a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw, fe fydd y Llif Byw yn ôl ddydd Mawrth am 08:00.

Golwr Cymru yn anfon Huddersfield i Uwch Gynghrair Lloegr

Pêl-droed, BBC Cymru

Fe wnaeth golwr Cymru, Danny Ward arbed cic o'r smotyn i anfon Huddersfield i Uwch gynghrair Lloegr yn ffeinal gemau ail gyfle y Bencampwriaeth.

Does dim sicrwydd os bydd Ward yn chwarae i Huddersfield tymor nesaf gan ei fod ar fenthyg o Lerpwl.

Danny Ward
Getty Images

Tywydd yfory ar faes Eisteddfod yr Urdd

S4C

'Fe fydd Caerdydd yn gallu ymdopi'

BBC Sport Wales

Y plant 'Ben Dant' yn mwynhau

Eisteddfod yr Urdd

Nifer o blant yn mwynhau sioe Cyw ar faes Eisteddfod yr Urdd.

Sioe Cyw
BBC

Ifan yn holi Ian

BBC Radio Cymru

Newydd dorriEnillydd y Fedal Gyfansoddi yw . . .

Eisteddfod yr Urdd

Ryan Howells, sy’n 24 oed a sy'n wreiddiol o Camros, Sir Benfro yw enillydd Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Mae Ryan newydd gwblhau gradd mewn deintyddiaeth ym Mhrifysgol Meddygaeth a Deintyddiaeth Frenhinol Llundain,

Mae’r darn buddugol yn gwneud defnydd unigryw o emynau Cymreig mewn sgôr hyderus sy’n cyfuno prysurdeb gydag adrannau hamddenol.

Roedd Ryan yn ddisgybl yn Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd.

Ciwio i fynd fewn i'r pafiliwn

Eisteddfod yr Urdd

Mae nifer o bobl yn ciwio i fynd fewn i'r pafiliwn er mwyn gweld seremoni'r Fedal Gyfansoddi.

ciwio i fynd fewn i'r pafiliwn
BBC

Defnyddio'r byd digidol i hyrwyddo'r iaith

BBC Cymru Fyw

Ceisio cael mwy o bobl ifanc i ymwneud â'r byd digidol yn y Gymraeg yw nod ardal 'Creadigidol' ym mhabell y Gwyddonle ar faes yr Urdd eleni.

Bydd cyfle i blant ddysgu gosod cod ar gyfrifiaduron bychan Rasperry Pi a chreu deunydd digidol ar gyfer YouTube o flaen sgrin werdd.

creadigol
BBC

'Rhaid cynllunio' i gyrraedd y miliwn

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd am ddigwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd lle mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i "wneud mwy" er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

View more on twitter

Urdd: Bownsio ar y maes

Eisteddfod yr Urdd

Mae Ben, 7 oed o Ben-y-bont, wedi cael blas ar fownsio mewn ffram rhaffau ar faes y brifwyl.

urdd
BBC

Genedigaeth ar frys!

Western Telegraph

Mae gan y Western Telegraph hanes cwpwl gafodd eu hatal gan yr heddlu am yrru'n rhy gyflym cyn i'r plismyn sylweddoli'r rheswm am wneud hynny.

Fe wnaethon nhw wedyn yrru'r cwpwl i'r ysbyty gan ei bod hi wrthi'n rhoi genedigaeth, ac fe lwyddon nhw i gyrraedd yr ysbyty mewn pryd i weld bachgen bach yn cael ei eni yno.

View more on twitter

Urdd: Dwy yn y tywod

Eisteddfod yr Urdd

Elain, 4 oed o Gaernarfon, a Lili, 2 oed o Southerndown, yn y bocs tywod.

urdd
BBC

Morgannwg angen 266

Criced, BBC Cymru

Mae'n ddiwrnod olaf y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd rhwng Morgannwg a Durham.

Mae Durham newydd ddod â'u hail fatiad i ben ar 276 am 7 wiced sy'n golygu bod Morgannwg angen 266 mewn 51 o belawdau i ennill, ond mae glaw wedi atal y chwarae ar hyn o bryd.

View more on twitter

Tywydd wedi troi ar y Maes

Eisteddfod yr Urdd

Glaw ar y maes
BBC

Tân Fforest-fach yn dal i losgi

BBC Wales News

Mae BBC Wales News wedi cyhoeddi fideo o'r tân sy'n dal i losgi yn Fforest-fach ger Abertawe, ac yn dal i achosi trafferthion i drigolion yr ardal.

View more on twitter

Urdd: Plant o Batagonia ar y maes

Eisteddfod yr Urdd

Garry Owen yn siarad efo plant ac athrawon o ysgol yr Hendre, Patagonia.

urdd
BBC

Y Llewod ar eu ffordd

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud fod y Llewod bellach yn yr awyr ac ar y ffordd i Seland Newydd ar gyfer y daith.

View more on twitter

Urdd: Taro'r Post yn trafod diogelwch

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Roedd Aled Sion yn sgwrsio gyda Garry Owen ar Taro'r Post am fesurau diogelwch ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-coed.

View more on twitter

Urdd: Canwio ar y maes!

Eisteddfod yr Urdd

Peidiwch â phoeni, dyw'r tywydd ddim yn golygu bod angen cwmnio go iawn, ond mae Esli, 2 oed o Benarth, wrth ei fodd yn smalio gwneud ar faes yr Eisteddfod!

esli
BBC

Tân Abertawe: Ail agor lein drenau

Trenau Arriva Cymru

Mae Trenau Arriva Cymru wedi cadarnhau bod y lein rhwng Llanelli ac Abertawe bellach wedi ailagor.

Roedd y lein wedi cau yn gynharach o ganlyniad i dân mewn iard sgrap gyfagos.

