France: Urwubujurire rwemeje ko boherezwa mu Rwanda

Muhayimana na Musabyimana

Sentare isubiramwo imanza mu Bufaransa yashigikiye icemezo co kurungika abanyarwanda babiri baronderwa n'igihugu cabo kubera genoside yabaye mu 1994, kurungikwa kuburanira mu Rwanda.

Claude Muhayimana na Innocent Musavyimana bagirizwa uruhara mu kwica abatutsi, baracashobora kungururiza urubanza rwabo muri sentare ntahinyuzwa.

Kugez'ubu Ubufaransa nta muntu n'umwe arerwa genoside burarungika mu Rwanda.

Ibindi bihugu birimwo Canada na Norvege biramaze kurungika abaregwa genoside kuja gukurikiranwa mu Rwanda.