Mu Burundi, urubanza rwo kumenya uwishe Manirumba Ernest rwatanguye

Ernest Manirumva
Image caption Ernest Manirumva

Urubanza rwo kumenya uwishe Ernest Manirumva, yahoze ari icegera c'ishirahamwe OLUCOM rigwanya kurya igiturire, mu Burundi, rwatanguye icese.

Muri urwo rubanza ruburanishwa muri sentare isubiramwo imanza y’I Bujumbura , intahe y’icese y’uno munsi yagira kabiri inyuma y’iyabaye mu kwezi kw’indwi mu mwaka uheze.

Iyo ntahe y’uno munsi yamaze isaha imwe gusa , ikibazo cafashe umwanya hafi wose kikaba cari ic’unushingwamanza umwe yavuze ko igisata rubamba c’iyo sentare kidafise ububasha bwo kuburanya uwo yunganira.

Umushimgwamanza Fabien Segatwa avuga ko igisata rubamba kiburanisha abantu bashobora guhanishwa umunyororo wo guherayo mu gihe uwo afasha ngo akurikiranwa n’ivyaha bihanwa n’igifungo kitarenza imyaka itanu, gutyo ngo akaba yoburanira mu gisata gisanzwe.

Sentare yahavuye ishira urubanza mu mwiherero kugira ifate ingingo kuri ico kibazo co kimwe no ku kibazo c’uko ababurana bafunzwe barenga 10 borekura bakaburana bidegemvya.