Uburundi muri vision 2025

Uburundi mu myaka 15
Image caption Uburundi mu myaka 15

Mu myaka 15 iri imbere abarundi bifuza ko igihugu cabo coba gisa gute? Inyishu iri mu ntumbero yiswe Vision 20-25 leta y’uburundi n’abayifashe mu bikorwa vy’iterambere bashize ahabona uno munsi nayo ikaba yerekana ishusho ry’igihugu abarundi bifuza gushika mu 2025.

Iyo ntumbero irimwo imigambi yo guhindura bimwe vy’akataraboneka kimwe mu bihugu vya mbere bikenye kw’isi kikaba igihugu giteye imbere. Ibirori vyo gushikiriza abarundi iyo ntumbero vyabereye muri Commune Bukeye mu Ntara ya ya Muramvya aho Prime Ndikumagenge yari yahashitse.

Niyo ntumbero ya mbere ifatiye ku gihe kirekire inyuma y’imyaka hafi 20 igihugu cari kimaze mu ruhagarara n’intambara Gushika ubu mu Burundi haharugwa ko abarundi 67 kw’ijana babayeho mu bukene aho umuntu yiririgwa akararira I dollar rimwe ry’abanyamerika.

Gushika mu 2025 , iyo ntumbero yifuza ubwo bukene bwoba bwaganutse igice, umurundi akava ku ma dollar ari munsi y’ijana na 40 aronka ku mwaka agashika ku yarenga amajana indwi mu myaka 15 iri imbere. Ico gihe abarundi bane kuri 10 boba baba mu bisagara kugira isi ndimwa ibe nini mu gihe gushika ubu ku barundi 10 umwe wenyene ariwe aba mu gisagara.

Ikibazo n’ahazova uburyo bwo kubishikako mu gihe gushika ubu ku mafaranga leta y’uburundi ikoresha ayarenga 50 kw’ijana ava mu mfashanyo zitangwa n’amakungu.

Pierre Mupira ajejwe ubushikiranganji w’imigambi ya leta n’iterambere ry’amakomi ari nabwo bwateguye iyo ntumbero avuga ko ubutare uburundi bufise bushobora gutuma igihugu gitera imbere mbere vuba kuruta uko biri muri iyo ntumbero. Igikenewe ngo n’ukwongereza umuyagankuba ukoreshwa mu gucukura ubwo butare.

Iyo ntumbero ishingiye ku Burundi buzoba buri mu mutekano n’ubumwe mu gihugu cose. Ibitero bimaze iminsi biba hirya no hino mu gihugu bigahitana abantu bikonona n’ibintu birerekana ko ata mutekano ata gashoboka.

Ariko iyo ntumbero kandi n’icifuzo ko intambambi zose zizohava vuba kugira abarundi bashike kurin ubwo Burundi bifuza.