a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Abertawe yn herio Stoke i aros yn Uwch Gynghrair Lloegr
  2. Diweddara' o gêm bwysig Southampton v Manchester City
  3. Caerdydd yn dathlu dyrchafiad gyda pharêd o amgylch y brifddinas
  4. I aros fyny mae angen i Abertawe guro Stoke a gobeithio bod Southampton yn colli i Man City, yn ogystal â chau bwlch o 10 yn y gwahaniaeth goliau.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw.

Wrth i Gaerdydd ddathlu dyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr, colli oedd hanes Abertawe, fydd yn chwarae yn y Bencampwriaeth y tymor nesaf.

Caerdydd ac Abertawe
Getty Images

Adroddiad o gêm Abertawe v Stoke

BBC Cymru Fyw

Dyma adroddiad o’r gêm rhwng Abertawe a Stoke, wrth i'r Elyrch ddisgyn o Uwch Gynghrair Lloegr ar ôl saith tymor.

Fabianski
Getty Images

Tad a mab yn dathlu!

BBC Cymru Fyw

Cafodd ein gohebydd Alun Thomas air gyda dau o gefnogwyr Caerdydd, Owen John a'i fab Ellis oedd yn ymuno yn y dathliadau heddiw.

Owen John a'i fab Ellis o Gaerdydd

Carvalhal yn aros?

BBC Camp Lawn

Crynodeb o ddathliadau Caerdydd

Catrin Heledd

Chwaraeon BBC Cymru

Catrin Heledd sy'n crynhoi digwyddiadau'r dydd yng Nghaerdydd.

'Diolch o waelod calon'

BBC Cymru Fyw

Dyma oedd neges Leon Britton i gefnogwyr Abertawe:

"Diolch o waelod calon am y gefnogaeth ers y diwrnod cyntaf i mi ymuno gyda'r clwb 15 mlynedd yn ôl.

"Mae llawer o newid wedi bod yn y clwb dros y tair blynedd diwethaf, felly mae hi'n amser i bethau setlo i lawr a gobeithio camu'n ôl i'r Uwch Gynghrair."

Leon Britton
Getty Images

Southampton yn colli

Yn y gêm arall heddiw, fe enillodd Man City ac yn y broses sicrhau record o 100 o bwyntiau yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Gabriel Jesus sgoriodd y gôl enillodd y gêm i'r pencampwyr

Jesus
Getty Images

Tristwch ar y Liberty

BBC Cymru Fyw

Roedd tristwch yn amlwg ar wynebau rai o chwaraewyr Abertawe ar ddiwedd y gêm.

Un fethodd a rheoli ei emosiynau oedd y golwr Łukasz Fabiański.

Mae llawer o ddyfalu am ddyfodol Fabianski gyda'r cefnogwyr yn canu ei enw ac yn erfyn arno i aros gyda'r Elyrch y tymor nesaf.

Fabianski
Getty Images

'Taith anhygoel'

BBC Cymru Fyw

Wrth siarad ar ddiwedd y gêm dywedodd Leon Britton fod ei yrfa 15 mlynedd gydag Abertawe wedi bod yn "daith anhygoel"

"Mae'n anhygoel gweld ble mae'r clwb wedi cyrraedd ers i mi ymuno.

"Mae'r cyfleusterau yma;n anhygoel i gymharu â'r dyddiau ar y Fetch" meddai.

Leon Britton
Getty Images

'Tymor mwyaf rhwystredig'

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn eu cwymp o Uwch gynghrair Lloegr mae Angel Rangel, oedd yn chwarae ei gêm olaf i'r clwb wedi disgrifio'r tymor fel yr "un mwyaf rhwystredig" ers iddo ymuno gyda'r clwb yn 2007.

Angel Rangel
Getty Images

Diolch am yr atgofion!

BBC Camp Lawn

Digon o sŵn yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Bydd digon o sŵn ar strydoedd Caerdydd y prynhawn 'ma wrth i'r cefnogwyr edrych ymlaen at groesawu eu harwyr.

Cefnogwyr ifanc yn mynd i hwyl yr ŵyl yng Nghaerdydd

Abertawe 1-2 Stoke

BBC Camp Lawn

Mae'r Elyrch wedi suddo

BBC Cymru Fyw

Mae taith saith mlynedd Abertawe yn Uwch Gyngharir Lloegr ar ben!

Carvalhal
Getty Images

Mae hi'n lliwgar yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae digon o liw tu allan i'r castell wrth i'r dorf gyfarch y chwaraewyr.

Digon o liw tu allan i'r castell wrth i'r dorf gyfarch y chwaraewyr

10 munud i sgorio 10 gôl

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae gan Abertawe 10 munud i sgorio 10 gôl!!

Dydi'r rheolwr ddim yn edrych yn ffyddiog iawn!!

Carvalhal
Getty Images
Carlos Carvalhal yn ffigwr unig ar yr ystlys yn Abertawe

'Awyrgylch drydanol'

Cyngor Caerdydd

Brenhinoedd y castell

BBC Cymru Fyw

Mae Caerdydd a Neil Warnock wedi cyrraedd Castell Caerdydd ble fydd y dathliadau yn parhau.

Neil Warnock a thîm Caerdydd yn cyrraedd y Castell

'Anodd credu hyn'

BBC Cymru Fyw

Mae Jac o Ben-y-bont ar Ogwr yn un o'r miloedd sydd wedi teithio i Gaerdydd heddiw i ddathlu dyrchafiad yr Adar Gleision.

Dywedodd: "Mae hi'n anodd credu eu bod wedi mynd i fyny, doeddwn byth yn meddwl bysa hyn yn digwydd."

Jac
BBC

Clucas yn lle Dyer

Eilyddio

Abertawe 1-2 Stoke

Nathan Dyer i ffwrdd a Sam Clucas ymlaen i'r Elyrch ar ôl 65 munud.

