BBC Gahuza Urupapuro rw'itangiriro

Inkuru iri kw'isonga

Ibiganiro bishya

Imikino

Imvo N'Imvano

Ivyo BBC Gahuza ibahitiramwo

Ifarasi iramenya ko umuntu ashavuye canke anezerewe

Inkurikizi zo kuvyara ukuze ku mugabo

Obama aridogera wi-fi muri White House

Umushingwamanza yitwariye ikimana co mu Buhinde