a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Nifer o ysgolion wedi cau ddydd Gwener
  2. Rhybudd i deithwyr fod yn wyliadwrus
  3. Rhybudd melyn gan y Swyddfa Dywydd mewn grym tan ddydd Sadwrn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Brrr!

Twitter

Cymrwch bwyll yn Rhos!

Heddlu Gogledd Cymru

Dal i fwrw yn Sir Ddinbych

Twitter

Dros 100 o ysgolion wedi cau

BBC Cymru Fyw

Eira'n dechrau cydio yn y cymoedd

Tywydd, BBC Cymru

Anfonaf gritter?

Twitter

Disgyblion Morgan Llwyd yn gorffen yn gynnar

Twitter

Mwynhau'r eira yn Llanhari

Twitter

Mae Ysgol Llanhari ar agor yn ôl pob golwg, ond mae'r eira'n amlwg wedi achosi cynnwrf yn eu hadran daearyddiaeth.

View more on twitter

Dal i fwrw yn yr Wyddgrug

Twitter

Mae gohebydd y Free Press wedi trydar fideo o'r olygfa yn Yr Wyddgrug - mae hi'n dal i fwrw eira!

View more on twitter

Cau mwy yn Wrecsam

Cyngor Wrecsam

Mae dros 20 o ysgolion bellach ar gau yn Wrecsam. Y manylion yn llawn ar eu gwefan.

Eira cynta' Wini'r ci

BBC Cymru Fyw

Yn ardal Rhuthun, mae hi'n ddiwrnod mawr i Wini'r ci wrth iddi weld eira am y tro cynta'.

Cyngor Cymru Fyw i ti, Wini, ydy i ti ei fwynhau o, achos annhebygol y g'neith o bara'n hir!

Ci
BBC

Cau mwy o ysgolion yn Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae rhestr ysgolion sydd ar gau yn Sir Ddinbych wedi ei diweddaru, a bellach mae tair ysgol uwchradd, Brynhyfryd, Glan Clwyd a Dinas Brân wedi cau.

Cliciwch yma am y manylion.

Cymrwch ofal!

Twitter

Nid pob rhan o Gymru sy'n dioddef oherwydd yr eira cofiwch!

View more on twitter

Ble mae hi wedi bwrw eira?

Twitter

Mae Derek Brockway wedi trydar y map difyr yma sy'n dangos yn union lle roedd mwyafrif yr eira wedi syrthio am 08:50 y bore 'ma.

View more on twitter

Canslo cyngerdd Nadolig

Twitter

Cau Ysgol Llannefydd yng Nghonwy

Cyngor Sir Conwy

Mae 'na ysgol yn Sir Conwy sydd ar gau erbyn hyn hefyd, ni fydd Ysgol Llannefydd yn agor i ddisgyblion heddiw.

Dal i fwrw yn Sir Ddinbych

Twitter

Mae hi'n dal i fwrw eira yn ardal Rhuthun yn ôl Ysgol Llanbedr DC, ac mae'r llun yn dangos amodau gyrru anodd iawn y bore 'ma.

View more on twitter

Cau safleoedd yn Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae'r rhestr o ysgolion sydd ar gau yn Sir Ddinbych yn tyfu, cliciwch yma am y diweddara'.

Dim ysgol i rai yn y de-ddwyrain

Twitter

Mae 'na ysgolion yn y de-ddwyrain hefyd ar gau.

Ym Mlaenau Gwent, mae ysgolion uwchradd Brynmawr, Heolddu a Thredegar wedi trydar i ddweud y byddan nhw ddim ar agor.

Dydy tudalen swyddogol y cyngor heb gael ei diweddaru eto i gadarnhau hynny.

Prifysgol Gwyn-dŵr

BBC Cymru Fyw

Yn ôl un o ohebwyr BBC Cymru yn Wrecsam, mae hi'n dechrau bwrw eira'n drwm yno nawr.

Dyma'r olygfa o gampws Prifysgol Glyndŵr.

Eira
BBC
Eira
BBC

Mwy o ysgolion ar gau yn Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Mae nifer yr ysgolion sydd ar gau yn Sir y Fflint yn cynyddu'n gyson, gyda dros 40 bellach wedi cyhoeddi na fyddan nhw ar agor.

Mae'r rhestr llawn yma.

Gan bwyll ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Y bwletin traffig diweddara'

Teithio BBC Cymru

Y rhagolygon diweddaraf gan Robin Owain Jones: "Ar yr A55, mae ‘na eira ac amodau gyrru anodd a pheryglus mewn mannau rhwng cyffordd 24, Rhuddlan a chyffordd 33B, Ewlo, gyda Heddlu Gogledd Cymru yn cynghori gyrwyr i gymryd gofal.

"Mae’r A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd ynghau i’r ddau gyfeiriad rhwng Glyn Ebwy a Brynmawr wedi i ddwy lori wedi plygu yn eu hanner yn gynharach.

"Ac mae ‘na eira ac amodau gyrru peryglus ar yr A4061, Ffordd Mynydd Rhigos rhwng Hirwaun a Threherbert."

Bwcle dan flanced wen...

Twitter

Ers i'r fideo gael ei gyhoeddi, mae Ysgol Maes Garmon wedi cadarnhau y byddan nhw ar gau.

View more on twitter

Cau mwy o ysgolion Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Mae'r rhestr o ysgolion fydd ddim yn agor i ddisgyblion yn Sir y Fflint yn tyfu, gan gynnwys ysgolion uwchradd Treffynnon, Argoed a Chastell Alun.

Mwy o wybodaeth yma.

#bwrweira

Cyngor Wrecsam

Ar hyn o bryd mae 13 ysgol wedi cau y Wrecsam. Ewch yma am y manylion gan y cyngor.

Mae criw amgueddfeydd y dref yn barod am y tywydd.

View more on twitter

Eira wedi cyrraedd Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae nifer o ysgolion cynradd wedi eu cau yn Sir Ddinbych, gan gynnwys ysgolion Llanbedr, Trefnant a Phentrecelyn.

Cliciwch yma am y rhestr.

View more on twitter

Cau dros 20 o ysgolion Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Sir y Fflint sydd wedi gweld effaith yr eira waethaf hyd yn hyn, ac mae tair ysgol uwchradd wedi eu cau heddiw:

Ysgol Elfed, Bwcle;

Ysgol Alun, Yr Wyddgrug:

Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug.

Mae sawl ysgol gynradd hefydd wedi eu cau, cliciwch yma am y rhestr ddiweddara'.

Wrecsam yn wyn

Twitter

Mae'n ymddangos mai'r gogledd ddwyrain sydd wedi'i chael hi waethaf y bore 'ma. Dyma'r olygfa yn Sir Wrecsam, yn ôl cyfri' trydar un o ohebwyr y Daily Post.

View more on twitter

Ysgolion ar gau dros y wlad

Tywydd, BBC Cymru

Mae dros 15 o ysgolion wedi eu cau yn Sir y Fflint, yn ogystal â nifer yn Sir Ddinbych a Wrecsam.

Mae un ysgol hefyd wedi ei chau yn Nhorfaen.

Bore da

BBC Cymru Fyw

Bore da a chroeso i'r llif byw wrth i eira a rhew effiethio nifer o ysgolion yng Nghymru.