Imvo n'Imvano yo kuwa gatandatu 14/10/2017
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano ku bitekerezo byanyu kuri cyamunara y'inzu ya Rujugiro n'amatora muri Kenya

Imvo n'Imvano y'ibitekerezo byanyu kuri cyamunara y'inzu ya Rujugiro hamwe n'amatora muri Kenya