Ufite indoto zo gutangira umushinga wawe?

Ufite ibikenewe kugira ngo utangire umushinga, no kuwuzamura ukaba ikompanyi ikomeye kandi yunguka? Benshi muri twe bagize indoto zo kugira umushinga wacu bwite, kuba umukoresha, no kunguka mu isi, mu buryo bwacu.

Ariko kuri rwiyemezamirimo wese uhirwa, hari ukunanirwa kwinshi. Kora iri zuzuma ryacu ry’iminota ibiri, urebe uko tubona amahirwe yawe.

Umuburo: Mu buryo bufatika, iri suzuma ntiritegura uko umuntu uwari we wese yashobora gutangiza umushinga cyangwa kuwucunga. Rishingiye ku masomo y’ubucuruzi kandi ntabwo risimbura amahugurwa mu buryo nyabwo bw’umwuga.

Iri suzuma ryatunganyijwe gute?: Insanganyamatsiko yo kwihangira imirimo ifite amateka maremare, ariko mu rwego rw’ubumenyi bwacu bw’ibiranga ba rwiyemezamirimo bahirwa, uru ni urwego rugikeneye ubushakashatsi. Mu gutegura iri suzuma, twize ku buryo bwuzuye, inyigo zisanzwe zivugwa, dukorana na Brian Morgan, umwarimu wigisha ibijyanye n’ukwihangira imirimo muri Kaminuza ya Cardiff Metropolitan, kwibanda ku biranga ubushobozi n’imicungire y aba rwiyemezamirimo.

Ryakozwe na Gerry Fletcher, Robert McKenzie, Ransome Mpini, Will Smale, Nzar Tofiq na John Walton.