Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ei ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru
  6. Dadl Plaid Cymru: senedd genedlaethol Cymru
  7. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: mewnfudo
  8. Dadl Fer: Yr heriau aml-ochrog sy'n deillio o dlodi yng Nghymru