Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr yn agor
  2. Dedfrydu dyn am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus
  3. Cairns yn cefnogi Davies wedi ffrae rhwng y Ceidwadwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Fe fyddwn ni yn ôl am 08:00 fory gyda'r diweddaraf o faes yr Eisteddfod a gweddill newyddion y dydd.

Hwyl fawr

Cyngor Conwy: Dim cabinet eto

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Cyngor Conwy wedi dweud nad ydy o wedi llwyddo i benodi cabinet i redeg yr awdurdod eto.

Does dim un plaid yn rheoli'r cyngor wedi canlyniad yr etholiadau llywodraeth leol.

Heddiw mae'r cynghorydd Plaid Cymru, Gareth Jones, sydd wedi ei ddewis yn arweinydd y Cyngor, wedi apelio am y tro olaf i gynghorwyr annibynnol i fod yn rhan o'r cabinet.

'Profiad hyfryd' dod yn ôl medd enillydd y Gadair

Eisteddfod yr Urdd

Wedi'r seremoni dywedodd Gwynfor Dafydd ei fod yn falch ennill y gadair yn ei ardal leol: "O'dd e'n brofiad hyfryd cael bod yma yn fy ardal leol hefyd.

"Mae'n anodd credu, roeddwn i yma rhyw flwyddyn a hanner yn ôl yn ysgrifennu'r cywydd croeso gyda Mererid Hopwood, a hi oedd yn cyrchu heddi."

Dywedodd hefyd fod criw o Ysgol Uwchradd Llanhari, sef ei gyn ysgol, yno.

"Maen nhw wedi gwneud yn wych.

"Maen nhw wedi cael 23 o gystadlaethau trwyddo, sydd erioed wedi digwydd o'r blaen felly dwi'n falch iawn o gael eu cynrychioli nhw yn y steddfod."

Gwynfor
s4c

Ysbrydoli merched i chwarae pêl-droed

BBC Cymru Fyw

Mae rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr y merched gael ei chynnal yng Nghaerdydd heno.

Gobaith Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yw cael 20,000 o ferched i fod yn chwarae pêl-droed yng Nghymru erbyn 2024.

Mae twf wedi bod ym mhoblogrwydd y gêm yn y blynyddoedd diwethaf gyda llwyddiant chwaraewyr fel Jess Fishlock yn codi proffil.

Bydd y gic gyntaf rhwng Lyon a Paris Saint Germain am 19:45.

Pel droed
UEFA

Menyw wedi marw ar ôl cael ei tharo gan drên

BBC Cymru Fyw

Mae menyw wedi marw ar ôl cael ei tharo gan drên yn Rhondda Cynon Taf. Dywedodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain nad yw'r digwyddiad yn cael ei drin fel un amheus.

Mae'r digwyddiad wedi golygu bod oedi ar y gwasanaethau trên rhwng canol Caerdydd a Phen-y-bont.

Mae nifer o drenau yn cael eu ailgyfeirio trwy Fro Morgannwg.

Gêm rygbi rhwng Tonga a Chymru yn fyw ar S4C

S4C

Bydd y gêm rygbi rhwng Tonga a Chymru yn cael ei darlledu yn fyw ar S4C.

Gêm taith yr haf y tîm cenedlaethol yw hon ond bydd angen codi yn gynnar i'w gweld am y bydd yn cael ei dangos am 6.15 y bore 16 Mehefin.

Bydd y gêm yn cael ei chynnal yn stadiwm Eden Park, Auckland, Seland Newydd.

Galw am gynyddu addysg Gymraeg yn Sir Pen-y-bont

BBC Cymru Fyw

Dylai Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr weithredu ar frys i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, yn ôl Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

Gydag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymweld â'r ardal yr wythnos hon, mae'r mudiad yn dweud nad yw'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ddigon da, am nad oes ysgolion Cymraeg mewn rhannau o'r sir.

