Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, a bydd y newyddion diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

Cynlluniau amaeth yn 'wenwynig yn economaidd'

BBC Wales News

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o roi "ansicrwydd dros ddyfodol taliadau ffermwyr" yn dilyn Brexit.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove y bydd yn rhaid i ffermwyr ddangos eu bod yn haeddu cymorthdaliadau yn y dyfodol, fel rhan o'i weledigaeth ar gyfer "Brexit Werdd".

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar amaeth, Ben Lake, ei fod yn fygythiad "gwenwynig yn economaidd" i fygwth bywoliaeth cynhyrchwyr bwyd.

Amaeth
Getty Images

Enwau newydd yng ngharfan rygbi'r gynghrair

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr Cymru, John Kear wedi galw chwe chwaraewr newydd i garfan hyfforddi Cymru cyn Cwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair.

Calvin Wellington, Elliot Jenkins, Zak Williams, Josh Ralph, Caleb Aekins a Daniel Brown yw'r enwau newydd.

Bydd Cymru'n dechrau eu hymgyrch yn y gystadleuaeth yn erbyn Papua New Guinea ar 28 Hydref.

Calvin Wellington
Rex Features
Mae Calvin Wellington yn chwarae dros glwb St Helens

Idriss Saadi yn gadael Caerdydd

Pêl-droed, BBC Cymru

View more on twitter
Idriss Saadi
Huw Evans Picture Agency

Rhybudd am dorri gwasanaethau yng Nghaerdydd

BBC Wales News

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhybuddio y gallai rhai gwasanaethau gael eu torri wrth i'r awdurdod wynebu gorfod arbed £74m o'i gyllideb dros y tair blynedd nesaf.

Mae'n rhaid i'r cyngor arbed £25 yn 2017-18, un ai trwy gynyddu treth cyngor, defnyddio eu cronfeydd, rhoi cap ar gyllidebau ysgolion neu dorri gwasanaethau.

Mae'r awdurdod eisoes wedi gwneud arbedion o £200m dros y degawd diwethaf.

Caerdydd
Geograph

Archfarchnad i werthu cig oen o Gymru

BBC Cymru Fyw

Bydd un o archfarchnadoedd mwyaf Prydain, Asda, yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cig 72 o'u siopau mwyaf nes yr hydref.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC), ar y cyd a chwmni Asda, wedi cyhoeddi y bydd cig ar werth yng nghownteri'r archfarchnad ar draws Gymru a Lloegr.

Dywed HCC fod y cyhoeddiad yn hwb sylweddol i ddiwydiant cig oen sy'n cyfrannu £267m i economi Cymru pob blwyddyn.

ASDA
BBC

Manley ddim am ei gwneud hi i'r penwythnos

Golff, BBC Cymru

Yr Elyrch am geisio denu Wilshere i Gymru?

The Daily Telegraph

Mae'r Telegraph yn adrodd bod rheolwr Abertawe, Paul Clement, â diddordeb denu chwaraewr canol cae Lloegr ac Arsenal, Jack Wilshere i Gymru.

Ond yn ôl y papur newydd, mae'r Elyrch yn wynebu cystadleuaeth i'w arwyddo gan West Ham United, Newcastle a Sampdoria yn Yr Eidal.

Mae gan Wilshire flwyddyn ar ôl ar ei gytundeb ag Arsenal, ond mae nifer yn meddwl y eu bod yn agored i'w werthu cyn hynny.

Jack Wilshere
BBC

Abertawe'n gwrthod cynnig am Barrow

Pêl-droed, BBC Cymru

Devils Caerdydd yn arwyddo amddiffynnwr

BBC Sport Wales

Mae tîm hoci iâ Devils Caerdydd wedi arwyddo'r amddiffynnwr Bryce Reddick o glwb Aalborg Pirates yn Denmarc.

Mae'r gŵr o Winnipeg, Canada, wedi chwarae yn yr Unol Daleithiau, Ffrainc a Norwy yn y gorffennol.

Mae gêm gyntaf Caerdydd yn y Gynghrair Elît ar 9 Medi, wrth iddyn nhw groesawu Milton Keynes i'r brifddinas.

