Imvo n'Imvano kuri BBC Gahuzamiryango
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano yo kuwa gatandatu 2

Uyu munsi mu kiganiro cy'Imvo n'Imvano turaganira n'abantu bakora akazi ko gusetsa