Urwibutso Entreprise yaronse igihembo

Sina Gerard
Image caption Sina Gerad IQC London 2011

Sina Gerard yahawe igikombe ca Diamand ca International Quality Crown 2011, kubera ubuhinga bushasha akomeza kwerekana mu bikorwa n' ishirahamwe Urwibutso Entreprise.

Mur'ivyo bihingurwa, birimwo ibifungurwa n' ibinyobwa , harimwo umuvinyu mushasha aherutse gutunganya mu muzabibu yarimye kumusozi wa Nyirangarama.

Sina Gerard asanzwe amaze kuronka udushimwe twinshi kubera ibikorwa vya Entreprise Urwibutso, aho avuga ko ubushkashatsi bwiwe abushingira ku kunoza akanovera k'ivyo ahingura, no kugirira akamaro aho abaye.

Mur' utwo dushimwe harimwo ako yaronkeye mu Budagi no muri Swisse mu 2006, iParis mu Bufransa mu 2008 hejuru y' ako k' uyu mwaka ka IQC iLondres.

Uretse uwo muvinyu, Urwibutso Entreprise isanzwe izwi mu guhingura ibindi bifungurwa n'ibinyobwa nk'agashya, akarusho, akabanga, akeza n'ibindi.

Umurwizatunga Sina Gerard avuga ko afise icerekezo co gushikana abanyagihugu bo mu kibano kw'iterambere rikomeye ridafatiye ku mafranga gusa, ahubwo no ku bumenyi.

Muri kino gihe afise urwaruka ruri mu mashure rurenga 800, icifuzo ciwe ngo n' ukubona mu bo yareze havamwo abafise za masters mu mwaka 2018, naho mu 2022 bakaba bamaze kugera ku rwego rwa doctorat,PHD.