BBC Gahuza Urupapuro rw'itangiriro

Inkuru iri kw'isonga

Imvo n'Imvano

Ibiganiro bishya

Ikiganiro cy'abagore

Imikino

Ibiganiro bidasanzwe

Ivyo BBC Gahuza ibahitiramwo

$10,000,000 ku wotanga amakuru yokuza Trump ku butegetsi

Ingaruka mbi yo kwambara ibirato ata mashesheti

Umumenyeshamakuru yahevye gutangaza umupira urukino rukibandanya

Igisamangwe cugaje uruganda rwa SUZUKI