Agafindo gashusha umutwe!!
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Gerageza aka gafindo. Naho gasa n'akoroshe, kandi nivyo, ariko karagutangaza

Gerageza aka gafindo. Naho gasa n'akoroshe, kandi nivyo, ariko karagutangaza

Ibindi bisa n’ibi