Southampton yn dechrau blino?

BBC Cymru Fyw

Yr adroddiadau o Southampton yw fod gwyr Mark Hughes yn dechrau blino wrth i Man City bwyso i sgorio gôl gyntaf y gêm.

Southapmton v Man City
Getty Images
Mae Raheem Sterling wedi bod yn bygwth amddiffyn Southampton drwy'r prynhawn

Britton ymlaen!

Eilyddio

Abertawe 1-2 Stoke

Gyda 57 munud ar y cloc, mae Leon Britton wedi camu i'r maes ar gyfer ei ymddangosiodd olaf i Abertawe.

Roedd y cefnogwyr i gyd ar eu traed yn cymeradwyo'r chwaraewr canol cae wrth iddo ddod ymlaen yn lle Andy King.

Leon Britton
Getty Images

Croeso i'r Castell

BBC Cymru Fyw

Dyma'r olygfa wrth i'r tîm gyrraedd Castell Caerdydd

Y bws yn cyrraedd Castell Caerdydd

Y tîm yn cyrraedd y castell

Twitter

Cic o'r smotyn

Cic o'r smotyn

Abertawe 1-2 Stoke

Fe ddylai Stoke fod wedi ymestyn eu mantais o'r smotyn ar ôl i Martin Olsson lawio yn y cwrt.

Shaqiri gymrodd y gic, ond Fabianski neidiodd i'w dde ac arbed yn wych.

'Ar y ffordd i'r Uwch Gynghrair'

BBC Cymru Fyw

Dyna'r neges ar ochr y bws sy'n cludo chwaraewyr Caerdydd

Bws
BBC

Croeso MEGA i'r Castell

Catrin Heledd

Chwaraeon BBC Cymru

Dathlu ger y Castell

BBC Cymru Fyw

Mae cannoedd o gefnogwyr Caerdydd yn mwynhau'r heulwen y thu allan i'r castell

Castell Caerdydd
BBC

Cefnogwyr a'r tîm ochr yn ochr

BBC Cymru Fyw

Mae torf sylweddol o gefnogwyr yn cerdded y daith wrth ochr bws y chwaraewyr wrth i'r newyddion gyrraedd y Brif Ddinas o'r sgôr yn Stadiwm Liberty.

Di-sgôr yn Southampton

Marc Lloyd Williams

Marc Lloyd Williams sy'n cadw llygaid ar ddatblygiadau yn Stadiwm St Mary's pnawn 'ma wrth i Southampton a Man City wynebu ei gilydd.

Ar yr hanner mae hi'n ddi-sgôr.

View more on twitter

Awyrgylch yn dechrau suro

BBC Cymru Fyw

Mae'r golygfeydd yn wahanol iawn yn Abertawe, wrth i'r awyrgylch yn y Liberty ddechrau suro wrth i brotestiadau yn erbyn y cadeirydd Huw Jenkins ymddangos ar y teras.

Abertawe
Getty Images

Warnock yn cyfarch y cefnogwyr

Twitter

Wrth i reolwr Caerdydd, Neil Warnock ddathlu ei wythfed dyrchafiad o'i yrfa, mae'n cyfarch y cefnogwyr gyda'r gwpan yn ei ddwylo.

View more on twitter

Hanner amser ar y Liberty

Hanner Amser

Abertawe 1-2 Stoke

Mae hi'n hanner amser yn Stadiwm Liberty ac mae'r Elyrch 45 munud i ffwrdd o suddo i'r Bencampwriaeth.

Hughes yn hapus!

BBC Cymru Fyw

Bydd y Cymro, Mark Hughes sy'n rheolwr ar Southampton yn falch o glywed y newyddion o Stadiwm y Liberty

Mark Hughes
Getty Images

Tor calon i Abertawe

Gôl!

Abertawe 1-2 Stoke

Mae dyfodol Abertawe yn Uwch Gynghrair Lloegr bron a bod drosodd ar ôl i Stoke sgorio eto.

Pum munud cyn yr egwyl y cawr Peter Crouch gododd yn uwch na neb yn y cwrt cosbi a phenio'r bêl heibio i Fabianski.

Peter Crouch
Getty Images

Byddwch yn barod yn Nhreganna!

BBC Cymru Fyw

Y dorf a'r bws yn gweithio'u ffordd o Lecwydd i Dreganna

Cerdyn Melyn

Cerdyn Melyn

Mae'r dyfarnwr wedi dangos y cerdyn melyn cyntaf o'r prynhawn.

Badou Ndiaye wnaeth sgorio'r gôl i Stoke yn cael y gorau o'r amddiffynwr Mike van der Hoorn cyn i'r gŵr o'r Iseldiroedd ei daclo'n hwyr.

Stoke yn gyfartal

Gôl!

Abertawe 1-1 Stoke

Mae Stoke yn gyfartal wedi hanner awr o chwarae.

Pêl hir lawr y cae gan Shaqiri at Ndiaye a gyda Fabianski oddi ar ei linell dyma Ndiaye yn codi'r bêl dros ben golwr Abertawe.

Gôl Stoke
Getty Images

Croeso adre!!

Twitter

Mae rhai o gefnogwyr y Gleision wrth eu boddau cael tynnu llun gyda'r tlws ar ôl i'r Gleision lanio ym Maes Awyr Caerdydd ychydig funudau'n ôl.

View more on twitter

Adar Gleision ar eu ffordd

BBC Cymru Fyw

Mae chwaraewyr yr Adar Gleision ar eu ffordd ar yr orymdaith ar ôl i'r bws adael Stadiwm Dinas Caerdydd

Y bws yn gadael stadiwm Caerdydd ar yr orymdaith