Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Seland Newydd 15-15 Llewod
  2. Ceisiau i Ngani Laumape a Jordie Barrett
  3. Pedair cic gosb gan Owen Farrell, un gan Elliot Daly
  4. Cliciwch uchod i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Capteiniaid yn rhannu'r tlws

Dyna ni ddiwedd y llif byw - diolch yn fawr i chi am ymuno â ni'n bore 'ma am gêm hynod gyffrous!

Fe wnawn ni'ch gadael chi gyda'r clip yma o'r ddau gapten, Read a Warburton, yn codi'r tlws gyda'i gilydd.

Tan y tro nesa'!

View more on twitter

Cefnwr Iwerddon eisiau mwy!

Lle i'r Llewod o hyd?

Ydi'r gyfres yma wedi ateb rhai o'r cwestiynau oedd yn cael eu holi gynt am ba mor berthnasol yw'r Llewod bellach yn y byd rygbi modern?

View more on twitter
View more on twitter

Amser ychwanegol?

Mae Sam Warburton yn dweud y byddai wedi bod yn hapus chwarae ugain munud arall i benderfynu pwy fyddai'n ennill.

"Dwi ddim yn siŵr beth i feddwl o hynna, ro'n i'n barod i fynd i amser ychwanegol - wel, doedd fy nghoesau i ddim!"

Y Crysau Duon wedi 'colli'

Mae Kieran Read wedi bod yn ymateb i'r gêm, ac yn dweud bod teimlad o "wacter" yn dilyn y canlyniad cyfartal.

Dywedodd hefyd ei fod yn teimlo y dylai Seland Newydd fod wedi cael cic gosb ar y diwedd, ond nad dyna'r rheswm iddyn nhw "golli".

Cymra gip arall ar y sgôr, Kieran!

kieran read
Getty Images

Oedd hi'n gic gosb?

Yn sicr un o'r pynciau trafod ar ddiwedd y gêm fydd y gic gosb chafodd ddim ei rhoi ar y diwedd.

Oedd hi'n drosedd gan Ken Owens?

View more on twitter
View more on twitter

'Gwell na cholli'

Capten y Llewod, Sam Warburton ddim yn swnio'n rhy hapus ar y diwedd!

View more on twitter

Llwyddiant i'r Llewod?

Am ddiweddglo i'r gêm, ac i'r gyfres!

Fydd Warren Gatland yn hapus â gwaith y tîm dros yr wythnosau diwethaf? Bydd yn sicr yn falch nad oedden nhw wedi colli, fel yr oedd y rhan fwyaf wedi proffwydo.

warren gatland
Getty Images

Chwiban olaf: Seland Newydd 15-15 Y Llewod

A dyna ni! Seland Newydd yn cael un cyfle olaf i ymosod, ond y Llewod yn amddiffyn am eu bywydau ac yn gwthio'r bêl dros yr ystlys dim ond pum metr o'r llinell gais.

Y gyfres yn gorffen yn gyfartal felly - pwy fyddai wedi darogan hynny ar y dechrau!

Dianc am y tro: SN 15-15 Llewod

Y Llewod yn dwyn y bel o'r sgrym, ond yna'n ei cholli hi ymlaen. Eiliadau i fynd.

O na, Ken! SN 15-15 Llewod

O na, Ken Owens! O gic y Crysau Duon mae'r bachwr yn camsefyll ac yn edrych fel ei fod wedi'i chyffwrdd hi.

Y dyfarnwr teledu yn cael cip arni, ond y penderfyniad yw ei bod hi'n gamsefyll anfwriadol, ac felly'n sgrym.

Dihangfa - am y tro.

Farrell yn llwyddo: SN 15-15 Llewod

Owen Farrell sy'n ei chymryd hi, ac yn llwyddo!

Pedair allan o bedair iddo fo, ond yn bwysicach mae'n gyfartal unwaith eto.

Cic gosb: SN 15-12 Llewod

Cic gosb i'r Llewod ar y llinell hanner, yn syth o flaen y pyst. Pwy sydd am fynd amdani?

Sgrym arall: SN 15-12 Llewod

Pum munud yn weddill - oes 'na gyfle arall i ddod i'r Llewod?

