Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cymru'n nodi canrif ers Passchendaele
  2. Cyngor Môn i bleidleisio ar gynllun tai
  3. Teyrngedau i ddyn aeth ar goll o'r Sioe Fawr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

FIDEO: Heddwch, gobaith a ffwtbol yn rhan o gadair prifwyl 2017

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd y gall Hedd Wyn wedi cerdded ymhlith y coed sydd wedi cael eu defnyddio i wneud Cadair Eisteddfod Genedalethol Mon eleni,

Mewn sesiwn yn trafod y dylanwadau ar ei fywyd a’i waith yn Galeri, Caernarfon, heddiw – ganrif union ers i’r bardd Hedd Wyn gael ei ladd ym mrwydr Cefn Pilkem, Belg – mae Rhodri Owe, y saer sy'n gyfrifol am greu'r gadair, yn dweud iddo benderfynu defnyddio pren derw ac onnen o’r Ysgwrn oherwydd cyffro’r posibilrwydd hwnnw.

Passchendaele: Carwyn Jones yn siarad yn Langemark

BBC Cymru Fyw

'Hollbwysig peidio anghofio'

Cawodydd mewn mannau

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno: "Heno'n noson sych a chlir tua'r dwyrain, lle bydd y tymheredd isa'n 12C.

"Rhai cawodydd arfordirol tua'r gogledd a'r gorllewin, a allai fod yn drwm."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Passchendaele: Y Teulu Brenhiniol yn cofio

Twitter

Mae aelodau o'r Teulu Brenhinol hefyd yn bresennol yn y digwyddiadau i gofio brwydyr Passchendaele heddiw.

View more on twitter

Beibl milwr o Gymru yn ymddangos ar set stampiau newydd

Golwg 360

Mae Golwg yn adrodd y bydd Beibl, wnaeth achub bywyd milwr o Gymru, ymysg un o’r delweddau fydd yn ymddangos ar set ddiweddaraf o stampiau i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dyma’r bedwaredd set mewn cyfres o stampiau fydd yn cael eu cynhyrchu gan y Post Brenhinol er mwyn coffáu pob blwyddyn o’r Rhyfel Byd Cyntaf rhwng 1914 ac 1918.

Coleman yn cofio'r cant

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Cofio Passchendaele 2017

BBC Cymru Fyw

Y darlledwr, Roy Noble yn annerch y dorf wrth y gofeb Gymreig yn Langemark heddiw.

cofeb
BBC

Y Seintiau Newydd wedi penodi rheolwr newydd

BBC Camp Lawn

Llywydd y Cynulliad yn cofio Hedd Wyn

Twitter

Cadarnhau corff James Corfield

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau mai corff James Corfield sydd wedi'i ddarganfod mewn pwll dwfn yn Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt brynhawn Sul.

Cafodd James Corfield ei weld ddiwethaf am tua hanner nos, nos Lun diwethaf, yng ngwesty'r Ceffyl Gwyn yn Llanfair ym Muallt.

corfield
heddlu dyfed powys

Pryder bod haint yn lledaenu mewn meddygfeydd

BBC Wales News

Mae pobl sy'n dioddef o'r frech goch yn ne ddwyrain Cymru wedi cael cais i beidio mynd i weld eu meddyg teulu oherwydd pryder bod yr haint yn lledaenu.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru y gallai pobl fod yn dal yr haint mewn ystafelloedd aros meddygfeydd.

Mae 12 o achosion bellach wedi eu cadarnhau yng Nghasnewydd a Thorfaen.

Rhydd i bawb eu barn?

Nation.Cymru

Mewn erthygl ar wefan Nation.Cymru, mae Benjiman L. Angwin yn dadlau dylai'r BBC weithredu polisi mwy llym wrth ddidoli rhai o'r sylwadau sy'n cael eu gwneud ar rhai o'u straeon newyddion ar-lein.

Mae'n cyfeirio'n arbennig at sylwadau gwrth Gymreig a wnaed ar brif wefan newyddion y gorfforaeth wrth adrodd ar stori ysgol gynradd Llangennech.

Mae'r awdur yn gofyn a fyddai'r BBC wedi gadael i'r sylwadau ymddangos ar y wefan petawn nhw'n sylwadau wedi'u cyfeirio at unrhyw leiafrif ethnig arall?

Cyfweliad arbennig gydag Ysgrifennydd Cymru

Dewi Llwyd

Cyflwynydd BBC Cymru

Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, oedd gwestai pen-blwydd Dewi Llwyd ar ei raglen fore ddoe.

Mae clip o'r cyfweliad ar gael ar wefan BBC Radio Cymru.

Ar ddiwrnod ei benblwydd Ysgrifennydd Cymru oedd gwestai’r bore

Hybu merched mewn chwaraeon

Chwaraeon Cymru

Heddiw mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i uno rhaglenni a phrosiectau merched ledled Cymru.