Mae'r Cyngor yn dweud eu bod yn cynnal adolygiad o'r ddarpariaeth addysg ar draws y sir ar hyn o bryd.

ysgol llangynwyd
Google
Ysgol Gyfun Llangynwyd yw'r unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y sir

Pôl piniwn: Awgrymu bod Llafur yn ymestyn eu mantais

ITV Cymru

Mae'r pôl piniwn diweddaraf gan gwmni YouGov yn awgrymu fod Llafur wedi ymestyn eu mantais ar y Ceidwadwyr yng Nghymru.

Mae polau piniwn eraill wedi awgrymu bod y Ceidwadwyr ar y blaen ond mae'r un yma yn dangos fod cefnogaeth Llafur wedi cynyddu dau bwynt i 46%, gyda'r Ceidwadwyr un yn uwch ar 35%.

Roedd Plaid Cymru ar 8%, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 5%, ac UKIP hefyd ar 5%.

Gwynfor Dafydd yn cipio'r Gadair eto

Eisteddfod yr Urdd

Enillydd seremoni'r Cadeirio yw Gwynfor Dafydd.

Mae'n dod yn wreiddiol o Donyrefail ac mae'n cipio'r wobr am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae'n fyfyriwr yng Ngholeg yr Iesu, Caergrawnt.

Mae'r gadair yn cael ei chyflwyno i'r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun 'Yr Arwr' neu 'Yr Arwres'.

Beirniaid y gystadleuaeth y tro yma oedd Aneirin Karadog a Rhys Iorwerth.

Dywedodd Aneirin Karadog bod y gwaith yn "hoelio sylw" o'r cychwyn cyntaf ac wedi'i seilio ar y ffilm I, Daniel Blake.

"..drwy ei allu i’n llorio â’i linellau ac i gynnal y safon o’r dechrau i’r diwedd, rydym yn argyhoeddedig fod hon yn gerdd sy’n sefyll ar ei thraed ei hun.

“O ran aeddfedrwydd y dweud, roedd gwaith yr enillydd ben ac ysgwydd uwch ben pawb arall yn y gystadleuaeth.”

Gwynfor Dafydd
s4c

Llongyfarch enillwyr Tir na n-Og

Twitter

Mascot y rownd derfynol yn Gymro naw oed

Wales Online

Mae bachgen naw oed wedi cyffroi yn lân am y bydd yn fascot yn ystod y gêm bêl droed yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ddydd Sadwrn.

Ond mae'n cyfaddef ei fod yn edrych ymlaen at gyfarfod ei hoff chwaraewr Cristiano Ronaldo yn fwy na'r Cymro o Gaerdydd, Gareth Bale.

Un o noddwyr y bencampwriaeth, Mastercard, sydd wedi rhoi'r wobr i Charlie Davies o Bort Talbot.

Gêm gardiau newydd

Eisteddfod yr Urdd

Ym mhabell Llywodraeth Cymru heddiw, roedd sesiwn ryngweithiol gyda’r cartwnydd Huw Aaron, awdur a dylunydd gêm gardiau newydd ‘Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymru’.

Roedd cyfle i gwrdd â’r cymeriadau, brwydro yn erbyn chwaraewyr eraill a gweld Huw Aaron wrth ei waith.

Huw Aaron
BBC
Huw Aaron
Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymr
bbc
Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymru

Cei Connah: Arestio ail berson ar amheuaeth o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae ail berson wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio wedi i ddyn ifanc farw ar ôl cael ei drywanu yn Sir y Fflint.

Bu farw Matthew James Cassidy, 19 o Lannau Mersi, yn y digwyddiad yng Nghei Connah ddydd Llun.

Mae Heddlu Gogledd Cymru nawr wedi arestio dyn 18 yng Nglannau Mersi ar amheuaeth o lofruddio ac mae'n cael ei holi yn Llanelwy.

