Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 10:00 ac yn para' tan yn hwyr heno
  2. Prif seremoni'r dydd yw defod Cadeirio'r Bardd am 16:30
  3. Tro'r Corau Cymysg, Cerdd Dant ac Alaw Werin fydd hi yn ystod y sesiwn hwyr
  4. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Cystadlu hwyr yn yr Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Mae cystadlu hwyr heno yn yr Eisteddfod ym Modedern, gyda’r corau yn cael y sylw – arhoswch efo ni i wylio’r cyfan yma ar Cymru Fyw.

www.bbc.co.uk/cymrufyw/eisteddfod

Glaw mân i lawer

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd gyda rhagolygon y tywydd heno:

Mi fydd hi’n parhau'n gymylog wedi iddi nosi, efo glaw mân i lawer ac awel gref yn chwythu o’r de-orllewin, ond mi neith y glaw glirio tua’r de-ddwyrain erbyn yr oriau man ac mi fydd y gwynt yn gostegu hefyd. Y tymheredd ddim is na 12 gradd celsiws heno.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

Dau ddegawd datganoli

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn cael eu holi gan Dewi Llwyd ar y Maes heddiw, wrth iddyn nhw hel atgofion o ddau ddegawd ers datganoli i Gymru.

Dywedodd yr Athro Jones mai llwyddiant datganoli oedd y gallu i "gymryd cyfrifoldeb dros ein ffawd ein hun", ond bod y Cynulliad wedi "cymryd yn rhy hir i haeddu'r teitl", a bod gwleidyddion yn "ymladd am rym".

Wrth drafod pwysigrwydd y refferendwm yn 1997, dywedodd Y Llywydd: "Dychmygwch beth fyddai bod yn Gymro heb ddatganoli.

Ond ychwanegodd bod mwy o waith i'w wneud, a bod "diffyg dealltwriaeth" o Lywodraeth Cymru a'i pherthynas â Llywodraeth y DU.

Elin Jones, Dewi Llwyd, Richard Wyn Jones
BBC

Abraham eisiau "profi ei hun" yn Abertawe

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Tammy Abraham wedi dweud ei fod eisiau "profi ei hun yn yr Uwch Gynghrair" gydag Abertawe.

Mae'r ymosodwr ifanc ar fenthyg o Chelsea am y tymor ac mae yng ngharfan yr Elyrch ar gyfer y gêm oddi-cartref yn Southampton yfory.

View more on twitter

Y Cadeirio: Cloi'r seremoni

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r gynulleidfa ar ei thraed i gydganu Hen Wlad Fy Nhadau.

Eurgain
BBC
Eurgain Sara Lloyd yn cyflwyno'r Flodeuged

Y Cadeirio: Cyflwyno'r Corn Hirlas

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mared Wyn Hughes, cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Bodedern, sy'n cydflwyno'r Corn Hirlas i'r Prifardd newydd

mared
bbc

Y Cadeirio: Y Ddawns Flodau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Corn Hirlas yn cael ei gyflwyno gan Mared Wyn Hughes. Yn ei chynorthwyo mae Macwyaid y Llys Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams.

Eurgain Sara Lloyd sy'n cyflwyno'r Flodeuged. Mae hi yn cael ei chynorthwyo gan Forynion y Llys, Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen

Daw y dawnswyr o Ysgolion Cynradd Bodedern, Bryngwran, Llanfairpwll, Llanfechell, Llannerch-y-medd, Morswyn, Goronwy Owen, Y Borth, Y Graig a Santes Gwenfaen.

Mi gawson nhw eu hyfforddi gan Mair Jones, Mary Evans, Lowri Angharad, Fiona Bridle ac Olwen Green.

dawns
bbc

Prifardd Y Fenni yn cyfarch Prifardd Ynys Môn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Aneirin Karadog, enillydd y Gadair yn Eisteddfod y Fenni 2016, yn camu i'r llwyfan i gyfarch y Prifardd newydd.

