Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Gwrthdrawiad yn cau un lôn ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Symud disgyblion i adnewyddu ysgol

BBC Wales News

Bydd disgyblion ysgol uwchradd yn cael eu symud i ysgol 16 milltir i ffwrdd am flwyddyn wrth i'w hadeilad gael ei adnewyddu.

Fe wnaeth llywodraethwyr Ysgol Dewi Sant yn Nhyddewi bleidleisio'n unfrydol dros symud disgyblion i safle Ysgol Tasker Milward yn Hwlffordd am flwyddyn o fis Medi eleni.

Ysgol Dewi Sant
Google
Bydd Ysgol Dewi Sant yn cael ei adnewyddu tra bod y disgyblion wedi symud

'Addas dathlu os yw'r Elyrch yn goroesi'

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Abertawe, Paul Clement, wedi dweud y byddai'n briodol dathlu os yw'r clwb yn llwyddo i aros yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Bydd yr Elyrch yn sicrhau eu lle yn y gynghrair y tymor nesaf os ydyn nhw'n curo yn Sunderland ddydd Sadwrn, a Hull yn colli yn Crystal Palace ddydd Sul.

Dywedodd Clement y byddai'n addas dathlu, hyd yn oed os mai gorffen un safle'n uwch na'r cwymp y byddan nhw.

Paul Clement
Getty Images

'Noson gymylog mewn mannau'

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n noson digon llwm mewn mannau o Gymru yn ôl Robin Owain Jones: 

"Bydd hi’n noson gymylog efo rhai cawodydd trwm a tharanllyd mewn mannau - ond ar ôl y nosweithiau rhynllyd diweddar, mi fydd hi’n ddigon mwyn heno, a’r tymheredd ddim is na 9C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn ennill apêl

BBC Wales News

Bydd bridiwr cŵn anghyfreithlon o Geredigion yn dal i gael cadw anifeiliaid er iddo gael ei wahardd gan lys ym mis Chwefror.

Cafwyd Richard Jones, 31 oed o Lanwnnen, yn euog o ddau gyhuddiad o fridio cŵn yn anghyfreithlon a 21 cyhuddiad o achosi dioddefaint i gŵn.

Cafodd ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am bedair blynedd, ond mae nawr wedi ennill apêl, ac mae'r gwaharddiad wedi'i gyfyngu i gŵn yn unig.

Richard Jones
BBC

Thomas yn parhau'n ail yn y Giro

BBC Camp Lawn

Y Dreigiau'n gobeithio am wynebau newydd

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus mae Prif Weithredwr Dreigiau Casnewydd Gwent, Stuart Davies, yn dweud ei fod yn gobeithio gweld y rhanbarth yn cryfhau'r garfan ar gyfer y tymor nesaf drwy arwyddo "dau neu dri" chwaraewr newydd.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Undeb Rygbi Cymru yn cymryd rheolaeth o'r rhanbarth.

Gorffennodd y Dreigiau yn yr 11eg safle yn y Pro12 eleni, gyda dim ond Zebre yn is yn y tabl.

Stuart Davies
BBC
Cyn-wythwr Cymru, Stuart Davies, sy'n brif weithredwr ar y Dreigiau ers Chwefror 2015

Brexit: Galw i osgoi 'ffin galed'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod prif drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, Michel Barnier, wedi dweud ei fod eisiau osgoi "ffin galed" rhwng Iwerddon a'r DU.

Mae pryderon wedi'u codi y gallai porthladd Caergybi ddioddef os oes mwy o dollau'n bodoli rhwng y Weriniaeth a Chymru.

Fe wnaeth Mr Barnier ei sylwadau wrth annerch senedd Iwerddon heddiw.

Michel Barnier
AFP

Heddiw mewn hanes....

