Amasezerano kw'ihindagurika ry'ibihe yashitsweko i Paris

climate change Uwufise ububasha kw’isanamu AP
Image caption Icivugo c'inama ya COP21 ku munara wa Eiffel

Abateguye ibiganiro kw’ihindagurika ry’ibihe I Paris, bavuga ko bashitse ku masezerano inyuma ya hafi indwi zibiri bari mu biganiro bitoroshe.

Umutegetsi wo mu biro vy’umushikiranganji w’imigenderanire y’Ubufaransa, Laurent Fabius, yabwiye itororokanirizo ry’amakuru rya AFP ko ayo masezerano ashobora gushikirizwa abashikiranganji isaha 10:30GMT.

Nta kiramenyekana mu biri muri masezerano bumvikanyeko.

Ayo masezerano ashitsweko inyuma y’amasaha yababa 16 inyuma y’ikiringo cari categekanijwe n’ikirangamisi ko inama yoba yarangiye.

“Turafise inyandiko tuza kwerekana,” uko ni ko abategetsi bavuze, bongerako ko iyo nyandiko ishobora guhindurwa mu ndimi 6 Onu ikoresha.

Abaraba ibintu n’ibindi bavuga ko ata kintu gishemeye kirashikwako, ishirwako ry’umukono riza kuba mu gihe gusa ata n’umwe ayiyamirije mu nama y’abashikiranganji yo muri gitondo, mbere hashobora gushika n’inyuma ya saa sita I Paris.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA
Image caption Umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubufaransa n"amakungu, Laurent Fabius

Umushikiranganji Fabius yari arongoye ivyo biganiro yari yamenyeje ko ata gihe na kimwe usanga ibintu vyoroshe mu gihe uriko urarondera amasezerano afise inguvu kandi adasanzwe.