Mae'r cyfarchiad yn cael ei ddilyn gan un o uchafbwyntiau'r seremoni, Y Ddawns Flodau.

nei
bbc

Y Cadeirio: Cân y Cadeirio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Kees Huysmans o Dregroes, enillydd y Rhuban Glas yn Eisteddfod y Fenni y llynedd, sy'n canu Cân y Cadeirio.

kees
bbc

Y Cadeirio: Cerdd y Cadeirio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Osian Rhys Jones yn cael ei gyfarch gan Carwyn Creigllan, cyn-enillydd Gwobr Llwyd o'r Bryn, sy'n adrodd Cerdd y Cadeirio.

carwyn
bbc

Y Cadeirio: Mae'r Archdderwydd yn Cadeirio'r Prifardd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd yn Cadeirio'r bardd buddugol Osian Rhys Jones

cad
bbc

Y Cadeirio: Enw'r bardd buddugol yw...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd yn cyhoeddi mai Osian Rhys Jones o ger y Ffôr, Pwllheli ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd yw'r bardd buddugol.

osian
bbc

Y Cadeirio: Nôl y bardd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae dirprwyaeth yn gadael y llwyfan i nôl y bardd buddugol i'r llwyfan gan ei wisgo mewn mantell borffor.

osain
bbc

Y Cadeirio: Golwg gynta o'r bardd buddugol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae dyn ifanc wedi codi ar ei draed.

buddugol
bbc

Y Cadeirio: Ar ganiad yr utgyrn...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd yn galw ar y bardd buddugol i godi ar ei draed/thraed ar ganiad yr utgyrn.

Y Cadeirio: Ffug enw'r bardd buddugol yw . . . .

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dywedodd Peredur Lynch:

"Yn 'y marn i, Merch y Drycinoedd sy'n dod i'r brig. Ond mae Emyr a Huw yn ffafrio Gari.

Mi rydw i, wrth gwrs, yn derbyn dyfarniad mwyafrifol y ddau ac yn cyhoeddi'n llawen felly mai ffugenw'r bardd buddugol ydi Gari.

Y Cadeirio: Tri yn dod i'r brig

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae tri o'r cystadleuwyr - Ail Don, Merch y Drycinoedd a Gari - yn llwyr deilyngu'r gadair, ac oedd, mi oedd hi'n gystadleuaeth glós.

cynull
BBC
Mae'r gynulleidfa wedi eu plesio bod teilyngdod eleni

Y Cadeirio: Oes na deilyngdod?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

"Mae 'na bump yn y ras, ond oes 'na deilyngdod?

"Wel, os buo 'na rioed deilyngdod fe'i cafwyd yma ym Mȏn eleni."

peredur
bbc

Y Cadeirio: Y Feirniadaeth

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dywedodd Yr Athro Peredur Lynch:

"Fe wnaeth 12 gystadlu eleni"

peredur
bbc

Y Cadeirio: Y beirniaid

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd Geraint Llifon yn croesawu pawb i'r seremoni ac yn cyflwyno'r beirniaid, Peredur Lynch, Huw Meirion Edwards ac Emyr Lewis.

Peredur Lynch, Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor sy'n traddodi'r feirniadaeth.

beirn
bbc

Y Cadeirio: Cadair Ddu Penbedw

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Cadair Ddu Penbedw 1917 ar y llwyfan wrth ochr Cadair 2017.

cadair
bbc

Y Cadeirio: Offrymu gweddi'r Orsedd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r gynulleidfa yn codi ar ei thraed tra bod Steffan Lloyd Owen yn offrymu Gweddi'r Orsedd.

ateffan
bbc

Y Cadeirio: Cofio Eisteddfod 1917

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yr Archdderwydd Geraint Llifon sy'n cofio Eisteddfod Penbedw yn 1917 a'r bardd Hedd Wyn, Bardd y Gadair Ddu.

ger
bbc

Y Cadeirio: Dechrau'r seremoni

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Dewi Corn a Paul Corn Cynan yn seinio'r Cyrn Gwlad o’r llwyfan.

Y Cadeirio: Arwr neu Arwres

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Gadair yn cael ei chynnig eleni am awdl ar fwy nag un o’r mesurau traddodiadol, heb fod yn hwy na 250 o linellau.

Y testun yw Arwr neu Arwres sy'n adlais o'r testun pan enillodd Hedd Wyn y Gadair Ddu yn Eisteddfod Penbedw yn 1917.

Mae Cadair yr Eisteddfod yn cael ei rhoi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae'r rhodd ariabnnol o £750 yn cael ei rhoi gan John a Gaynor Walter Jones er cof am y Parch a Mrs H. Walter Jones.

Y saer coed Rhodri Owen sydd wedi gwneud y Gadair sydd wedi ei hysbrydoli yn rhannol gan Gadair Ddu Hedd Wyn.

Gallwch weld sut aeth Rhodri ati i gyflawni'r gwaith yn yr oriel fendigedig hon.

cadair
bbc

Ciwio am gadair i wylio'r cadeirio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Aelodau Bendith yn diolch i Carwyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar ôl cipio gwobr Albwm y Flwyddyn a gyda Carwyn yn Sbaen yn paratoi am daith o amgylch y byd gyda'r Pretenders, Elan, Marged a Gwilym oedd yno i dderbyn y wobr ar ran Bendith.