Arestio
BBC/Heddlu'r Gogledd

Darganfod ceffylau marw mewn ffos

RSPCA Cymru

Mae pump o geffylau marw wedi eu darganfod mewn ffos.

Fe ddaeth swyddog yr heddlu o hyd iddyn nhw ym Mhentyrch, ger Caerdydd, ddydd Sadwrn gyda phâr o esgidiau rhedeg gerllaw.

Mae'r RSPCA yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

Cyhoeddi enillwyr Gwobr Tir na n-Og

Cyngor Llyfrau Cymru

Luned Aaron a Manon Steffan Ros yw enillwyr Gobrau Tir na n-Og 2017.

Cafodd y ddwy eu gwobrwyo ar brif lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont

Dyma'r trydydd tro i Manon Steffan Ros gipio'r wobr, gyda'i nofel "Pluen" tra bod Luned Emyr yn ennill gyda'i llyfr "ABC Byd Natur" am y tro cyntaf.

GWobr Tir na Nog
BBC
Luned Aaron

Trafod Brexit ar y Maes

Eisteddfod yr Urdd

Yn tipi Syr Ifanc yn y Pentre' ar y Maes heddiw roedd trafodaeth fywiog am Brexit a'i effeithiau posib ar Gymru, gydag arbenigwyr a'r cyhoedd yn codi cwestiynnau trafod am effeithiau'r newidiadau fydd yn dod wedi Brexit.

sgwrs
BBC

Y Cymro cyntaf i ennill Cwpan Ewrop

BBC Sport Wales

Gyda'r holl drafod am orchestion Gareth Bale i Real Madrid ar benwythnos ffeinal Cynghrair y Pencampwyr, pwy sy'n cofio beth oedd enw'r Cymro cyntaf i guro Cwpan Ewrop fel yr oedd yn cael ei galw'n y gorffenol?

Do - fe lwyddodd Joey Jones o Landudno guro'r gwpan ddwywaith gyda Lerpwl - ac mae'n hel atgofion am y profiad yn y fideo yma gan BBC Sport Wales.

View more on twitter

Plant yn wynebu gormod o straen yn yr ysgol medd Martyn Geraint

Golwg 360

Mae Llywydd y dydd, Martyn Geraint yn dweud bod plant Cymru dan ormod o bwysau yn yr ysgol.

Dywedodd wrth Golwg 360 bod rhai efallai yn colli'r cyfle i gystadlu yn yr Urdd am eu bod yn canolbwyntio ar eu gwaith ysgol.

Ond mae'n gobeithio bydd y cwricwlwm newydd yn cynnig mwy o gyfleoedd creadigol i ddisgyblion.

Martyn
BBC

Dyn wedi torri mewn i stadiwm rygbi

Heddlu Dyfed Powys

Mae yna gyfyngiadau mynd a dod i mewn i Barc Y Scarlets heddiw ar ôl i ddyn 19 oed dorri mewn i'r stadiwm yn ystod oriau man y bore. Mae'r dyn yn y ddalfa.

Yn ôl yr Heddlu fe fydd y cyfyngiadau yn eu lle nes bod swyddogion yn fodlon eu bod wedi cynnal ymchwiliad llawn o'r safle.

Dynes wedi marw ger llyn yng Ngwynedd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod dynes ifanc wedi marw yn y Friog yn ne Gwynedd brynhawn ddoe.

Bu farw'r ddynes o Sir Stafford mewn damwain ger y Llyn Glas ac mae'r crwner wedi ei hysbysu am y farwolaeth.

Dywedodd y Rhingyll Helen Gallop o Swyddfa Heddlu Dolgellau nad oedd y Llyn Glas yn lle diogel i nofio ynddo na chwarae o'i gwmpas ac roedd yr heddlu'n cynghori pobl i gadw draw.

