Imvo n'imvano yo kuwa 22/04/2017
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ikiganiro cy'Imvo n'imvano cyo kuri uyu wa gatandatu 22/04/2017 ni ku nyito ya jenoside