Digon i'w neud yng Nghaerdydd!

Daily Mirror

Mae'r Daily Mirror wedi rhestru beth sydd gan Gaerdydd ei gynnig i'r miloedd o gefnogwyr pêl-droed fydd yn ymweld â'r brifddinas ddiwedd yr wythnos ar gyfer y ddwy ffeinal Ewropeaidd fawr..

Caerdydd
Huw Evans Picture Agency

Urdd: Tacsi i Catrin!

Eisteddfod yr Urdd

Catrin o Ben-y-bont sy'n mwynhau yn y ffair ar faes Eisteddfod yr Urdd.

urdd
BBC

Llogyfarchiadau Tomos!

Eisteddfod yr Urdd

Urdd: Hywel a Rhiannon yn brysur

Eisteddfod yr Urdd

hywel a rhiannon
BBC

Diolch byth am wyliau hanner tymor!

BBC Sport Wales

Mae rheolwr clwb Exeter City wedi dweud ei ddweud wedi i'r chwaraewr 16 oed Ethan Ampadu gael ei alw i garfan ymarfer Cymru ym Mhortiwgal!

View more on twitter

Neges gan griw cefn llwyfan yr Urdd

Twitter

Urdd: Beth sydd i ginio?

Eisteddfod yr Urdd

Ymhlith y gweithgareddau ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-coed heddiw mae cyfle i gael gwers goginio gan Beca Lyne-Pirkis.

Rhiannon o Ferthyr oedd un o'r rhai lwcus....

beca
BBC

Wythnos brysur i achubwyr Urdd Sant Ioan

Twitter

Urdd: Maes cymlog ond sych

Eisteddfod yr Urdd

maes
BBC

Edrych nôl dros dymor yr Elyrch

Clwb Pêl-droed Abertawe

Urdd: Diolchiadau'r trefnydd

Eisteddfod yr Urdd

Yng nghynhadledd y wasg ar ddiwrnod agoriadol Eisteddfod yr Urdd fe wnaeth cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Sion ddiolch i'r cyngor am eu cydweithrediad wrth drefnu'r ŵyl.

"Partneriaid amlwg Eisteddfod yr Urdd pob blwyddyn yw'r cyngor sir lleol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont," meddai.

"Dy'n ni wedi bod yn cydweithio â nhw ers dwy, dair blynedd, a dy'n ni'n hynod falch o'u cefnogaeth - nhw yw prif noddwr heddiw mewn gwirionedd."

Fe wnaeth hefyd ddiolch i'r ymwelwyr am fod yn amyneddgar gyda'r lefel uwch o ddiogelwch, yn enwedig yn y Babell Groeso wrth gael mynediad i'r maes. Dywedodd mai ei obaith yw y bydd hyn yn "sicrhau Steddfod ddiogel, ac wrth gwrs, llwyddiannus".

aled sion
BBC

Tân 'bwriadol' yn difrodi castell hanesyddol

The Leader

Mae'r gwefan y Wrexham Leader yn adrodd bod tân bwriadol wedi achosi difrod i gastell hanesyddol yng Nghaergwrle, Sir y Fflint.

Mae'r Castell yn enwog am gael ei difrodi unwaith gan y Tywysog Dafydd ap Gruffudd cyn ei ail adeiladu gan y Brenin Edward I yn 1282.

Castell Caergwrle
Wikipedia

Urdd: Heddlu arfog ar y maes

Twitter

Cymu dan-20 yn Toulon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae tîm pêl-droed dan-20 ar fin cystadlu am y tro cyntaf erioed ym Mhencampwriaeth Toulon - un o gystadlaethau pwysicaf i'r oedran yn y byd bellach.

Bydd eu gêm gyntaf yn erbyn Ffrainc yfory.

View more on twitter

Criw Radio Cymru yn barod

Eisteddfod yr Urdd

Bydd Nia Lloyd Jones yn dod a'r diweddara o gefn llwyfan Esiteddfod yr Urdd ar BBC Radio Cymru drwy'r wythnos.

View more on twitter

Tân yn effeithio ar wasanaethau trên

BBC Cymru Fyw

Mae deg o griwiau yn ceisio rheoli tân mewn iard sgrap yn ardal Abertawe.

Dechreuodd y tân ar safle M & R Commercials yn Fforest-fach tua 06:00 fore Llun.

Mae dros 70 o ddiffoddwyr ar y safle sy'n cynnwys teiars, silindrau.

Mae'r digwyddiad hefyd wedi effeithio ar wasanaethau trên rhwng Abertawe a Llanelli.

Tân yn Abertawe
BBC

Urdd: Diolch i'r gweithwyr lleol

Eisteddfod yr Urdd

Urdd: Y cyffro'n dechrau

Eisteddfod yr Urdd

Llywydd y Dydd: Amy Wadge

Eisteddfod yr Urdd

Llywydd Eisteddfod yr Urdd heddiw ydy'r gantores a'r cyfansoddwr Amy Wadge, sydd wedi cael llwyddiant mawr yn y blynyddoedd diwethaf drwy ei phartneriaeth gerddorol gydag Ed Sheeran.

Un o Fryste yn wreiddiol yw Amy, ond mae hi'n byw ers tro ger Pontypridd gyda'i phlant a'i gŵr.

Mae hi wedi cael gyrfa lwyddiannus fel cantores yng Nghymru, gan ennill dwy wobr yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru, cyn cyrraedd brig y siartiau a chipio dwy wobr Grammy gyda'r gân Thinking Out Loud, gafodd ei chanu gan Sheeran.

Bu'n sôn am ei pherthynas gyda'r Urdd a'r 'Steddfod cyn iddi gamu i'r llwyfan fel llywydd.

amy wadge
Amy Wadge