Wicipedia

Gwrthdrawiad: Torri person o'u cerbyd

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd bod person wedi eu torri'n rhydd o'u cerbyd ar ôl gwrthdrawiad gyda thractor ar y ffin rhwng Sir Gâr a Sir Benfro.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ychydig wedi 12:00 heddiw ar ffordd gefn rhwng Blaenwaun a Llanfyrnach.

Ffordd gefn rhwng Blaenwaun a Llanfyrnach
Google

Warnock: 'Y peth gorau i ddigwydd i Gaerdydd'

BBC Sport Wales

Mewn erthygl ar wefan BBC Sport Wales, mae'r gohebydd pêl-droed Rob Phillips yn dweud mai'r rheolwr, Neil Warnock yw'r peth gorau i ddigwydd i Gaerdydd y tymor yma.

Roedd yr Adar Gleision yn safleoedd y cwymp pan wnaeth Warnock gymryd lle Paul Trollope ym mis Hydref.

Llwyddodd i godi'r tîm i hanner uchaf y tabl erbyn diwedd y tymor, ac mae eisoes wedi dweud y bydd yn targedu o leiaf y gemau ail gyfle y flwyddyn nesaf.

Neil Warnock
Huw Evans Picture Agency

Dwyn gwerth £60,000 o gardiau crafu

BBC Cymru Fyw

Mae dynes 53 oed o Esgair ym Mhowys wedi cyfaddef dwyn gwerth £60,000 o gardiau crafu gan ei chyflogwyr.

Doedd Janet Vera Lloyd-Jones erioed wedi bod mewn trafferth gyda'r heddlu o'r blaen ac roedd wedi bod yn gweithio i gwmni HB a GL Jones yng Nghaersws ers sawl blwyddyn.

Roedd Lloyd-Jones wedi cael ei chyhuddo o ddwyn gwerth £59,800 o gardiau crafu dros gyfnod o flwyddyn rhwng Awst 2014 ac Awst 2015.

Cerdyn crafu
Emma Farrer

Gwerth £15,000 o fwyd i'r cefnogwyr

The Daily Mail

Fe wnaeth chwaraewyr Clwb Pêl-droed Abertawe benderfynu talu am 3,000 o docynnau i gefnogwyr yr Elyrch er mwyn ceisio sicrhau'r gefnogaeth orau posib yn y Stadium of Light ar gyfer y gêm yn Sunderland brynhawn Sadwrn.

Ond yn ôl y Daily Mail mae'r clwb hefyd am wario £15,000 i'r cefnogwyr gael tocyn bwyd ar gyfer y daith i'r gêm yng ngogledd ddwyrain Lloegr.

Britton
BBC
Yn ôl adroddiadau Leon Britton oedd y chwaraewr a gynigiodd y syniad o dalu am docynnau i gefnogwyr

Ysgol gynradd newydd bron yn barod

Cyngor Ceredigion

Mae ysgol newydd yng Ngheredigion, fydd yn cymryd lle tair arall, bron yn barod i agor.

Bydd Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn yn Nrefach yn uno ysgolion cynradd Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd. Mae lle am 150 o ddisgyblion, gyda thua 100 yn symud yno ym mis Medi.

Mae staff o'r tair ysgol bresennol wedi eu hapwyntio i swyddi yn yr ysgol newydd.

Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn
Cyngor Ceredigion

Newydd dorriArestio dyn ar amheuaeth o lofruddiaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio dyn 48 o Fae Cinmel ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Daw hyn mewn cysylltiad â diflaniad Tracey Kearns, sydd heb gael ei gweld ers 7 Mai.

Maen nhw'n dal i apelio am wybodaeth am symudiadau Ms Kearns ar ôl 20:00 nos Sul.

Record i Gylfi?

Premier League

Mae Gylfi Sigurdsson eisoes yn arwr i gefnogwyr Abertawe, ond os fydd e'n sgorio yn erbyn Sunderland dros y penwythnos, fe fydd yn gosod record newydd i'r clwb, medd gwefan Uwchgynghrair Lloegr.

