Abagore 100 BBC yatororokanije muri uyu mwaka wa 2015 ni bande?

Image caption Abagore rurangiranwa 100 BBC yabahitiyemwo muri uno mwaka muzobamenya mu ndwi zibiri ziri imbere

Abagore 100 bafatwa nk'intangarugero kurusha abandi hirya no hino kw'isi mu 2015 nibo BBC yabahitiyemwo.

Uyu mwaka Abagore 100 BBC yatororokanije n'urukurikirane rugira gatatu, mu ntumbero yo gushira imbere abagore mu biganiro BBC ishikiriza.

Hilary Swank, n'umukinyi w'amafilme yatsindiye agashimwe ka Oscar hamwe na Alek Wek umunye Sudani rurangiranwa mu kwamamaza imideli, bari ku rutonde rw'uno mwaka.

Harimwo kandi n'abagwizatunga 30 badashikana imyaka 30 hamwe n'abagore b'intangarugero barenza imyaka 80.

'Kugerezako'

Mu rukurikirane rw'abagore 100 BBC yatororokanije rw'uno mwaka harimwo kandi n'abaforomakazi mu rugamba rwabo, abagore bakiri bato bategura amafilime mu bihe bitoroshe n'ico mu kibano iwabo babitezeko, hamwe rero n'indongozi muri politike, ubuhinga, indero n'utugenegene.

Umwe muri abo bakenyezi bacu , ni Estela de Carlotto, umunye Argentine w'imyaka 84, akora mu guhuza imiryango yatandukanye n'abana bayo banyurujwe bakiri impinja mu 1970.

Estela de Carlotto yasubiye guhura n'umuhungu w'imfura yiwe mu mwaka uheze wa 2014.

Abo bagwizatunga bakiri bato incuro zibiri, baratanga impanuro kugira umuntu atere imbere.

Antonia Albert, n'umugwizatunga aturuka mu gihugu c'ubudagi afise imyaka 25, akaba ari mu bashinze ishirahamwe Careship, ikibanza c'isoko kuri internet citaho abageze muzabukuru.

Ahanura abagore kuba “biyemera no kudatinya kwigerezako”.

Urutonde rwacu ruriko abagore bari mu mihingo yose y'isi, kuva kwa Li Tingting, umugore aharanira kumugaragaro uburenganzira bw'agabao bahuza ibitsina mu Bushinwa, gushika kwa Eveles Chimala, umwakirizi wo muri Malawi, hamwe no kwa Jana el-Hassan, umwanditsi w'umunye Libani gushika no kwa Megan Grano, umunye Amerika akina ama cinema yo gutwenza.

“Inkuru z'ubutwari”

Bamwe mu bagore 100 BBC yatororokanije bafise ubutwari n'ubwira budasanzwe, akarorero ni nka Neyda Rojas, umubikira aturuka muri Venezuela atemberera amabohero ari hirya no hino muri ico gihugu afungiwemwo abantu barengeje urugero, akaba ari mu mabohero abangamye cane kw'isi.

Uru rukurikirane rugira gatatu rutanguye ruzomara indwi zibiri z'ibiganiro vyo mw'iradio no ku mbuga za internet bizokaburira abantu guhanahana ivyiyumviro.

Mu makuru tuzobashikiriza yo mu Buhindi, harimwo abakobwa bavukira mu gisagara ca Maharashtra mu burengero bw'ico gihugu, bita 'nakusha' canke “unwanted” bisigura “ntitubashaka”; twaravuganye na bamwe muri abo bigeme bahawe amazina yabo bwite haciye imyaka ine.

Muri Burukina Faso twaganiriye n'abagore abagabo babo bagiye gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu babasiga inyuma, bamwe muri bo haciye amazi abandi haciye imyaka.

Mu burasirazuba bwo hagati, tuvugana na Malala wo muri Syria Maisoun Almellehan, umwigeme w'imyaka 16 yahungiye muri Jordaniya.

Ariko agerageza guhimiriza abana b'abigeme b'impunzi kuja kw'ishure.

Uru rukurikirane ruzorangizwa n'umunsi wo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'isura (uko umuntu asa), uburongozi n'ubucuti, bikazobera mu bibanza 100 biri hirya no hino kw'isi.

Birimwo Albania, Kosovo, amazinga ya Samoa, Fiji , Israel no muri Jamaica hamwe no ku cicaro gikuru ca BBC i London.

Amakuru ya BBC ajanye n'urukurikirane rw'ikiganiro abagore 100 BBC yatororokanije, ruca ku mbuga za interent za BBC, kuri televiziyo ya BBC (BBC World News TV,) , kuri BBC World Service , mu ndimi 28 dusanzwe dukoresha mu bisata bitandukanye vya BBC, kuva kw'itariki 18 za k'uno kwezi gushika kw'itariki 2 z'ukwezi kwa cumi na kabiri.

Gira ico uterereye kuri ico kiganiro kuri Facebook, Twitter na Instagram , ukoresheje hashtag (ikimenyetso) #100Women.