Mae ganddyn nhw sgrym yn eu hanner eu hunain, ac maen nhw'n ennill cic gosb ohoni.

beauden barrett
Getty Images

Eilyddion: SN 15-12 Llewod

Rhagor o eilyddion yn dod i'r maes, yn eu plith Ken Owens i'r Llewod ac Aaron Cruden i Seland Newydd.

Tensiwn yn y Mochyn Du

Webb 'mlaen: SN 15-12 Llewod

Rhys Webb yn paratoi i ddod oddi ar y fainc.

Fo sgoriodd gais ola'r gêm yn y prawf cyntaf - all o wneud yr un peth eto?

rhys webb
Getty Images

Cic gosb: SN 15-12 Llewod

Alun Wyn Jones nôl 'mlaen dros dro yn lle Sam Warburton, gyda Maro Itoje yn symud i'r rheng ôl.

Ond trosedd gan Kyle Sinckler yn y sgrym, ac mae'n gic gosb i Seland Newydd reit o flaen y pyst.

Beauden Barrett yn llwyddo, a'r Crysau Duon nôl ar y blaen.

Cic wych: SN 12-12 Llewod

Y Llewod yn pwyso unwaith eto, ond cic focs Connor Murray yn cael ei dal yn wych gan Jordie Barrett.

Yna Beauden Barrett yn rhoi cic wych y tu ôl i'r amddiffyn sy'n rhedeg yr holl ffordd i 22ain y Llewod.

Y Llewod yn ei chlirio hi at hanner ffordd, Seland Newydd yn gwrthymosod, a Faletau yn gorfodi camgymeriad.

Pwy sydd am fynd â hi?

Cic gosb: SN 12-12 Llewod

Cic gosb i'r Llewod am dacl uchel gan Brodie Retallick ar Courtney Lawes, sydd 'mlaen am Alun Wyn Jones.

Farrell sy'n ei chymryd hi - ac yn llwyddo. Mae'n gyfartal!

Mae Charlie Faumuina ymlaen am Owen Franks yn rheng flaen y tîm cartref.

owen farrell
Getty Images

Llewod yn ymosod: SN 12-9 Llewod

Y Llewod yn ymosod i lawr yr asgell dde, ond y dyfarnwr yn penderfynu bod pas Anthony Watson i Liam Williams wedi mynd ymlaen.

Sgrym arall, a Barrett yn clirio'r bêl i Seland Newydd ond yn ei chicio hi'n syth allan - lein i'r Llewod ar y 22ain.

Ond mae'n mynd 'mlaen o'r dwylo eto - rhaid fod y bêl yn llithrig heno!

Cerdyn melyn: SN 12-9 Llewod

Cerdyn Melyn

Ergyd anferth ar Alun Wyn Jones gan Jerome Kaino a Sam Whitelock - mi fydd ganddo fo gur pen yn y bore.

Mae Roman Poite yn cael gair â'r ddau - ac yn dangos cerdyn melyn i Kaino!

jerome kaino
Getty Images

Sgrym ar ôl sgrym: SN 12-9 Llewod

Taulupe Faletau yn cael ei ddal yn y dacl, a Jerome Kaino yn cael ei ddwylo ar y bêl.

Sgrym i Seland Newydd ar yr hanner ffordd, ond ymosodiad arall sy'n dod i ben wrth iddyn nhw daro'r bêl ymlaen unwaith eto.

Mae Jonny Sexton yn gadael y cae, gyda Ben Te'o yn dod ymlaen yn ei le ac Owen Farrell yn symud i safle'r maswr.

liam williams
Getty Images

Pas ymlaen: SN 12-9 Llewod

Seland Newydd yn croesi'r llinell gais, ond y bas olaf wedi mynd ymlaen felly nôl y dawn ni am sgrym i'r Llewod.

Cic gosb: SN 12-9 Llewod

Cic gosb gynnar i'r Llewod wrth i Seland Newydd droseddu oddi ar y bêl.

