Umuderi nyafrika n'iki kuri wewe?

Image caption Bamwe mu bamurika imyambaro ya kinyafrika

Amamurika nk'aya mu karere k'ibiyaga binini si menshi cane, ahanini kubera ko n'abakora ivy'imideri batahaboneka ku bwinshi.

Abantu benshi baja kugurira imyenda isanzwe idoze mw'isoko canke mu mangazini.

Ariko nk'ibitenge abagore benshi babyambara nk'imikenyero, i Bujumbura hari umuhinga abikoramo imideli ku buryo atawokwibaza ko yova mu gitenge gisanzwe.

Muri Uganda ho benshi bakunda Imyambaro Igezweho.

Kandi mu moko asaga 50 ari muri ico gihugu, buri bwoko bufise inyambaro yabwo.

Image caption Ibirato bita rugabira bikorwa mu mapine muri Uganda

Ariko uretse imyambaro isanzwe ubu mu muji wa Kampala hagezweho birato bita rugabire.

Bikozwe mu buryo bubitandukanya na Rugabire zisanzwe, ku buryo biriko n'impuzu.

Kandi biratandukana ku mwihariko, bitewe n'igitsina.

Mu Rwanda abakora umurimo wo kwerekana imideri bagenda barushaho kwiyongera, ubu hakaba hari abanyamideri bemewe barenga 20.

Abamenyerewe cane ni aberekana imideri ya kizungu.

Agasha rero mu mideri yo mu Rwanda ni uko hatanguye kugaragara n'aberekana imideri igizwe ahanini n'imyambaro ya kera igaragaza umuco nyarwanda.

Benshi mu banyamideri baba bafise n'aho babaririra imyambaro berekana.

Aba banyamideri nyarwanda bo ngo ntibaragera kuri urwo rwego.

Ariko ngo babifise mu ntumbero yabo.