Fe fydd y chwaraewr cyntaf i'r Elyrch i gyrraedd ffigyrau dwbwl am nifer y goliau a nifer y cymhorthion (assists) yn yr un tymor. Mae ganddo 9 gôl a 12 cymorth hyd yma.

gylfi
Getty Images

Diwrnod poetha'r flwyddyn hyd yn hyn

Twitter

'Rhyfeddu am ddifyg operâu Cymraeg'

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod un o gantorion opera newydd yn y Gymraeg wedi rhyfeddu nad oes mwy wedi cyfansoddi operâu yn yr iaith o ystyried “greddf y Cymry i ganu”.

Y bariton, Gwion Thomas sy’n portreadu’r gŵr yn opera newydd Y Tŵr – addasiad o ddrama Gwenlyn Parry gafodd ei chyhoeddi gyntaf yn 1978.

Am y misoedd nesaf, bydd yn rhannu llwyfan â’r soprano Caryl Hughes wrth iddyn nhw fynd â’r cynhyrchiad ar daith o amgylch theatrau Cymru.

Herwgipiad: Pawb yn ddiogel

Twitter

Mae'r ysgol sydd yng nghanol ymchwiliad yr heddlu, Ysgol Gynradd Pentrebaen, wedi trydar i ddweud bod yr holl ddisgyblion yn ddiogel.

View more on twitter

Newydd dorriHeddlu'n ymchwilio i herwgipiad posib

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De'n ymchwilio i ddigwyddiad amheus y tu allan i ysgol yng Nghaerdydd y bore 'ma, gan ddweud eu bod yn ymwybodol o adroddiad bod rhywun wedi ceisio herwgipio. 

Cafodd yr heddlu eu galw am 11:19 i Lavender Grove ym Mhentrebaen. Maen nhw'n awyddus i holi gyrrwr cerbyd tebyg i Jeep lliw du gyda ffenestri tywyll, ac yn apelio am dystion gan ofyn iddyn nhw ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod 431 ar 11/5/17.

Heddlu'n chwilio am ddyn wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i siarad â Justin Lee Harris mewn cysylltiad â digwyddiad yng Nglyn Ebwy yn ystod oriau mân y bore ddydd Llun 10 Ebrill 2017, lle cafodd dau gerbyd ar Ffordd Nantmelyn eu taro yn fwriadol gan Renault Clio aur.

Mae gan Justin Lee Harris gysylltiadau ag ardal Merthyr, felly os ydych wedi ei weld yn yr ardal hon neu unrhyw le arall, ffoniwch yr heddlu ar 101, gan ddyfynnu cofnodrif 13 10/4/17.

justin lee harris
Heddlu Gwent

Meee-thu dod allan o dwll

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae swyddogion iechyd anifeiliaid Cyngor Sir Caerfyrddin wedi helpu i achub dafad a oedd yn sownd mewn ceunant ar y Mynydd Du.

Cysylltodd aelod o'r cyhoedd â'r Cyngor ar ôl dod ar draws y ddafad wrth fynd am dro.

Manteisiodd y swyddogion ar eu cysylltiadau â ffermwyr lleol, ac yn y diwedd - gyda chymorth Colin Evans, ffermwr, Jim, ei gi defaid, a rhaff - llwyddwyd i'w chodi allan o'r twll.

dafad
Cyngor Sir Gâr

Dedfryd am werthu gwregysau peryglus

Wales Online

Mae dyn fu'n gwerthu gwregysau diogelwch ffug - oedd yn beryglus i yrwyr - wedi cael dedfryd o garchar wedi'i ohirio, yn ôl WalesOnline.

Clywodd y llys bod y gwregysau gafodd eu gwerthu gan Finbar Hannaford yn gallu methu ar gyflymder o 50mya, ac mae pryder bod llawer o'r gwregysau yn dal yn cael eu defnyddio heb i'r gyrwyr wybod am y perygl.

'Ambell gawod drom'....