Prif nod ymgyrch ‘Sgwad Ni’ yw annog mwy o ferched i roi cynnig ar ffordd egnïol o fyw.

Angharad (canol) o glwb pêl-fas Teirw Taf yng Nghaerdydd
BBC
Angharad Sian Roche (canol) o glwb pêl-fas Teirw Taf yng Nghaerdydd

Ateb y Galw: Dyddgu Hywel

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Chwaraewr rygbi Cymru, Dyddgu Hywel sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Rhys Iorwerth yr wythnos diwethaf.

dyddgu
Huw Evans Picture Agency

Tommo yn ymddiheuro ar Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Mae'r cyflwynydd Andrew 'Tommo' Thomas wedi ymddiheuro i wrandawyr Radio Cymru, a hynny yn fyw ar yr awyr ar ddechrau ei raglen heddiw.

Daw yn dilyn cyfnod oddi ar yr awyr wrth i ymchwiliad gael ei gynnal i gwyn yn ei erbyn.

Roedd y gwyn yn deillio o sylwadau a wnaeth Tommo yn ystod Gŵyl Nôl a Mla'n yn Llangrannog ar benwythnos 7 ac 8 Gorffennaf.

tommo
BBC

Rhys Meirion yn cofio Passchendaele

Twitter

Mae'r tenor Rhys Meirion yn un o'r cannoedd yng Ngwlad Belg heddiw i nodi canmlwyddiant Brwydr Passchendaele.

View more on twitter

Sych i lawer, ond nid pawb

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â newyddion am dywydd prynhawn 'ma: "Diwrnod sych ar y cyfan i lawer, gyda rhannau o’r wlad yn osgoi y cawodydd yn llwyr.

"Er yn ddigon gwyntog mewn mannau ar hyd yr arfordir, mi fydd y gwynt yn ysgafnach na ddoe. Y tymheredd yn 20C ar ei uchaf."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dynes ym Mangor.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu gal gyfeiriad yn Nhrem y Garnedd yn dilyn adroddiadau fod dynes wedi dioddef anafiadau difrifol.

Fe gafodd y ddynes, sydd o'r ardal, ei chludo i'r ysbyty lle bu farw o'i hanafiadau.

Nid yw ei manylion wedi cael eu rhyddhau ar hyn o bryd ac mae Swyddogion Cyswllt Teulu yr Heddlu yn cefnogi ei theulu.

Dywedodd yr heddlu bod y dyn wedi ei arestio yn ardal Y Felinheli, ac nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall.

trem y gaRNEDD
Google

Achub dyn o'r môr ger arfordir Gwynedd

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod dyn wedi cael ei achub o'r môr ger arfordir Gwynedd.

Fe ddisgynodd i'r môr ar arfordir Llanbedrog ger Pwllheli, brynhawn Sul.

Disgwyl i Leigh Halfpenny ymuno â'r Scarlets

BBC Cymru Fyw

Mae adroddiadau fod Leigh Halfpenny ar fin ymuno â rhanbarth y Scarlets ar gytundeb deuol gydag Undeb Rygbi Cymru.

Does gan gefnwr Cymru a'r Llewod ddim clwb ar hyn o bryd ar ôl i'w gytundeb tair blynedd gyda Toulon ddod i ben.

Yn ôl papur newydd The Times, mae'r gŵr 28 oed wedi dewis ymuno â'r Scarlets yn hytrach na'r Gleision, oedd hefyd yn ceisio ei ddenu.

bbc
halfpenny

Fandaliaid yn targedu CPD Llanllyfni

Twitter

Mae llefarydd ar ran clwb pêl-droed yn y gogledd wedi trydar i ddweud fod fandaliaid wedi difrodi ystafelloedd newid y clwb.

Nid dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd mae'n debyg.

View more on twitter

Taro'r bar?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Bydd y ffyrdd gwahanol o achub tafarndai lleol yn un o'r pynciau dan sylw gyda Garry Owen ar Taro'r Post heddiw am 13:00.

Beth yw'r ffordd ymlaen? Cysylltwch ar 03703 500 500 neu defnyddiwch #TarorPost ar Twitter.

View more on twitter

Dwyieithrwydd yn rhoi 'hyblygrwydd'

Independent

Independent

Mae'r Independent yn adrodd am astudiaeth newydd sy'n awgrymu bod gan bobl ddwyieithog ganfyddiad mwy "hyblyg" o amser, na phobl sydd ond yn siarad un iaith.

Cymdeithas Bêl-droed Cymru'n cofio

Twitter

Mae dirprwyaeth o Gymdeithas Bêl-droed Cymru mas yn Fflandrys heddiw i gofio'r rhai wnaeth farw ym Mrwydr Passchendale ganrif yn ôl.