"Dyma'r peth dwi'n fwyaf balch o fod yn rhan o'i gynhyrchu," meddai Elan. "O'dd hi'n gyfnod mor ffantastig ei recordio hi a da ni'n falch iawn, iawn o'r prosiect."

Yn diolch i Carwyn am ei ran yn 'sgrifennu'r albwm, dywedodd Marged: "Dwi'n meddwl bod Carwyn yn haeddu'r wobr yma yn fwy na ni - mae o wedi rhoi cymaint i mewn i'r albwm.

"Fo ddaeth i fyny â'r syniad yn y lle cynta' yn gofyn i ni gydweithio ar yr albwm. Mae'n un personol iawn iddo fo a dwi mor falch ein bod wedi cael bod yn rhan o hynny."

Bendith
BBC

Dyrchafiad i dîm hoci dynion Cymru

BBC Camp Lawn

Sesiwn Deian a Loli yn orlawn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd degau o rieni a phlant wedi'u siomi prynhawn 'ma gan fod lleoliad sesiwn holi ac ateb sêr newydd Cyw, Deian a Loli wedi llenwi dros hanner awr cyn iddo ddechrau.

Roedd hefyd cyfle unigryw i wylio pennod newydd o'r gyfres nesaf sydd heb ei weld o'r blaen.

Roedd y lleoliad eisoes wedi'i symud o'r Sinemaes i Theatr S4C oherwydd poblogrwydd y ddeuawd, ond yn anffodus roedd dal rhaid troi degau o deuluoedd i ffwrdd.

deian a loli
BBC
torf
BBC

Angen bod yn 'bositif' cyn Canada

Undeb Rygbi Cymru

Bendith yn ennill Albwm y Flwyddyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Llongyfarchiadau?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Os fyddwch chi'n cerdded o gwmpas y Pentref Drama ar y Maes, does dim dal beth fyddwch yn gweld neu'n cael ei ofyn i wneud.

Eisoes ni wedi profi pobl mewn hetiau lamp yn cerdded ac yn ymddwyn yn rhyfedd, ond doedd yr Eisteddfodwyr diniwed yma â dim syniad eu bod nhw'n mynd i gael eu gwahodd i briodas.

priodas
BBC

Prifeirdd yn cofio Hedd Wyn yn y Babell Lên

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Arddangos ysgrifau gwreiddiol Hedd Wyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ciwiau'n datblygu i wylio'r Ymryson

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gwynt yn gryf ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Nid y glaw yw'r broblem fwyaf ar y maes hyd yn hyn, gan fod hi wedi bod yn gymharol sych wedi ambell i gawod yn gynt yn y bore, ond mae'r gwynt cryf yn gwneud bywyd yn anodd o hyd.

gwynt
BBC

Protest Cymdeithas yr Iaith

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ddiswyddo Ysgrifennydd yr Amgylchedd Lesley Griffiths gan ei bod yn ffafrio cynlluniau i adeiladu 366 o dai newydd ym Mangor.

Menna Machreth yw un o'r rhai sy'n siarad yn y cyfarfod.

machreth
BBC

Mawrion y genedl mewn un llun

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y sialens heddiw yw cael cynifer o fawrion y genedl â phosib mewn un llun. Dyma'r gorau hyd yn hyn.

Dewi Pws, George North, Alwyn Humphreys a trwyn Sulwyn Thomas.

pws
BBC

Enw gorau'r dydd?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Wrth i'r aelodau newydd gael eu derbyn i'r Orsedd heddiw, fe ddaeth cymeradwyaeth i enwau barddol rhai o'r newydd-ddyfodiaid.

Er i George North gael cymeradwyaeth am Siôr o'r Gogledd, daeth y floedd fwyaf i ddewis Wynford Elis Owen....

Syr Wynff ap Concord y Bos wrth gwrs!

wynff
Dyfrig Wyn Ellis/Facebook

Meic wedi'i anfon i'r gornel

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd rhaid symud picnic 4 a 6, sef sesiwn barddoniaeth a cherddoriaeth o Lwyfan y Llannerch i'r Gornel Ddarllen oherwydd y gwynt uchel, ond yn anffodus, roedd y lleoliad ychydig yn fach i rywun mor boblogaidd â Meic Stevens

meic
BBC
meic
BBC