Abakozi 33 bari baheze mu kirombwe muri Chile bakuweyo bose

Abakozi bari baheze mu kirombwe muri Chile
Image caption Abakozi bari baheze mu kirombwe muri Chile

Hari umunezero ntangere muri Chile hamwe no gukeza kwavuye hirya no hino kw'isi nyuma yaho abakozi bo mu kirombwe bari baheze mu kuzimu bakuriweyo bose nyuma y'amezi abiri.

Mu gihe amamiriyoni y'abantu kw'isi baravye bingera bumviriza uko bigenda, abakuru b'ibihugu bo kw'isi barungitse ubutumwa bwo gukeza abo bakozi hamwe b'ababarokoye.

Prezida Obama yavuze yuko ico gikorwa ari ikimetso c'ubumwe no gukorera hamwe kw'abanyagihugu bo muri Chile.

Umukuru w'igihugu wa Chile, Sebastina Pinera, yavuze yuko ibi vyabaye bizohindura isura y'igihugu ciwe kw'isi.