Rhagori mewn mathemateg

Eisteddfod yr Urdd

Yn y Gwyddonle ar Faes yr Urdd mae seremoni newydd ei chynnal gan yr Athro Gareth Ffowc Roberts i wobrwyo'r saith o bobl ifanc sydd wedi rhagori mewn mathemateg eleni.

Roedd y gystadleuaeth wedi'i drefnu gan y Gymdeithas Wyddonol â'r Urdd ar y cyd.

mathemateg
bbc

Canolfan newydd i'r Urdd yn Hwngari

Eisteddfod yr Urdd

Bydd modd i wersyllwyr yr Urdd fynd dramor yn y dyfodol, wedi i'r mudiad gyhoeddi manylion am ganolfan newydd yn Hwngari.

Bydd lle i hyd at 20 o bobl yn y ganolfan sydd yng ngogledd orllewin y wlad, ger afon Donwy, ar y ffin a Slofacia.

Dyn o'r enw Michael Makin drosglwyddodd y ganolfan i'r mudiad yn rhodd.

Hwngari
Urdd Gobaith Cymru
Y ganolfan yn Hwngari

Dyfodol arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn ansicr?

Twitter

Ffynhonell o fewn y blaid yn awgrymu wrth ohebydd gwleidyddol BBC Cymru Paul Martin nad yw pawb yn fodlon gyda sefyllfa Andrew RT Davies yn dilyn y dadlau mewnol diweddar am gymryd rhan mewn dadleuon etholiadol.

View more on twitter

Prosiect newydd i Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Bydd Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd yn dechrau ar brosiect newydd ar y cyd â chwmni Bara Caws.

Dywedodd Branwen Haf o'r theatr y bydd Bara Caws yn "meithrin tîm o bobl ifanc dalentog i arwain y broses o ysgrifennu a chyfarwyddo sioe newydd."

Y gobaith yw llwyfannu'r sioe yn fuan yn 2019 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda'r clyweliadau'n cael eu cynnal yn nes ymlaen eleni.

Theatr Ieuenctid
BBC
Branwen Haf gyda dau o sêr cynhyrchiad Les Miserables y theatr

Crwsâd y Plant - blog Vaughan Roderick

BBC Cymru Fyw

Gyda chwta wythnos i fynd tan yr Etholiad Cyffredinol, mae Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru wedi ysgrifennu blog newydd i Cymru Fyw.

Mae'n trafod y darogan gwleidyddol am ganlyniad yr etholiad, ag effaith nifer y pleidleisiau gaiff eu bwrw gan bobl ifanc ar y canlyniad hwnnw yn y pen draw.

Diwrnod braf ar y Maes heddiw

Eisteddfod yr Urdd

Un o'r prif weithgareddau heddiw ar y Maes yw eistedd o gwmpas yn yr haul.

haul
BBC
baner
bbc

Rhoi 'Cymru ar y map'

BBC Cymru Fyw

Mae Cymdeithas Bêl Droed Cymru wedi galw'r hyn fydd yn digwydd heddiw fel y "parti mwyaf am ddim mae'r ddinas wedi gweld".

Dywedodd Ian Rush, cyn chwaraewr Cymru ac Juventus fod hyn yn "gyfle sydd yn digwydd unwaith mewn bywyd."

"Pan fydd pawb yn mynd yn ôl dydd Sul fe fydd Cymru ar y map ar draws y byd."

Yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones dyma un o'r digwyddiadau chwaraeon "mwyaf yn y byd".

Wrth gyfaddef y bydd y ffyrdd sydd wedi cau yn effeithio ar bobl dywedodd bod diogelwch y cefnogwyr yn "hollbwysig".

Caerdydd
UEFA

Cymry yn oriel y pencampwyr

Twitter

Mae gohebydd BBC Cymru Dafydd Morgan yn gohebu o ŵyl Cynghrair y Pencampwyr ym mae Caerdydd heddiw, ac mae wedi darganfod lluniau o rhai o arwyr y gystadleuaeth sy'n dod o Gymru.