Bryce Reddick
BBC

Gwadu dwyn car wrth fygwth â chyllell

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi gwadu dwyn car gan ddyn gan ei fygwth â chyllell yng Nglannau Dyfrdwy.

Fe wnaeth Daniel Boardman, 27 o Ellesmere Port, ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug heddiw trwy gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl.

Mae wedi'i gyhuddo o ddwyn car Volkswagen Golf Andrew Smith yng Nghei Connah ddydd Sadwrn diwethaf ar ôl ei fygwth â chyllell.

Cafodd Mr Boardman ei gadw yn y ddalfa nes ei achos ym mis Rhagfyr.

Tynnu cerbyd o ddŵr ym Mhen-y-bont

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn dweud bod car wedi ei dynnu o ddŵr ym Mhen-y-bont y prynhawn 'ma.

Dywedodd y llefarydd bod dau berson oedd yn y cerbyd wedi llwyddo i ddianc o'r car. Mar Heol Heronston bellach ynghau.

Cyngor gan yr heddlu am y tywydd garw

Heddlu De Cymru

Fydd Manley yn cyrraedd penwythnos?

Golff, BBC Cymru

Rhybudd melyn am law yng Nghymru

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru'r rhybudd melyn am law heddiw.

Mae'n debyg o effeithio Cymru dros y prynhawn.

View more on twitter

Oedi hir ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Cyfle arall i Liam Williams

Bocsio, BBC Cymru

Bydd y Cymro Liam Williams yn cael cyfle arall i herio Liam Smith ar ôl iddo orfod tynnu allan o'r ornest rhwng y ddau ym mis Ebrill gydag anaf.

View more on twitter

Y Gorlan i barhau ar y maes

BBC Cymru Fyw

Bydd gwasanaethau'r Gorlan yn cael eu gweld ar faes yr Eisteddfod eleni, er na fydd y gwirfoddolwyr ym Maes B.

Dywedodd y mudiad y byddai aelodau'n gwersylla ar fferm agos, ac yn cynnal gwasanaethau amrywiol ar y maes.

Yn gynharach yn y mis, dywedodd yr Eisteddfod eu bod wedi penderfynu "cydweithio gyda grŵp sy'n lleol i ardal yr Eisteddfod" er mwyn darparu gwasanaethau Maes B eleni.

Gorlan
BBC

Fideo datblygiadau Llundain

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, mae un o gyrff pwysica’ Llundain wedi cyhoeddi ffilm yn y Gymraeg sy’n rhoi cipolwg ar ddatblygiadau adeiladu sydd ar y gweill yn y ddinas.

Dyma’r ffilm gyntaf yn yr iaith Gymraeg y mae Corfforaeth Dinas Llundain wedi’i chyhoeddi, ac mae Gwyn Richards, Pennaeth Cynllunio Trefol y ddinas, yn gobeithio bod mwy o fideos o'r fath i ddod eto yn y dyfodol.

View more on youtube

Carcharu dyn am ddwyn £1.3m gan elusen

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth ddwyn £1.3m gan elusen digartrefedd wedi ei garcharu am bum mlynedd yn Llys y Goron Caerdydd.

Clywodd y llys bod cyn-bennaeth cyllid Cyrenians Cymru, Robert Mark Davies wedi gwario'r arian ar aros mewn gwestai moethus a hedfan dramor.

Fe wnaeth Davies, 50, bledio'n euog i un cyhuddiad o dwyll trwy gamddefnyddio ei safle.

Clywodd y llys bod yr elusen wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ers yr ymchwiliad i Davies.

Robert Mark Davies
Wales News Service

Gradd ar ôl marwolaeth i ddynes fu farw

BBC Wales News

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd ar ôl marwolaeth i ddynes 22 oed fu farw'n fuan ar ôl cael ei hethol yn gynghorydd tref.

Fe wnaeth Emily Price o Sir Gaergrawnt symud i Aberystwyth yn 2014 i astudio gradd mewn mathemateg a ffiseg.

Bu hi farw wedi iddi gael ei tharo'n wael, ddyddiau'n unig ar ôl cael ei hethol fel cynghorydd tref dros y Democratiaid Rhyddfrydol ym mis Mai.

Emily Price
Llun teulu

Clirio'n araf?

