Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Ramsey o'r smotyn yn rhoi Cymru ar y blaen
  2. Mitrovic yn unioni'r sgôr
  3. Iwerddon ac Awstria'n gyfartal 1-1 yn gynharach

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Y tabl erbyn heno

Twitter

Barn cefnogwyr

Twitter

Ymateb y chwaraewyr

Sgorio, S4C

Joe Allen: "Siomedig wrth gwrs, ond ni ddim wedi colli.

"Naethon ni amddiffyn yn dda sawl gwaith ond naethon ni roi un cyfle iddyn nhw ac fe aeth hi fewn.

"Doedd e ddim i fod."

Barn cefnogwyr

Twitter

Pwynt da

Marc Lloyd Williams

"Pwynt da i Gymru dros y 90 munud, gem a lle anodd iawn i fynd dyddiau yma i gael canlyniad. Mi gafodd ni gyfleon ar y noson er gwaethaf Serbia yn cael gorau o'r meddiant.

"Seren y gêm i Gymru, Aaron Ramsey. Rhaid dweud mi roedd hon yn un o'r perfformiadau gorau gan Ramsey yn y crys coch."

Dyma oedd gôl Mitrovic i Serbia

BBC Cymru Fyw

mitrovic
Reuters

Barn cefnogwyr

Twitter

Ymlaen at Awstria...

Twitter

Gêm gyfartal arall i Gymru

BBC Camp Lawn

Serbia 1-1 Cymru

Chwiban Olaf

Serbia 1-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Emyr Huws yn tanio ergyd o bell, ac ymhell dros y trawst.

Diffyg profiad?

Serbia 1-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Bydd tri munud yn cael eu hychwanegu am anafiadau ar ddiwedd y 90

Tynnu'r boi anghywir?

Marc Lloyd Williams

"Ddim yn cytuno ar yr eilyddio yna, cytuno dod a Lawrence ymlaen ond mi fydd colli taldra Vokes yn amddiffynnol yn golled fawr a hefyd mae o yn un fedrith warchod y bel yn y llinell flaen."

Pum munud yn weddill...

Marc Lloyd Williams

"Mi fydd rhaid i Allen fod yn ofalus, mae yn ffodus i beidio gweld ail gerdyn melyn am gicio'r bel i ffwrdd. Y peth diwethaf mae Cymru angen gyda rhyw ddeg munud yn weddill yw mynd lawr i ddeg dyn."

Lawrence yn lle Vokes

Eilyddio

Ymosodwr Ipswich, Tom Lawrence sy'n dod i'r maes yn lle Sam Vokes

Ows yn hyderus

Twitter

Ymateb positif

Marc Lloyd Williams

"Ramsey yn ceisio bod y glyfar eto ond y tro yma ddim yn talu ffrwyth. Arbediad da gan y golwr, ond mae ymateb Cymru i ildio'r gôl na wedi bod yn bositif."

Serbia 1-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Mitrovic gydag ergyd dros ei ysgwydd - fe fyddai wedi bod yn gôl wych, ond heibio'r postyn aeth hi diolch byth...

Serbia 1-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cyfle gwych i Ramsey,. ond arbediad cystal - symudiad gorau Cymru drwy'r nos.

Ildio'r fantais eto

Marc Lloyd Williams

"Unwaith eto Cymru yn ildio'r fantais mewn gem yn yr ymgyrch. Diffyg canolbwyntio yn y cefn, ddim yn pigo rhediad Prijovic ac wedyn Mitrovic yn gorffen yn glinigol, cwestiwn am leoliad Hennessey efallai, yn cael ei guro ar ei bostyn agosaf."

Deffrwch!

Twitter

Serbia 1-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Mwy o bwysau gan Serbia - ergyd Mitrovic a chic gornel i'r tîm cartre'

Clywch clywch

Twitter

Serbia 1-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Mae'n mynd i fod yn chwarter awr hirach nag erioed...

Rhaid i Gymru beidio colli hon!

Mitrovic eto

BBC Camp Lawn

Serbia 1-1 Cymru

Gôl!

NAAA!

Mitrovic i Serbia

Huws yn lle Edwards

Eilyddio

Emyr Huws sy'n dod i'r cae, ond Dave Edwards sy'n gadael - mae canol cae Cymru i gyd i weld wedi blino cofiwch..

Serbia 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cymru'n cael cyfnod da - dwy gic gornel o'r bron...

Eilyddio?

Marc Lloyd Williams

"Dim llawer o opsiynau ar y fainc i Coleman, Huws a Lawrence yw'r ddau fwyaf tebygol i ddod ymlaen. Disgwyl i Ledley ddod i ffwrdd, mae o allan ar ei draed ar hyn o bryd."

Melyn i Jazz

Cerdyn Melyn

Jazz Richards yn gweld cerdyn am wastraffu amser!

Mae Ramsey wedi bod yn wych

Twitter

Cwmderi'n cefnogi Cymru!

Twitter

Angen arafu

Marc Lloyd Williams

"Mae'n cefnau ni yn erbyn y wal rŵan, ton ar ôl ton o ymosodiadau gan y tîm cartref. Angen arafu'r gêm i lawr wrth gael y cyfle."

Daliwch ati hogia!

Twitter

Serbia 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

26 munud ar ôl ac mae Serbia'n pwyso, ond ergyd obeithiol Ivanovic yn hedfan dros y trawst.

Dweud y cyfan!

Twitter

Angen y chwaraewyr ifanc i ddangos eu gwerth

Marc Lloyd Williams

"Mae'r tymheredd a'r gwaith caled yn yr awr gyntaf yn dechrau dangos ar goesau rhai o chwaraewyr Cymru rŵan. Nid yw fainc Cymru yn brofiadol ac mi fydd rhaid i un o'r chwaraewyr ifanc sefyll i fyny a dangos ei gwerth."

Serbia 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cic gornel dda gan Ramsey a chyfle da i Sam Vokes - Malcolm Allen yn credu y dyle fod wedi sgorio!

Druan o Joe

Marc Lloyd Williams

"Joe Allen allan o'r gem nesaf yn erbyn Awstria yn mis Medi, rhwystredig oedd y bachgen ar ôl rhoi'r bel i ffwrdd ddwy waith yn y ddau funud olaf, blerwch llwyr. Mi fydd yn golled fawr, ond un lle mae Cymru weddol gryf yw canol cae."

Serbia 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Serbia'n pwyso eto - mae'n mynd i fod yn hanner awr hir iawn cyn diwedd hon!