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn:

"Mae'r cymylau wedi bod yn lledu'n raddol o gyfeiriad y de gan gyrraedd mannau yn y canolbarth erbyn hyn, ac mae 'na ambell gawod, yn bennaf yn Sir Benfro.

"Bydd hi'n dal yn braf yn y gogledd ac yn sych dros ran helaeth y wlad, ond mae disgwyl ambell gawod drom yn y de yn ystod y prynhawn. Bydd hi'n troi'n fwy clos wrth i'r aer llaith a mwyn ledu o Sbaen."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywyddd y BBC.

£3m i gynaeafu coed yng Ngwynedd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer prosiect £3m i gynaeafu coed ansefydlog sy'n tyfu uwchben rhan o'r gefnffordd rhwng Machynlleth a Dolgellau.

Mae prosiect Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans wedi’i gynllunio gan CNC er mwyn amddiffyn pobl trwy gael gwared â’r coed a sefydlogi'r llechwedd serth.

Bydd y gwaith uwchben yr A487 ger Ceinws yn dechrau yn yr hydref, gan gymryd tua 18 mis i'w gwblhau.

Dywedodd CNC bod "rhaid ei wneud gan fod y coed wedi ansefydlogi a byddai'n beryglus i bobl a thraffig petaent yn disgyn mewn storm".

Coed
CNC

Etholiad cyffredinol: Y seddi allweddol

BBC Wales News

Bydd etholwyr Cymru'n gwneud y daith i'r gorsafoedd pleidleisio unwaith eto ar 8 Mehefin i ethol cynrychiolwyr ym mhob un o'r 40 etholaeth yma.

Ym mhob etholiad, mae rhai seddi'n profi'n fwy allweddol na'i gilydd, ac yr un fydd y stori yn yr etholiad cyffredinol fis nesaf.

BBC Wales News sydd wedi cymryd golwg ar bum sedd allai fod yn arwyddocaol eleni - Canol Caerdydd, De Clwyd, Gŵyr, Pen-y-bont ar Ogwr ac Ynys Môn.

Canol Caerdydd
AFP

Cymro'n ennill chwaraewr y mis cynghrair Lloegr

Twitter

Dynes ar goll o Fae Cinmel

Heddlu Gogledd Cymru

Owen-Evans yn aros gyda Chasnewydd

BBC Camp Lawn

Carcharu gyrrwr am ladd beiciwr modur

BBC Wales News

BBC Wales News sy'n adrodd bod gyrrwr wnaeth anwybyddu rhybudd optegydd i aros oddi ar y ffyrdd wedi ei garcharu am saith mlynedd am ladd beiciwr modur.

Fe wnaeth Nigel Sweeting, 50 oed o ardal Betws, Casnewydd, daro David Evans, 49, ar yr M4 ar gyrion y ddinas ar Ddiwrnod Nadolig 2015.

Cafwyd Sweeting yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Casnewydd o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus a cheisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Nigel Sweeting
Wales News Service

Gobaith y bydd Bale yn holliach

Yahoo News

Mewn cyfweliad ar wefan Yahoo News, mae rheolwr Real Madrid - Zinedine Zidane - yn dweud ei fod yn obeithiol y bydd Gareth Bale wedi gwella o anaf mewn digon o bryd i chwarae yn rownd derfynol Cynnghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd ar 3 Mehefin.

bale
Getty Images

Lori ar ei hochor

The Leader

Yn ôl y Wrexham Leader mae dyn yn yr ysbyty wedi i lori droi ar ei hochor ger Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy y bore 'ma.

Mae Cyngor Sir y Fflint eisoes wedi dweud y bydd un lon o'r ffordd ynghau am weddill y dydd er mwyn symud y lori.

View more on twitter

Cyngor Sir Penfro: Dau yn y ras arweinyddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau bod dau ymgeisydd i fod yn arweinydd yn dilyn yr etholiadau lleol yr wythnos diwethaf.

