Urubanza rwa Ingabire rwongeye gusasa

Ingabire mu rukiko Uwufise ububasha kw’isanamu BBC World Service
Image caption Ingabire Victoire n'umwumwunganira, maitre Ian Edwards mu ntahe yo kuwa 05/09/2011

Maitre Gatera Gashabana yunganira Ingabire, yeretse sentare ko ata sano ryari hagati y'uwo aburanira na Nditurende igihe yari mu Burundi, mu gihe ubushikirizamanza bwemeza ko Ingabire yari umuyobozi w'ikirenga wiwe.

Ubushikirizamanza bwemeza ko Victoire Inabire yakoranye na Nditurende mu ntumbero yo gushiraho umutwe w'iterabwoba wo kurwanya leta y'Urwanda.

Maitre Gashabana yeemza ko Nditurende ar'umuntu yaguye mu mutego w'ubugambanyi yatezwe na Vital Uwumuremyi, kugira yagirize Victoire Ingabire.

Ubushikirizamanza bwasavye ijambo, bubwira ubucamanza ko ibivurwa n'abunganira Victoire Ingabire ar' ugusubiramwo amajambo yamaze gushikirizwa.

Maitre Gashabana yasavye ko hokoreshwa abahinga b' impande zidafise aho zegamiye, bagasuzumwa zimwe mu nzandiko ubushikirizamanza buvuga ko Ingabire yandikirana na Vital Uwumuremyi.

Aha yashingiye ku rwandiko rwa email ruvurwako rwarungitswe isaha zitandatu n' iminota mirongo itanu z'umurango, kandi inyishu yarwo yanditswe nk'isaha imbere y'uko burungikwa.

Maitre Murenzi yunganira Vital Uwumuremyi, yemeza ko uko guhushana kw'amasaha gushobora guturuka ku makosa ya za mudasobwa ubutumwa bwandikiweko.

Yemeza kandi ko imburano za Vital Uwumuremyi na Nditurende zuzuzanya, ata na hamwe zivuguruzanya.

Uwuburanira Ingabire yemeza ko umutwe w' ingabo wa CDF yagirizwa kugira uruhara gushinga, ngo ar'uwo Vital Uwumuremyi yiremeye kuko utabaho ku rutonde rw' imitwe y'iterabwoba yo mu karere.