Indwara ya Cholera mu Burundi

Indwara ya Cholera mu Burundi
Image caption Indwara ya Cholera mu Burundi

Mu Burundi haravugwa ikiza c’indwara ya cholera mu kiyaya c’Imbo kirimwo n’umugwa mukuru Bujumbura.

Abantu barenga amajana ane baramaze gufatwa, muri abo indwi bakaba bamaze gupfa.

Ubukene bw’amazi meza nico gituma nyamukuru iyo ndwara yaduka, uretse ko haheze imyaka myinshi isanzwe yibitse muri ico gice c’uburundi.

MU bushikiranganji bw’amagara y’abantu bavuga ko abantu bambere berekanye ibimenyetso vya cholera hagati muri uku kwezi kw’umunani, mu ndwi zibiri ariko ikiba imaze kuvugwa hafi mu kiyaya cose c’imbo kuva mu cibitoke mu buraruko guhisha mu rumonge mu bumanuko nk’uko bivugwa na Muganga LIboire Ngirigi arongoye ubuyobozi bukuru bujejwe amagara y’abantu mu bushikiranganji bw’amagarav y’abantu n’ukurwanya sida.

Ati ubwa mbere twohera mu Cibitoke, province Cibitoke, aho hari uturere twinshi nka Rugombo twinshi twafashwe, twovuga kandi aha mu gisagara ca Bujumbura, ahasinzikaye cane kuruta ahandi hakaba ari muri commune ya Musaga, hariho n’ikomine ya Kanyosha hamwe no hirya mu Ruziba, umuntu yigiye hirya gatoyi, mu Kabezi naho nyene hari abarwayi, no ku Magara gushika no mu Rumonge”

Muri utwo turere twose abamaze gufatwa barenga amajana ane, ubu hakaba harashinzwe ibibanza bizwi bivurirwamwo abafashwe n’iyo ndwara, nko mu gisagara ca Bujumbura hakaba kw’i vuriro ryo ku musaga no ku bitaro Prince regent, ambulance y’igipolisi gikingira abanyagihugu niyo yagenywe ko uwo wese yiketseko ibimenyetso vya cholera yaca yihuta guhamagara kugira imushikane aho bayivurira.

Ikibazo nyamukuru gituma iyio ndwara yaduka n’ukutaronka amazi mezi, ari naco gituma ikunze kwibonekeza mu ci kuko hamwe hamwe amazi aba yakamye canke akagabanuka cane.

Cholera ivugwa mu Burundi kuva mu myaka ya 1978.