Mae hi'n bell, ond dydi hynny ddim yn broblem i Elliot Daly, sydd yn llwyddo o hanner ffordd!

elliot daly
Getty Images

Ail hanner: SN 12-6 Llewod

Parc Eden oedd lleoliad prawf cyntaf y gyfres, pan enillodd y Crysau Duon yn gyfforddus o 30-15.

Ac mae'n edrych ar hyn o bryd fel eu bod nhw mewn safle da i efelychu hynny.

Dydi Seland Newydd heb golli gêm yn y stadiwm yma ers 1994, pan gafon nhw eu trechu gan Ffrainc.

Tipyn o dasg yn wynebu'r Llewod felly, wrth i'r ail hanner ailddechrau!

parc eden
Getty Images

Barrett yn disgleirio

Mae Jordie Barrett wedi disgleirio yn yr hanner cyntaf, gan greu'r cais cyntaf cyn sgorio'r ail.

Ychydig yn fwy cymysglyd oedd perfformiad ei frawd, Beauden, sydd wedi llwyddo gydag ond un o'i dair cic at y pyst hyd yn hyn.

Mae 'na drydydd brawd, Scott, ar y fainc i Seland Newydd heddiw hefyd - 'sgwn i a welwn ni o'n dod i'r cae nes 'mlaen?

jordie barrett
Getty Images

Nawfed prawf Alun Wyn

Mae Alun Wyn Jones yn chwarae yn ei nawfed prawf dros y Llewod heddiw, y mwyaf erioed i unrhyw chwaraewr.

A fydd ganddo reswm arall i ddathlu pan ddaw'r chwiban olaf?

alun wyn jones
Getty Images

Hanner amser: SN 12-6 Llewod

Dyna'r chwiban ar gyfer diwedd yr hanner cyntaf.

Bydd Seland Newydd yn hapus gyda'u perfformiad hyd yn hyn, a'r Llewod o bosib yn teimlo'n lwcus eu bod nhw dal o fewn sgôr.

Methu trosiad: SN 12-6 Llewod

Beauden Barrett yn methu gyda'r trosiad, felly'r fantais yn aros yn chwe phwynt.

Cais: SN 12-6 Llewod

Cais arall i'r Crysau Duon!

Laumape, Anton Lienert-Brown a Jordi Barrett yn cyfuno, a'r cefnwr yn croesi yn y gornel i ymestyn y fantais.

Gwaith gwych gan Barrett

Fe wnaeth Jordie Barrett yn wych i gadw'r bêl yn fyw ar gyfer cais Laumape, gan adlamu ac yna'i phasio cyn iddo ddisgyn oddi ar dir y chwarae.

jordie barrett
Getty Images

Cic gosb: SN 7-6 Llewod

Dau chwaraewr i lawr ag anafiadau - Kieran Read a Sean O'Brien ar ôl dwy dacl nerthol.

Yn y cyfamser mae Farrell yn cael cic gosb arall, ychydig yn agosach nawr, ac yn llwyddo.

Cic gosb: SN 7-3 Llewod

Seland Newydd yn dod unwaith eto, ac yn cyrraedd o fewn pum metr i'r llinell gais cyn i'r bêl gael ei tharo 'mlaen.

Y Crysau Duon yn dod unwaith eto, ond tacl wych gan Jonathan Davies yn rhoi'r cyfle i Sam Warburton geisio ennill y bêl, a Seland Newydd yn cael eu cosbi yn y ryc.

Yn lle cicio o hanner ffordd, fodd bynnag, mae'r Llewod yn ei rhedeg hi.

View more on twitter

Laumape yn dathlu

Hon yw'r prawf cyntaf i Ngani Laumape ddechrau dros Seland Newydd, ac am ffordd i'w nodi!

laumape
Getty Images

Dihangfa: SN 7-3 Llewod

Seland Newydd yn ymosod eto a Savea yn cael gormod o le ar yr asgell chwith cyn carlamu o fewn pum metr i'r llinell.

Ond y bêl yn cael ei hailgylchu, ac yn mynd ymlaen o ddwylo Sam Cane.

Farrell yn llwyddo: SN 7-3 Llewod

Dim trafferth i Owen Farrell, sydd yn llwyddo o rhyw 30 llathen.