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd â'r diweddaraf am y tywydd: "Ar ôl bore gwlyb a gwyntog, bydd y glaw'n clirio'n araf tua'r dwyrain yn ystod y prynhawn."

Am fanylion eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Penodi Cymro i'r Goruchaf Lys

BBC Cymru Fyw

Mae'r Arglwydd Ustus Syr David Lloyd Jones o Bontypridd wedi ei benodi i olynu’r Arglwydd Ustus Clarke fel barnwr y Goruchaf Lys.

Mae'r Arglwydd Ustus Lloyd Jones yn 65 oed, ac roedd yn farnwr yn llysoedd Cymru cyn cael ei benodi i'r Llys Apêl yn 2012.

Dyma fydd y barnwr cyntaf o Gymru i fod yn rhan o lys uchaf y DU, a bydd yn dechrau yn ei rôl newydd ym mis Medi.

Mae galwadau wedi bod yn y gorffennol i ddewis barnwr o Gymru i'r Goruchaf Lys, gydag aelodau eisoes o'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Syr David Lloyd Jones
Prifysgol Aberystwyth

Pam mae clociau Abertawe'n stopio?

Wales Online

Ar WalesOnline heddiw, mae esboniad pam fod nifer o glociau cyhoeddus Abertawe naill ai wedi stopio neu'n dangos yr amser anghywir.

Mae'r gŵr oedd yn arfer eu trwsio, David Mitchell sy'n 74 oed, wedi ymddeol, a does neb arall yn yr ardal â'r sgiliau angenrheidiol i lenwi ei 'sgidiau.

Coes brosthetig newydd i ferch ifanc

BBC Wales News

Mae merch chwech oed wnaeth golli rhan o'i choes yn dilyn sepsis bellach yn gallu rhedeg eto, ar ôl derbyn coes brosthetig newydd.

Roedd Ffion Rudman, o Lansantffraid-ym-Mechain ym Mhowys, yn defnyddio coes brosthetig ond roedd hi eisiau un fyddai'n ei chaniatáu i gymryd rhan mewn chwaraeon, rhywbeth doedd ddim ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Mae hi nawr "wrth ei bodd" ar ôl cael llafn rhedeg gwerth £2,500 sydd yn ei galluogi hi i wneud hynny.

Ffion Rudman
BBC

Carys Phillips i barhau'n gapten Cymru

BBC Camp Lawn

Cerflun haearn i Gastell Y Fflint

BBC Wales News

Bydd cerflun cylch mawr haearn yn rhan o brosiect buddsoddi gwerth £630,000 yng Nghastell y Fflint.

Pan fydd yn agor y flwyddyn nesaf bydd ymwelwyr yn gallu cerdded ar hyd y cerflun £395,000.

Mae gwelliannau eraill fydd i'r castell trwy'r buddsoddiad yn cynnwys gosod grisiau troellog yn un o'r tyrau.

Castell Fflint
BBC

Gwahardd nyrs am negeseuon anweddus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei wahardd rhag gweithio fel nyrs ar ôl gyrru negeseuon anweddus a chael ei ddal gan helwyr pedoffiliaid.

Roedd Imran Bhatti, 39 o Gasnewydd, yn meddwl ei fod yn cyfathrebu â merch 10 oed pan anfonodd neges yn gofyn am gael rhyw.

Ond clywodd gwrandawiad fod oedolyn wedi copïo'r negeseuon a'u hanfon ymlaen i'r heddlu.

Dau yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio yn 2011

BBC Cymru Fyw

Mae mam a mab wedi ymddangos yn Llys y Goron Abertawe y bore 'ma wedi'u cyhuddo o lofruddio dynes oedrannus yn 2011.

Daw'r cyhuddiadau wedi "ymchwiliad trylwyr diweddar" gan Heddlu Dyfed Powys i farwolaeth Betty Guy o ardal Hwlffordd chwe blynedd yn ôl.

Cafodd ei merch, Penelope John, 50 o Landudoch, a'i ŵyr, Barry Rogers, 32 o Abergwaun, eu cyhuddo o'i llofruddio ddechrau'r wythnos.

Yn ymddangos trwy gyswllt fideo o'r carchar, cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa nes y gwrandawiad nesaf ym mis Hydref.

