BBC Gahuza Urupapuro rw'itangiriro

Inkuru iri kw'isonga

Ibiganiro bishya

Imikino

Imvo N'Imvano

Ivyo BBC Gahuza ibahitiramwo

Ikigazi kimariye iki abo mu kiyaya c'imbo mu Burundi?

Ishule ryigisha mu gifaransa muri Kenya.

Ukoresha terefone ushaka canke igutwara igihe?

Yafatanywe amara y'umugabo wiwe mu mizigo