Kubera iki abakinyi basigaye bayoba mu bihe vy’inkino mpuza makungu zibera mu bihugu biteye imbere?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kubera iki abakinyi basigaye bayoba mu bihe vy’inkino mpuza makungu?

Mu nkino zahuza ibihugu bivuga ururimi rw’icongereza zabereye ku gihugu ca Australiya, bamwe mu bakinyi bava muri Kameruni nibo “banyitse” ubwa mbere. Mu nyuma havuzwe abaganda, abanya Rwanda hamwe n’abava muri Sierra Leone. No um zindi nkino muza makungu zo um myaka iheze, haribonekeje ibintu nk’ivyo.