Mu Burundi hashizweko umugwi w'ukuri no kurekuriranira

Abashingamateka batoye abantu cumi n'umwe mu bantu mirongo itatu n'umwe
Image caption Abashingamateka batoye abantu cumi n'umwe mu bantu mirongo itatu na batatu

Inama nshingamateka y'u Burundi ihejeje gutora umugwi w'ukuri n'ukurekuriranira, ujejwe gutohoza ukuri ku mahano yashikiye u Burundi kuva bwikukira.

Uwo mugwi ugizwe n'abantu cumi n'umwe batowe mu bantu mirongo itatu na batatu.

Bagizwe ahanini n'abashingamateka hamwe n'abihebeye Imana bo mu madini atandukanye.

Urutonde rw'abagize umugwi w'ukuri no kurekuriranire (Commission Verite et Reconciliation)

1. Musenyeri Jean Louis Nahimana (umukuru w'umugwi)

2. Musenyeri Bernard Ntahoturi wa Anglikani (icegera)

2. Mte Clotilde Niragira, umushikiranganji ajejwe gufatana munda (icegera ca kabiri)

4. Hon Liberate Nicayenzi

5. Cheikh Ali Shabani

6. Musenyeri wa Ngozi Antoine Madaraga

7. Musenyeri Onesphore Nzigo

8. Hon Didas Kiganahe

9. Hon Pascasie Nkinahamira

10. Patiri Desire Yamuremye

11. Hon Clotilde Bizima

Aba bagize uyu mugwi batowe mu bandi mirongo itatu na batatu babanje gushikiriza ivyiyumviro vyabo imbere y'abashingamateka.

Muri rusangi, abantu amajana indwi na mirongo ibiri na bane nibo bari bamenyesheje ko bashaka kuja muri uwo mugwi.

Image caption Inyubakwa ikoreramwo inama nshingamateka y'u Burundi

Urwego rwashizweko mu kwezi kw'umunani ngo rwige ivy'ishingwa ry'uyu mu mugwi wagiyeko, nirwo rwabatoyemwo abo 33 bashikirijwe inama nshingamateka.

Kujako kw'umugwi w'ukuri n'ukurekuriranira, ni kimwe mu ngingo ziri mu masezerano ya Arusha yashizweko umukono mu mwaka w'2000, yabaye intango yo gutorera umuti intambara yari mu Burundi.

Kujako kw'uwo mugwi vyaradindiye, abafasha u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bakayagiriza kubigiramwo uruhara.

Muri UPRONA ntibabona kumwe uyu mugwi

Mu mugambwe UPRONA, mukuru muyitavuga rumwe na leta y'u Burundi, bamwe mu bashingamateka ntibitavye igikorwa co gutora uyu mugwi.

Eka mbere n'igihe hemezwa itegeko rishirako uwo mugwi, abo banshimateka ntibitavye.

Ibituma nyamukuru ngo n'uko umugambwe uri ku butegetsi, CNDD FDD, wihereranye ishirwako ry'uwo mugwi, hamwe n'uko udaherekejwe na sentare yihariye, izohana ivyaha bizoba vyashizwe ahabona n'uwo mugwi.

Uyu mugwi ujejwe gutohoza ku makuba yabaye mu Burundi kuva bwikukira, harimwo ubwicanyi bwo mu 1965, 1972 hamwe n'1993, ukuri kukaja ababona.