Oedi hir ar yr A40

Teithio BBC Cymru

Adolygiad Rhys o Ŵyl Arall

Blog

Ar ei flog, Thoughts of Charirman Mwyn heddiw, mae Rhys Mwyn yn adolygu Gŵyl Arall, gafodd ei chynnal yng Nghaernarfon y penwythnos ddiwethaf.

Un pwynt mae'n codi yw tra fod yr ŵyl yn mynd yn ei blaen, roedd rhai o dafarndai'r dre yn cario 'mlaen fel arfer, felly roedd y diwylliant yn mynd law yn llaw ag Africa gan Toto oedd yn bloeddio ar y carioci drws nesaf.

Roedd hyd yn oed Lloyd George yn mwynhau'r ŵyl
BBC
Roedd hyd yn oed Lloyd George yn mwynhau'r ŵyl

Penblwydd Hapus Chris Gunter!

Twitter

'Prinder milfeddygon' ar ôl Brexit

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd am bryderon y bydd prinder milfeddygon yng Nghymru yn sgîl Brexit.

Yn ôl partner mewn cwmni milfeddygon yn Abertawe mae diffyg graddedigion yn y maes yng ngwledydd Prydain, ac mae'n rhybuddio y gallai'r broblem waethygu ar ôl Brexit.

Ci
BBC

McCymraeg

Twitter

Mae'r prifardd Llion Jones wedi bod yn canu clodydd cwmni byrgyrs nid anenwog am eu darpariaeth o ddewis Cymraeg ar eu bwydlen yn Cannock.

View more on twitter

Oes agen ffordd newydd i Faes Awyr Caerdydd?

Click on Wales

Ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig mae Mark Barry o Brifysgol Caerdydd wedi bod yn pwyso a mesur galwadau am draffordd newydd £100m rhwng yr M4 a Maes Awyr Caerdydd.

Mae'n dweud ei fod o blaid gwella cysylltiadau gyda'r maes awyr, ond yn gofyn a yw gwario yn £100m ar gynllun o'r fath yn addas?

Neu a fyddai gwario arian ar wella trafnidiaeth gyhoeddus yn well i'r ardal?

Maes awyr
BBC

Pryder Mwslimiaid am ymosodiadau asid

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru wedi dysgu bod pryder cynyddol ymysg Mwslimiaid yng Nghaerdydd am ymosodiadau asid gwrth-Islamaidd.

Mae ffigyrau sydd wedi dod i law BBC Cymru yn dangos bod pobl wedi cael eu bygwth neu eu targedu gydag asid yng Nghymru ar 21 achlysur dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae rhai Mwslimiaid yng Nghaerdydd yn dweud eu bod wedi dechrau cario dŵr mewn potel rhag ofn eu bod yn cael eu targedu ac angen trin llosgiadau.

Abbie Miah
BBC
Mae Abbie Miah yn dweud y gallai gael ei thargedu oherwydd ei chrefydd

'I'r pant y rhed y dŵr'

Nation.Cymru

Mae 'na drafodaeth bellach o'r penderfyniad i beidio trydaneiddio rhwng Caerdydd ac Abertawe ar wefan Nation.Cymru, lle mae Ifan Morgan Jones yn dadansoddi.

Daw hyn yn yr un wythnos â datgelu fod costau talu am linell HS2 wedi codi i £104 biliwn.

Mae Ifan yn datgan bod hyn yn arwydd o ddiffyg bwriad y llywodraeth i fuddsoddi yn economi Cymru, sydd yn ei dro'n esbonio pam ein bod fel gwlad, mor dlawd.

HS2
BBC

'Galwadau camarweiniol' i ymchwiliad babi

BBC Wales News

Mae ymchwiliadau i geisio darganfod mam babi gafodd ei ddarganfod mewn arhosfan bws yn cael eu heffeithio gan "alwadau camarweiniol", yn ôl yr heddlu.

Cafodd y ferch newydd-anedig ei chanfod gan aelod o'r cyhoedd ger tafarn y Magpie and Stump yn Nhywyn fore Mawrth, 11 Gorffennaf.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bod llinell ffon i deulu'r babi gysylltu yn cael ei "gamddefnyddio".

Babi
BBC