View more on twitter

Cyfrinach llwyddiant ar y llwyfan?

Eisteddfod yr Urdd

Beth yw cyfrinach llwyddiant yn yr Urdd?

Dyma un, sef 'survival kit' Rhian Williams, mam un o'r cystadleuwyr heddiw ar lwyfan yr Urdd, ar gyfer yr holl bethau yna sydd yn medru torri, rhwygo neu ddod yn rhydd.

gwinio
BBC

Niferoedd y Maes ddydd Mercher

Eisteddfod yr Urdd

Daeth dros 15,800 i faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai ddydd Mercher, medd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Sion.

Mae hynny ychydig yn is na'r ffigwr am yr un diwrnod yn Eisteddfod y Fflint yn 2016, ond yn debyg i'r nifer aeth i Gaerffili ddwy flynedd yn ôl.

Eisteddfod
BBC

Mae'n brysur yn y bae....

Twitter

Tlws John a Ceridwen Hughes

Eisteddfod yr Urdd

Mae Tlws John a Ceridwen Hughes yn cael ei chyflwyno i bobl sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid yng Nghymru.

Eleni, gyda'r wobr yn dathlu ei 25ain blwyddyn, Aled Rees a Rhinedd Williams fydd yn derbyn y wobr am eu gwaith gydag Adran Urdd Neuadd Fach, Cwm Gwendraeth.

Dewi Hughes, mab John a Ceridwen Hughes, gydag Aled Rees a Rhinedd Williams.
BBC
Dewi Hughes, mab John a Ceridwen Hughes, gydag Aled Rees a Rhinedd Williams, enillwyr y Tlws

Heddlu'n apelio am leoliad dyn o Fôn

Twitter

Ian Rush yn annerch y dorf yng Ngŵyl y Pencampwyr

Twitter

Lansio Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr ym Mae Caerdydd

Twitter

Mae'r dathliadau wedi dechrau yn y bae, gydag Ian Rush a Carwyn Jones yn sefyll ger y tlysau.

View more on twitter

Eisteddfod: Crewr y gadair yn gobeithio am deilyngdod

Eisteddfod yr Urdd

Mae Osian Roberts, crewr a dylunydd y gadair sy'n wreiddiol o ardal Rhoshirwaun ger Aberdaron, ond bellach yn gweithio fel Pennaeth Adran Dechnoleg Ysgol Llangynwyd, yn gobeithio am deilyngdod yng nghystadleuaeth y gadair heddiw:

"Rwyf yn edrych ymlaen i'w gweld ar y llwyfan, ac mae'n braf mai yr ysgol ydw i yn gweithio iddi, Ysgol Llangynwyd, yw rhoddwyr y gadair eleni."

osian
BBC

Carchar am achosi marwolaethau drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am wyth mlynedd am achosi marwolaeth cwpwl drwy yrru'n beryglus.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd y barnwr Nicolas Parry fod Shaun Goldstraw wedi teithio'n unswydd i ddefnyddio rhai o ffyrdd y gogledd fel trac rasio.

Roedd ei gyfeillion yn defnyddio ffyrdd ger Mynydd Hiraethog, sy'n cael eu disgrifio fel 'Triongl Evo' i brofi eu cerbydau ar gyflymder.

Roedd Goldstraw wedi cyrraedd cyflymder o 107mya ac roedd "wedi colli rheolaeth lwyr o'i gerbyd" meddai'r barnwr.

Cafodd Goldstraw ei wahardd rhag gyrru am 12 mlynedd hefyd.

Dyn wedi marw yn y Fenni

Heddlu Gwent

Mae dyn 61 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerbyd a cherddwr ger cylchfan yn y Fenni am 05:27 y bore ma.

Cafodd y dyn lleol ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach.

Ian Rush yn gafael yn dynn yn y gwpan

UEFA

Cwpan Cynghrair y pencampwyr wedi cyrraedd y bae

Twitter