Leanne Wood: 'Wnaiff Plaid Cymru ddim mynd i glymblaid'

  • 7 Mehefin 2017
leanne wood
Image caption Roedd Leanne Wood yn ymgyrchu yn etholaeth Rhondda ddydd Mercher

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi dweud na all weld sefyllfa ble byddai ei phlaid hi'n ymuno â chlymblaid yn San Steffan petai hi'n senedd grog wedi'r etholiad.

Dywedodd Leanne Wood y byddai'r blaid yn hytrach yn "ceisio cynyddu llais Cymru... petaen ni mewn safle o ddal balans y pŵer".

Roedd Ms Wood yn siarad yn ystod digwyddiad yn etholaeth y Rhondda - un o brif dargedau'r blaid, sydd wedi bod â thri AS ers 2005.

"Canlyniad da fyddai cynnydd ar nifer y seddi sydd gennym ni ar hyn o bryd," meddai wrth ymgyrchu yn Nhreorci.

'Bygythiadau'

"Os 'dyn ni'n parhau i bleidleisio Llafur fel 'dyn ni wedi am y 100 mlynedd diwethaf fydd dim byd yn newid. Os 'dyn ni'n parhau i wneud beth 'dyn ni wastad wedi, yr un fydd y canlyniad."

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n wynebu bygythiadau gwahanol o lywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Y bygythiadau i bobl yn ein cymunedau, y GIG, y broses o adael yr UE, eu swyddi a'u bywoliaeth.

"Dim ond wrth gael tîm cryf o ASau Plaid Cymru y gallwn ni sicrhau fod llais Cymru'n cael ei gymryd o ddifrif, a ddim ei anwybyddu fel mae wedi'i wneud ers y refferendwm fis Mehefin diwethaf."

Dywedodd nad oedd hi'n "gallu gweld ni'n ymuno â chlymblaid" petai'r un blaid yn cael mwyafrif, ond y bydden nhw'n brwydro am y "sicrwydd sydd ei angen arnom o ran cyllido a gwarchod swyddi".