a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Sgôr terfynol: Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon
  2. Fe fyddai buddugoliaeth i Gymru yn sicrhau lle yn y gemau ail gyfle o leiaf
  3. Os mai cyfartal fydd hi, fe fydd Cymru'n gorfod dibynnu ar ganlyniadau timau eraill cyn gwybod eu tynged

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch a nos da

BBC Cymru Fyw

Diolch yn fawr sydd wedi dilyn ein llifau byw heno ac yn ystod y rowndiau rhagbrofol i gyd. Fe fyddwn ni'n ôl ar gyfer gemau rhagbrofol Euro 2020 yma ar BBC Cymru Fyw.

Doedd hi ddim i fod y tro hwn, ond wrth ddiolch i chi am ddarllen, diolch hefyd i Chris Coleman a holl garfan Cymru am fod yn destun balchder i'r wlad i gyd.

Hwyl fawr i chi.

Mwy o ymateb....

BBC Camp Lawn

Beth yw'ch barn chi?

Twitter

Y tabl terfynol

Sgorio, S4C

Dyna hi yn anffodus

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

A fydd Coleman yn gadael?

Marc Lloyd Williams

"Rhaid rhoi clod i Martin O' Neil, mi ddoth nhw yma a cynllyn a mi weithiodd. Camgymeriad erchyll gan Hennessey, toedd a ni ddigon da ar y noson yn ymosodol, mae'n ymgyrch o 10 gêm nid un, felly mae rhaid edrych yn ôl ar y pwyntiau a ildwyd dros y gemau eraill.

"Mae Chris Coleman wedi gwneud gwythiau fel rheolwr, ond heno nid oedd i fod, fyddai ddim yn disgwyl ei weld wrth y llyw ar ôl heno, ei benderfyniad e, nid y Gymdeithas Bêl-droed. Diolch iddo am bopeth a phob lwc."

Mwy o ymateb

Twitter

Mae'r freuddwyd ar ben

Twitter

Diolch bois

Twitter

CYMRU 0-1 GWERINIAETH IWERDDON

Chwiban Olaf

Mae'r freuddwyd ar ben!

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

CYFLE! Ramsey eto gydag ergyd, ond y golwr yn arbed.

Mae Serbia wedi ennill gyda llaw!

James McClean yn gweld melyn o'r diwedd!

Cerdyn Melyn

Tristwch yn yr eisteddle

BBC Cymru Fyw

bale
Reuters

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

Fe fydd 5 munud ychwanegol yn cael eu chwarae!

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

CYFLE! Jonny Williams ar y postyn pellaf wrth i Davies groesi ond Iwerddon yn ei chlirio hi eto.

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Dwi'n deallt fedrwch chi ddim edrych yn ôl, ond mae'r pwyntiau 'da ni wedi ei golli ar ôl bod ar y blaen am ein cosbi, enwedig y gêm gartref y llynedd yn erbyn Georgia."

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

O Diar!

Cyfle i Gymru wrth iddyn nhw gael cic rydd mewn man peryglus, ond Ramsey'n ei tharo hi i'r eisteddle!

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

Cyfle! Croesiad da i'r cwrt ond neb mewn crys coch yn medru cyrraedd y bêl.

Mae yna ganu eto...

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dyma oedd y gôl

BBC Cymru Fyw

gol
Reuters

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Efallai mod i ddim yn deall pêl-droed, ond pam tynnu ymosdwr i ffwrdd pan da ni angen dwy gôl!!"

Mwy o goliau...

FIFA

Mae Croatia bellach ddwy ar y blaen yn erbyn Iwcraen, a Serbia hefyd ar y blaen yn erbyn Georgia.

MAE'N RHAID I GYMRU SGORIO DWY!

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Woodburn ymlaen, ond efallai fod ni yn disgwyl gormod ar ysgwyddau mor ifanc heno."

Cerdyn Melyn i Wyddel o'r diwedd!

Cerdyn Melyn

Jeff Hendrick sy'n gweld y cerdyn am droed uchel...

Sam Vokes ymlaen....

Eilyddio

Hal Robson-Kanu sy'n gadael - eilydd olaf Cymru heno...C'MON CYMRU!!!!!

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

ERGYD!

Ramsey yn tanio dros y trawst o bas Chris Gunter.

Croatia ar y blaen!

FIFA

Mae Croatia wedi mynd ar y blaen yn erbyn Iwcraen!

Mae hynny'n golygu fod angen i Gymru ennill y gêm - fydd gêm gyfartal ddim yn ddigon da os fydd hi'n aros fel yna.

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Rwan mae Chris Coleman a'i dîm am ennil ei cyflog. A hyn fydd hanner awr olaf Coleman wrth y llyw?"

Ben Woodburn i'r cae!

Eilyddio

Andy King sy'n gadael - newid positif.

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

Ergyd gan Ben Davies yn gwyro oddi ar amddiffynwr, a'r golwg yn ei dal hi.

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Be ar y ddaear oedd ar feddwl Wayne Hennessey yn taflu'r bêl na allan. Y Gwyddelod yn ein cosbi, toedd Iwerddon heb fygwth tan y camgyneriad allweddol na. Angen dangos cymeriad nawr."

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

Y Gwyddelod yn gwrthymosod ac ennill cic gornel...

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

Dyna'r tro cyntaf i Gymru fod ar ei hôl hi drwy gydol yr ymgyrch hyd yma!

Rwan ta - C'MON CYMRU!!!!!

Cymru 0-1 Gweriniaeth Iwerddon

Gôl!

O NA!!!!!

James McClean sy'n rhoi Gweriniaeth Iwerddon ar y blaen!

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Mi fydd opsiynau Coleman yn brin yn yr ail hanner, ond os yw'r sgôr fel y mae hi, disgwyl o leiaf gweld Ben Woodburn yn dod ymlaen ar ôl rhyw 65 munud."

Cymru 0-0 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

OOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooo!

Arbediad da o beniad Robson-Kanu o groesiad Jonny Williams - gwych gan Gymru!

Cymru 0-0 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

WWWWWWWWWWWwwwwwwwwwwwww agos!!!

O gic gornel, peniad James Chester i'r rhwyd ochr - modfeddi i ffwrdd!

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"45 munud hanesyddol o'n blaenau - wel 40 erbyn hyn!"

Chris wedi ennill ei gyflog

BBC Cymru Fyw

Beth ddywedodd Chris Coleman wrth ei dîm ar yr egwyl?

coleman
Getty Images

Cymru 0-0 Gweriniaeth Iwerddon

Cwpan y Byd 2018

Cymru sy'n dechrau'r ail hanner yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

C'MON CYMRU!!!!!