Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Tora umukinyi wa Afrika w' uyu mwaka

Kurikira hano utore umukinyi washimye, mu batoranijwe kuvamwo uwarushije abandi uyu mwaka 2011