Uruganda rwa sima mu Burundi

Uruganda rw'isima mu Burundi
Image caption Uruganda rw'isima mu Burundi

Mu Burundi habonetse ihinguriro ry’I sima mu gihe iyakoreshwa muri ico gihugu yoase yahora iva mu bihugu vyo hanze.

Mu myaka nk’ibiri iryo hingiriro rishobora kuzoba rikora 50 kw’ijana y’isima u Burundi bukenera ku mwaka ku mwaka.

Iryo hinguriro ryitwa Burundi Cement Company BUCECO riri mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw’uburundi, hafi y’urubibe rwa Congo n’Urwanda.

Ku bw’umuyobozi mukuru waryo Aime Mananda, inyuma y’ibikorwa vyo kuryubaka vyari bimaze imyaka itanu, imifuko ya mbere y’isima yatanguye gusohoka mu mpera z’ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ubu ikaba yarashitse kw’isoko.

Aime Mananda avuga ko iyo sima ikwije urugero rw’ubwiza rusabwa n’ishirahamwe mpuzamakungu ribiraba, ariko kinini abagura isima mu Burundi bari biteze kukaba aruko yozimbuka kubera ikorerwa mu Burundi. Umuyobozi wa BUCECO yavuze ko igiciro cabo kiri munsi y’ikihasanwe ku mafaranga ari hagati y’igihumbi n’ibihumbi bibiri, Aime Mananda aremera ko ubwo budasa atari bunini cane ariko ngo imvo nazo zirumvikana.

Iryo hinguriro rikoresha abantu 62 ngo ryatwaye umutahe wababa milioni 10 z’ama dollars , rikaba rikoresha abantu bake kuko riri ku buhinga bwa none aho vyinshi bikorwa n’imashini. Rifise ubushobozi bwo gukora amatoni ibihumbi ijana y’isima ku mwaka, ariko mu ntango rikazohera ku matoni ibihumbi 30, rigende rirongereza umwimbu ku buryo abariyoboye bifuza ko ryoba ryashitse ku matoni ibihumbi 80 mu kiringo c’imyaka ibiri , umwmbu woba wababa ibice 50 kw’ijana vy’isima yose uburundi bukoresha ku mwa ku mwaka muri iki gihe.

Iryo shirahamwe ry’isima ribaye rimwe mu mahinguriro make ashinzwe mu Burundi muri iyi myaka irenga 15 igihugu cari kimaze mu ntambara, ahubwo n’amwe mu yo cahorana akaba yarugaye.