Y cynghorydd annibynnol, David Simpson, fydd yn herio'r arweinydd ers 2012, Jamie Adams, am yr arweinyddiaeth.

Bydd pleidlais yn cael ei chynnal ar 25 Mai, ac mae cynghorwyr Llafur (7 cynghorydd) a Phlaid Cymru (6) wedi cadarnhau y byddan nhw'n pleidleisio dros Mr Simpson.

Mae'r grŵp Ceidwadol (12 cynghorydd) wedi dweud y byddan nhw'n gwneud penderfyniad ar bwy i'w gefnogi yr wythnos nesaf.

Nid ein maniffesto, medd Llafur Cymru

BBC Wales News

Mae Llafur Cymru yn pellhau ei hun o ddrafft o faniffesto'r blaid ar draws y DU ar gyfer yr etholiad cyffredinol, medd BBC Wales News.

Cafodd y drafft ei ryddhau i'r wasg ddoe, ac mae'r BBC wedi gweld copi ohono.

Does dim llawer o sôn am Gymru yn benodol ynddo, ond mae'n dweud bod y blaid yn falch o record Llywodraeth Cymru ac y bydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda hi.

Dywedodd Llafur Cymru y byddai'n cyhoeddi ei faniffesto ei hun, gan adeiladu ar ei bum addewid i Gymru.

Carwyn a Corbyn
Getty Images

Lladrad o gar Matthew Stevens

BBC Cymru Fyw

Mae'r chwaraewr snwcer, Matthew Stevens yn dweud bod rhywun wedi dwyn ei giw o'i gar yn Llanelli.

Mae Stevens, 39, wedi defnyddio'r ciw ers troi'n broffesiynol yn 1994.

Cafodd ei gymryd o'i gar BMW gwyn rhwng 20:00 nos Sul a 08:30 fore Llun tra'r oedd wedi parcio ar Gilgant Gilbert yn y dref.

Mae Stevens yn gyn-bencampwr y DU a bu yn rownd derfynol pencampwriaeth y byd ddwywaith.

stevens
getty

Pêl-fasged yn rhoi dechrau newydd

The Leader

Mae gan y Wrexham Leader hanes Jack Barlow, 18 oed o Sir y Fflint, fuodd mewn damwain ffordd ddifrifol bum mlynedd yn ôl, ond sydd wedi cael ei ddewis i dîm pêl-fasged cadair olwyn Prydain dan-19.

View more on twitter

Sêr y dyfodol i gael cyfle?

Wales Online

Gyda 12 chwaraewr o Gymru wedi'u henwi yng ngharfan Y Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd yr haf 'ma, mae disgwyl i nifer o chwaraewyr ifanc gael cyfle i chwarae dros Gymru yn erbyn Tonga a Samoa ar y daith i hemisffer y de.

Mae 13 o chwaraewyr wedi eu henwi yn y garfan sydd heb ennill cap i Gymru eto, ac mae gwefan WalesOnline yn trafod pwy fydd y chwaraewyr ifanc fydd yn cael lle yn y tîm.

Steff
Huw Evans Picture Agency
Steffan Evans: A fydd gwibiwr y Scarlets yn ennill lle ar yr asgell i Gymru yr haf yma?

Adroddiad arbennig: Y boen eithaf

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ym mis Medi 2015, bu farw Elfed Hughes ar ei fferm yn Ynys Môn.

Roedd o wedi lladd ei hun. Â hithau'n wythnos i godi ymwybyddiaeth iechyd meddwl, aeth ei fab, Stephen, i chwilio am atebion i rai o'r cwestiynau oedd yn wynebu'r teulu yn eu profedigaeth.

Gyda Cymru Fyw, mae'n ystyried pam fod gymaint o stigma a chywilydd ynghlwm â hunanladdiad, ac od oes problem fwy dwys yng nghefn gwlad Cymru?

Elfed Hughes
BBC