heulog

Tywydd, BBC Cymru

Mae heddiw yn dechrau'n oer, ond mae disgwyl diwrnod braf a heulog. Y tymheredd ucha'n 13C - i 18C, gydag awel ysgafn.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.  

Acen Gymreig yn denu swyddi canolfan alw

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni trefnu angladdau yn dweud ei fod yn gobeithio cyflogi 300 o bobl o fewn pum mlynedd mewn canolfan alw newydd yng Nghasnewydd.

Yn ôl y cwmni Carpeo Estates Planning un o'r ffactorau gwnaeth eu denu i dde Cymru oedd "cynhesrwydd yr acen gynnes Gymreig a'r elfen o gydymdeimlad sy'n perthyn iddi".

Mae'r cynllun wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru.  

Mae'r gwrthbleidiau yn croesawu'r newyddion ond mae Plaid Cymru yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi methu creu swyddi mewn ardaloedd eraill yng Nghymru. 

 Yn ôl y Ceidwadwyr "mae gwir berygl y byddai pleidlais i Lafur yn tanseilio'r economi" tra bod y blaid Werdd yn gobeithio y bydd y cwmni yn cynnig swyddi "o ansawdd da". 

 Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb y Democratiaid Rhyddfrydol a UKIP.  

Galwad
BBC

Juventus yn dod i Gaerdydd

Twitter

Bydd Juventus yn rownd derfynol Cynghrair Y Pencampwyr yng Nghaerdydd ar nos Sadwrn 3 Mehefin, ar ôl curo Monaco o 2 gôl i 1 yn ail gymal y rownd gyn-derfynol neithiwr ac o 4 i 1 ar gyfanswm goliau. 

View more on twitter

Canlyniadau plant mewn gofal yn gwella

BBC Cymru Fyw

Mae canlyniadau addysgol plant sydd mewn gofal wedi gwella rhwng 2015 a 2016, yn ôl ffigyrau newydd.

Yn 2016 llwyddodd 23% o blant mewn gofal i gael cyfystyr â pum TGAU o radd A* i C mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg, cynnydd o 6% ers y llynedd.

Ddydd Mercher bydd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn amlinellu cynlluniau i wella cyrhaeddiad addysgol plant mewn gofal a gwneud yn siŵr bod ganddynt yr un cyfleoedd â'u cyfoedion.

Addysg
BBC

Prifysgol wedi torri ei chynllun iaith

BBC Cymru Fyw

Mae Prifysgol Caerdydd wedi methu cydymffurfio gyda'i chynllun iaith ei hun, yn ôl adroddiad.

Yn y ddogfen, mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn dweud bod y sefydliad wedi mynd yn groes i chwe chymal o'i rheolau.

Mae'r methiannau'n cynnwys gyrru e-bost uniaith Saesneg a pheidio monitro'u cynllun iaith yn ddigonol. 

Dywedodd y brifysgol wrth BBC Cymru Fyw ei bod yn "derbyn y canfyddiadau" yn yr adroddiad ac yn cymryd camau i fynd i'r afael â'r argymhellion yn y ddogfen.

Maent hefyd yn dweud ei bod "wedi ymrwymo i roi ei Chynllun Iaith Gymraeg ar waith yn llawn".

Caerdydd
BBC

Bore da

BBC Cymru Fyw

Bore da a chroeso i'r llif byw ar 10 Mai.

Arhoswch gyda ni am y diweddara' o Gymru yn fyw tan 18:00.