Yn eu mysg oedd Fred Griffiths, golwr Cymru ar y pryd.

View more on twitter

Teyrnged i aelod gwreiddiol olaf undeb amaethwyr

Undeb Amaethwyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cyhoeddi bod aelod gwreiddiol diwethaf yr undeb wedi marw yn 92 oed.

Roedd Llew Jones yn gyn Gadeirydd a Llywydd Pwyllgor Gwaith UAC Sir Gaerfyrddin, a bu hefyd yn weithgar gyda'r mudiad Ffermwyr Ifanc a'r Gymdeithas Gwartheg Duon Cymreig.

Dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts bod marwolaeth Mr Jones yn "nodi diwedd cyfnod i UAC a bydd bob amser yn cael ei gofio am ei ran yn ffurfio'r UAC yn ystod 1955".

Ychwanegodd: "Roedd yn fraint enfawr i mi 'nabod a gweithio gyda Llew. Roedd ganddo angerdd mawr ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru a'r ffordd wledig o fyw, yn enwedig yr iaith Gymraeg."

Llew Jones
BBC

Cerdd i gofio Passchendaele

BBC Cymru Fyw

Dyma gerdd gan Sian Mair Williams o Gôr Rygbi Gogledd Cymru gafodd ei darllen yn y seremoni y bore ma.

cerdd
Sian Mair Williams

Prif Weinidog Cymru yn cofio'r gyflafan

Twitter

Mwy o blismyn yn absennol o'r gwaith â straen

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y plismyn sy'n absennol o'r gwaith oherwydd straen wedi mwy na dyblu yn y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae cais rhyddid gwybodaeth yn dangos fod 86 swyddog ar draws Cymru yn rhy sâl i weithio yn ystod mis Mehefin eleni, a hynny oherwydd materion yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Ym Mehefin 2013, 37 oedd y nifer - gan olygu bod cynnydd o dros 130% wedi bod ers y cyfnod hwnnw.

Heddlu
BBC

Newyddion o'r sgwâr focsio

Twitter

Cerbyd ar dân ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Côr o Gymru yn seremoni Rhyfel Byd Cyntaf

BBC Cymru Fyw

Mae Côr Rygbi Gogledd Cymru wedi bod yn canu yn y gwasanaeth yn Artillery Wood, Gwlad Belg.

Seremoni
BBC

Munud o dawelwch y Llyfrgell Genedlaethol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal munud o dawelwch am 11:00 heddiw i goffáu Hedd Wyn a fu farw union ganrif yn ôl, ac i gofio am yr holl Gymry a syrthiodd yn y Rhyfel Mawr.

Cau ffordd wedi gwrthdrawiad difrifol

Heddlu Gogledd Cymru

Dim bwyd ar ôl mewn banc bwyd

BBC Cymru Fyw

Mae banc bwyd yn Abertawe wedi dweud bod cynnydd yn nifer y bobl sy'n ei ddefnyddio yn golygu nad oes bwyd ar ôl yno.

Wrth apelio am roddion gan bobl leol, mae banc bwyd Eastside yn dweud bod diwedd y flwyddyn ysgol - a'r prydau am ddim i blant yn ystod y tymor - yn rheswm posib dros y cynnydd mewn defnydd.

Fel arfer tua 10 person sy'n defnyddio'r banc bwyd, ond mae'r nifer wedi cynyddu yn ddiweddar.

Bwyd
BBC

Cynefin y bardd mewn 360°

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar ganmlwyddiant ei farwolaeth, mae cyfle i chi weld fideo arbennig 360° o gynefin y bardd Hedd Wyn.

Mae'r fideo'n seiliedig ar un o gerddi mwyaf adnabyddus Cymru, sef 'Englynion Coffa Hedd Wyn' gan R Williams Parry.

Mae dau o sêr presennol Cymru wedi cyfrannu at y darn hefyd. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth yn arbennig gan Cian Ciarán o'r Super Furry Animals a'r actor Julian Lewis Jones sy'n darllen y farddoniaeth.

hedd wyn
BBC

Adnabod y Dysgwyr: Emma Chappell

BBC Cymru Fyw

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2017 yn cael ei gyhoeddi. Pedwar sydd wedi dod i'r brig.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn eu holi i ddod i'w hadnabod yn well, a thro Emma Chappell yw hi heddiw.

Mae Emma yn dweud bod lleiafrif ddim yn gefnogol i'w hymdrechion i ddysgu'r iaith

Halfpenny'n ymuno â'r Scarlets?

The Times

Mae papur newydd The Times yn honni y bydd cefnwr Cymru, Leigh Halfpenny yn ymuno gyda'r Scarlets.

Mae'r chwaraewr heb glwb ar hyn o bryd ers iddo adael Toulon yn gynt eleni.

View more on twitter